Archívum: Tgyás

Írta:Erzsébet

Új táppénz szabályok 2015

Táppénz 20152015. január 1-jétől módosultak a táppénz számítási szabályok. A táppénz jogosultság kezdő napján fennálló biztosítási jogviszonyban megszerzett, az állami adóhatósághoz bevallott adatok alapján történik az ellátás számfejtése. Változás, hogy a nem rendszeres jövedelmet a rendszeres jövedelemmel azonos módon veszik figyelembe.

Megváltozott az összeg kiszámításánál figyelembe vehető időszak, a jogosultság kezdő napját magába foglaló hónapot megelőző harmadik hónap utolsó napjától visszafelé, legfeljebb a megelőző naptári év első napjáig terjedő időszak tényleges jövedelmét vehetik figyelembe. Ez az úgynevezett irányadó időszak, ezen belül van a számítási időszak, ami 180 nap, vagy 120 nap, vagy 30-119 nap.

1. Példa:

A munkavállaló 2010. június 10-től biztosított Minta Kft-nél. Keresőképtelen 2015. február 4-től, 15 munkanap betegszabadságot követően 2015. február 25-től táppénzt igényel.

2014. december, 2015. január-február hónapok jövedelme nem vehető figyelembe. Az irányadó időszak 2014. január 01-től 2014. november 30-áig tart.

A számítási időszak főszabály szerint 180 nap, ezen időszak tényleges jövedelméből számolják az ellátást.

Az előző példánál maradva 2014. november 30-tól visszafelé számítva 180 nap 2014. június 4-ig.

Ha az irányadó időszakban nincs 180 napi jövedelem, de van a jogosultság kezdő napjától számított 180 nap biztosításban töltött idő, és a biztosított rendelkezik 120 napi jövedelemmel, akkor a táppénzt a 120 napi tényleges jövedelem alapján kell megállapítani.

2. Példa:

A munkavállaló 2014. június 10-től biztosított Minta Kft-nél. Keresőképtelen 2015. február 4-től, 15 munkanap betegszabadságot követően 2015. február 25-től táppénzt igényel.

2014. december, 2015. január-február hónapok jövedelme nem vehető figyelembe. Az irányadó időszak 2014. június 10-től 2014. november 30-áig tart.

Az irányadó időszak rövidebb mint 180 nap, nincs 180 napi  jövedelem, de az új biztosítási jogviszony legalább 180 napja fennáll, ezért 120 napi tényleges jövedelem vehető figyelembe. Számítási: 2014. november 30-tól visszafelé 2014. augusztus 03-ig.

Olyan esetben, amikor a biztosítás folyamatos, tehát a megszűnt és az új biztosítás között nincs 30 napnál hosszabb megszakítás, és a biztosított az új biztosítási jogviszonyban nem rendelkezik 120 naptári napi jövedelemmel, a táppénz naptári napi alapját a tényleges, ennek hiányában a szerződés szerinti jövedelme alapján kell megállapítani. Szerződéses jövedelem, ha az irányadó időszakban a tényleges jövedelem 0-29 nap.

3. Példa:

Mária 2009.04.02-2014.12.31. között egyéni vállalkozói jogviszonyában biztosított, a vállalkozói tevékenységet 2014.12.31-vel megszünteti. 2015.01.05-től munkaviszonyt létesít Minta Kft-nél. A megszűnt és az új biztosítás között 4 nap a kieső idő, tehát a számítási szabály vonatkozásában a biztosítása folyamatos marad.

2015.02.27-től keresőképtelen. A megszűnt jogviszony jövedelme nem vehető figyelembe, az új biztosítási jogviszonyában nincs irányadó időszak, ebből következően számítási időszak sem, ezért a szerződéses jövedelme az alap.

Amennyiben a biztosítottnak nincs a jogosultság kezdő napjától 180 napi folyamatos biztosításban töltött ideje (Tbj. 5. § szerinti), a táppénzt  a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér alapulvételével kell megállapítani, kivéve, ha a tényleges vagy a szerződés szerinti jövedelme a minimálbért nem éri el. Ez esetben a táppénz naptári napi alapja a tényleges, ennek hiányában a szerződés szerinti jövedelme.

A munkavállaló határozott idejű munkaszerződése 2013.12.31-én lejárt, miközben gyes folyósításban részesült 2014.10.15-ig. Munkaviszonyt létesít 2014.11.01-től Minta Kft-nél, szerződéses bére bruttó 150.000 Ft/hó. Gyermekápolási táppénzt igényel 2015.03.02-től. Irányadó időszak 2014.11.01-2014.12.31. Mivel a folyamatos biztosítási ideje 121 nap, tehát kevesebb, mint 180 nap, a táppénz alap a minimálbér.

Végül a kedvezmény szabály, amely akkor alkalmazható, ha a biztosított az irányadó időszakban azért nem rendelkezik legalább 180 naptári napi jövedelemmel, mert legalább 180 napig táppénzben, baleseti táppénzben, csecsemőgondozási díjban, vagy gyermekgondozási díjban – kivéve a méltányosságból megállapított ellátásokat – részesült, a táppénzt az utolsóként megállapított ellátás alapjának figyelembevételével kell megállapítani, ha az a szerződés szerinti jövedelménél kedvezőbb.

4. Példa:

A munkavállaló gyed folyósítás mellett, 2014.09.01-től négy órás részmunkaidőben visszatér a munkába, ugyanazon munkáltatóhoz. Gyedet 2013.12.28-tól folyósítanak a számára. 2015.03.02-től gyermekápolási táppénzt igényel, ezt megelőzően még nem volt táppénzen. Irányadó időszakban nem rendelkezik 180 napi tényleges jövedelemmel, ugyanakkor van 180 napi gyed folyósítás, így a gyed alapot viszonyítják a szerződéses bérhez és amelyik kedvezőbb, abból számítják az ellátást.

 

Írta:Erzsébet

Gyed extra – kinek jár dupla ellátás?

A szülőknek nem kell választaniuk a gyermekek után megillető ellátások között, ha a családba 2013. december 31-ét követően újabb gyermek születik, egyidejűleg több (két vagy három) különböző korú gyermekre jogosultak ellátásra.

Tehát feltétel a legkisebb gyermek születési dátuma. Ha a gyermek már 2014. évben született és a családban van nagyobb gyermek, akire tekintettel gyermekgondozási díjat vagy gyermekgondozási segélyt folyósítanak, az ellátás megtartása mellett az újszülöttre igényelhető – a szülő jogosultságától függően – a terhességi gyermekágyi segély vagy a gyermekgondozási segély.

1. példa

A család Kata nevű gyermeke 2012. március 02-án született, reá tekintettel a biztosított anya részére gyermekgondozási díjat folyósítottak. A folyósításra való jogosultság Kata második életévéig, 2014. március 02-ig áll fenn. 2013. november 1-jén megszületett Balázs és – a továbbra is biztosított – anya Kata után járó gyermekgondozási díjat lemondva 2013. november 1-jétől terhességi gyermekágyi segély kérelmet nyújtott be, amelyet jelenleg, az új szabályok hatályba lépésekor is folyósítanak. 2014. január 1-jétől továbbra is változatlanul csak az egyik gyermekre, csak egy ellátás folyósítható az egyik szülő részére.

2. példa

Kata és Balázs példáját csak Balázs születési dátumával változtassuk meg. Tehát a család Kata nevű gyermeke 2012. március 02-án született, reá tekintettel a biztosított anya részére gyermekgondozási díjat folyósítanak. A folyósításra való jogosultság Kata második életévéig, 2014. március 02-ig áll fenn. 2014. január 2-án megszületett Balázs, a biztosított anya a szülés napjától terességi gyermekágyi-segélyt igényelt. A jogosultság és az ellátásra való igény benyújtása esetén 2014.01.01-től a folyósítás a következő: Kata gyed 2014.01.01-2014.03.02-ig, majd gyes 2014.03.03-2015.03.02-ig. Balázs tgyás 2014.01.02-2014.06.28-ig, majd gyed 2014.06.29-2016.01.02-ig, majd gyes 2016.01.03-2017.01.02-ig.

További feltétel, hogy a közös háztartásban nevelt, különböző korú gyermekek után járó mindkét ellátást csak az egyik szülő veheti igénybe.

Különböző korú gyermekek alatt a nem azonos várandósságból született gyermekeket kell érteni.

Példa

A biztosított anya 4 éves ikergyermekeivel gyermekgondozási segélyben részesül. A testvér 2014. február 15-én születik, és a biztosított anya az ikergyes megtartása mellett terhességi gyermekágyi-segélyt igényel.

A gyed, gyes, gyet folyósítása mellett azok a szülők is végezhetnek munkát, akik nem élhetnek a dupla pénzbeli ellátás lehetőségével. Részletekért kattintson ide!

.

OEP – Gyakorlati kisokos a „gyed extrához”

.

Írta:Erzsébet

„Fizetem magam után a TB-t”

„Biztosított vagyok, fizetem magam után a Tb-t, jogosult vagyok-e táppénzre, tgyásra, gyedre?”.  A válasz rövid és lehangoló: NEM. Tegyük helyre a fogalmat és nézzük meg az egészségbiztosítási ellátások tekintetében mit jelent a biztosított és mit jelent a „fizetem magam után a Tb-t”?

A biztosított fogalmat használjuk, ha pl. munkaviszonyban állunk vagy egyéni vállalkozók, társas vállalkozók vagyunk, tehát valamilyen foglalkoztatáshoz, keresőtevékenységhez kapcsolódóan. Ilyenkor teljes körű egészségbiztosítási ellátásra szerzünk jogosultságot, ezen belül pénzbeli ellátásra (táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj) és egészségügyi szolgáltatásra (orvosi ellátás, kórházi kezelés, gyógyszertámogatás).  Azt azonban tudnunk kell, hogy nem minden foglalkoztatás, keresőtevékenység eredményez biztosítási jogviszonyt.

Egészségügyi szolgáltatásra munkahely nélkül is jogosultak lehetünk, ha például nagykorúként közoktatási, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytatunk, ha terhességi gyermekágyi segély, vagy gyermekgondozási díj, vagy gyermekgondozási segély folyósításban részesülünk, lletőleg egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetünk. Az orvosnál biztosítottak vagyunk, „a lámpánk zölden ég”, de nem jelenti azt, hogy pénzbeli ellátásra is jogosultak vagyunk.

A „fizetem magam után a Tb-t” az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetésnek felel meg, amelyre a biztosítást eredményező foglalkoztatási jogviszonyban nem álló és egészségügyi szolgáltatásra egyéb jogcímen sem jogosult,  legalább egy éve hazai bejelentett lakóhellyel rendelkező belföldi személy -magyar állampolgár-kötelezett. Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege 2013-ban havi 6.660 forint. Az az időtartam, amelyre az összeg megfizetésre kerül, nem számítható a táppénzes napokhoz, valamint a tgyás és gyed jogosultsághoz szükséges 365 nap előzetes biztosítási időbe. Emellett, ezen időszak alatt a pénzbeli ellátásra való jogosultság sem áll fenn, a benyújtott kérelmet végzéssel elutasítják.

 

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.