Archívum: Gyáp

Írta:Erzsébet

Több nap gyermekápolási táppénz jár a szülőnek

Gyermekkel közös háztartásban élő szülő gyermekápolási táppénzre (GYÁP) jogosult. 2016. július 1-jétől családban nevelt gyermek jogán járó táppénzes napok száma duplájára nőtt, felét az anya, felét az apa veheti igénybe, ami a két szülő között nem csoportosítható át, tehát külön-külön jár. Egyedülálló szülő GYÁP jogosultsága nem változott.

Gyermek életkora táppénzes napok száma gyermekenként és
szülőnként összesen
Családban nevelt gyermek után
gyermek 1 éves koráig nincs korlát nincs korlát
1 évesnél idősebb, de 3 évesnél fiatalabb 84 nap* 168 nap*
3 évesnél idősebb, de 6 évesnél fiatalabb 42 nap 84 nap
6 évesnél idősebb, de 12 évesnél fiatalabb 14 nap 28 nap
12 éves, vagy annál idősebb, de 18 évesnél fiatalabb méltányosságból állapítható meg méltányosságból állapítható meg
Egyedülálló szülő által nevelt gyermek után
gyermek 1 éves koráig nincs korlát nincs korlát
1 évesnél idősebb, de 3 évesnél fiatalabb 84 nap 84 nap
3 évesnél idősebb, de 6 évesnél fiatalabb 42 nap 42 nap
6 évesnél idősebb, de 12 évesnél fiatalabb 28 nap 28 nap
12 éves, vagy annál idősebb, de 18 évesnél fiatalabb méltányosságból állapítható meg méltányosságból állapítható meg
Megjegyzés: * Jogszabály szövegében nem történt változás, de az OEP kiadott kifizetőhelyi tájékoztatója szerint ez esetben is alkalmazni kell, hogy szülőnként jár a táppénz, nem összevontan.

GYÁP napoknál nem naptári évet, hanem a gyermek előző születésnapjától a gyermek következő születésnapjáig eltöltött táppénzes napokat kell figyelembe venni.

Írta:Erzsébet

Új táppénz szabályok 2015

Táppénz 20152015. január 1-jétől módosultak a táppénz számítási szabályok. A táppénz jogosultság kezdő napján fennálló biztosítási jogviszonyban megszerzett, az állami adóhatósághoz bevallott adatok alapján történik az ellátás számfejtése. Változás, hogy a nem rendszeres jövedelmet a rendszeres jövedelemmel azonos módon veszik figyelembe.

Megváltozott az összeg kiszámításánál figyelembe vehető időszak, a jogosultság kezdő napját magába foglaló hónapot megelőző harmadik hónap utolsó napjától visszafelé, legfeljebb a megelőző naptári év első napjáig terjedő időszak tényleges jövedelmét vehetik figyelembe. Ez az úgynevezett irányadó időszak, ezen belül van a számítási időszak, ami 180 nap, vagy 120 nap, vagy 30-119 nap.

1. Példa:

A munkavállaló 2010. június 10-től biztosított Minta Kft-nél. Keresőképtelen 2015. február 4-től, 15 munkanap betegszabadságot követően 2015. február 25-től táppénzt igényel.

2014. december, 2015. január-február hónapok jövedelme nem vehető figyelembe. Az irányadó időszak 2014. január 01-től 2014. november 30-áig tart.

A számítási időszak főszabály szerint 180 nap, ezen időszak tényleges jövedelméből számolják az ellátást.

Az előző példánál maradva 2014. november 30-tól visszafelé számítva 180 nap 2014. június 4-ig.

Ha az irányadó időszakban nincs 180 napi jövedelem, de van a jogosultság kezdő napjától számított 180 nap biztosításban töltött idő, és a biztosított rendelkezik 120 napi jövedelemmel, akkor a táppénzt a 120 napi tényleges jövedelem alapján kell megállapítani.

2. Példa:

A munkavállaló 2014. június 10-től biztosított Minta Kft-nél. Keresőképtelen 2015. február 4-től, 15 munkanap betegszabadságot követően 2015. február 25-től táppénzt igényel.

2014. december, 2015. január-február hónapok jövedelme nem vehető figyelembe. Az irányadó időszak 2014. június 10-től 2014. november 30-áig tart.

Az irányadó időszak rövidebb mint 180 nap, nincs 180 napi  jövedelem, de az új biztosítási jogviszony legalább 180 napja fennáll, ezért 120 napi tényleges jövedelem vehető figyelembe. Számítási: 2014. november 30-tól visszafelé 2014. augusztus 03-ig.

Olyan esetben, amikor a biztosítás folyamatos, tehát a megszűnt és az új biztosítás között nincs 30 napnál hosszabb megszakítás, és a biztosított az új biztosítási jogviszonyban nem rendelkezik 120 naptári napi jövedelemmel, a táppénz naptári napi alapját a tényleges, ennek hiányában a szerződés szerinti jövedelme alapján kell megállapítani. Szerződéses jövedelem, ha az irányadó időszakban a tényleges jövedelem 0-29 nap.

3. Példa:

Mária 2009.04.02-2014.12.31. között egyéni vállalkozói jogviszonyában biztosított, a vállalkozói tevékenységet 2014.12.31-vel megszünteti. 2015.01.05-től munkaviszonyt létesít Minta Kft-nél. A megszűnt és az új biztosítás között 4 nap a kieső idő, tehát a számítási szabály vonatkozásában a biztosítása folyamatos marad.

2015.02.27-től keresőképtelen. A megszűnt jogviszony jövedelme nem vehető figyelembe, az új biztosítási jogviszonyában nincs irányadó időszak, ebből következően számítási időszak sem, ezért a szerződéses jövedelme az alap.

Amennyiben a biztosítottnak nincs a jogosultság kezdő napjától 180 napi folyamatos biztosításban töltött ideje (Tbj. 5. § szerinti), a táppénzt  a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér alapulvételével kell megállapítani, kivéve, ha a tényleges vagy a szerződés szerinti jövedelme a minimálbért nem éri el. Ez esetben a táppénz naptári napi alapja a tényleges, ennek hiányában a szerződés szerinti jövedelme.

A munkavállaló határozott idejű munkaszerződése 2013.12.31-én lejárt, miközben gyes folyósításban részesült 2014.10.15-ig. Munkaviszonyt létesít 2014.11.01-től Minta Kft-nél, szerződéses bére bruttó 150.000 Ft/hó. Gyermekápolási táppénzt igényel 2015.03.02-től. Irányadó időszak 2014.11.01-2014.12.31. Mivel a folyamatos biztosítási ideje 121 nap, tehát kevesebb, mint 180 nap, a táppénz alap a minimálbér.

Végül a kedvezmény szabály, amely akkor alkalmazható, ha a biztosított az irányadó időszakban azért nem rendelkezik legalább 180 naptári napi jövedelemmel, mert legalább 180 napig táppénzben, baleseti táppénzben, csecsemőgondozási díjban, vagy gyermekgondozási díjban – kivéve a méltányosságból megállapított ellátásokat – részesült, a táppénzt az utolsóként megállapított ellátás alapjának figyelembevételével kell megállapítani, ha az a szerződés szerinti jövedelménél kedvezőbb.

4. Példa:

A munkavállaló gyed folyósítás mellett, 2014.09.01-től négy órás részmunkaidőben visszatér a munkába, ugyanazon munkáltatóhoz. Gyedet 2013.12.28-tól folyósítanak a számára. 2015.03.02-től gyermekápolási táppénzt igényel, ezt megelőzően még nem volt táppénzen. Irányadó időszakban nem rendelkezik 180 napi tényleges jövedelemmel, ugyanakkor van 180 napi gyed folyósítás, így a gyed alapot viszonyítják a szerződéses bérhez és amelyik kedvezőbb, abból számítják az ellátást.

 

Írta:Erzsébet

Milyen jövedelemből számítják a táppénzt az új szabályok szerint?

A pénzbeli egészsgébiztosítási ellátások vonatkozásában a számítási szabályok 2013. július 15-től módosultak azoknál, akik a táppénz, tgyás, vagy gyed jogosultságuk kezdete előtt új biztosítási jogviszonyt létesítettek (pl. munkaviszony, egyéni vállalkozó, társas vallalkozó). Az ellátások összegének meghatározásánál csak a jogosultság kezdetén fennálló biztosítási jogviszonyban megszerzett pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelem vehető figyelembe. A megszűnt jogviszonyból származó jövedelem nem képezi az ellátások összegének alapját.

A jogosultsági feltételek változatlanok. Kivétel a gyermekápolási táppénz, ami július 6-tól hatályos.

Vegyük górcső alá milyen számítási szabályok alapján határozhatják meg a táppénz összegét, amelyek mind a saját jogú, mind a gyermekápolási táppénzre érvényesek.

 

1. Számítás: a jogosultságot megelőző naptári év jövedelme

Főszabály, az ellátás alapja a jogosultság kezdő napját közvetlenül megelőző naptári évben elért, figyelembe vehető jövedelem, amennyiben a tényleges bérezett napok száma eléri, illetőleg meghaladja a 180 naptári napot.

Példák:

  1. A munkavállaló munkaviszonya megszűnt 2012. március 20-án. Új munkaviszony és munkabalépés napja 2012. április 2-a, a jogviszony jelenleg is fennáll. Keresőképtelen veszélyeztetett terhességgel és táppénzre jogosult 2013. július 25-től. Korábban nem volt keresőképtelen, tgyást, gyedet sem kapott, vagyis nem volt kieső ideje. A táppénz alapot a 2012. április 2-2012. december 31. közötti pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelméből számítják. Mivel rendelkezik legalább 180 napi jövedelemmel, az új biztosítási jogviszony kezdetétől az év utolsó napjáig, a teljes időszakot figyelembe veszik.
  2. Az anya főfoglalkozású egyéni vállalkozó  2012. június 30-ig (megszüntette a vállalkozást) és 2012. július 2-től munkaviszonyt létesített. Táppénzre jogosult 2013. augusztus 23-tól. Kieső ideje nem volt. A táppénz számítás időszaka: 2012. július 2-2012. december 31., a teljes időszak.

 

2. Számítás: a jogosultságot megelőző 180 naptári nap jövedelme

A szabály alkalmazhatóságának feltétele, a 180 napi jövedelem az új biztosításból származik és a jogosultságot közvetlenül megelőző naptári évben az aktuális jogviszonyban nincs 180 bérezett nap (pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelemmel ellátott nap).

Példák:

  1. A táppénzre jogosult kismama munkaviszonya megszűnt 2012. november 15-én. Társas vállalkozóként biztosítottá vált 2012. december 10-én. Keresőképtelen 2013. július 25-től. Kieső ideje nem volt. A táppénz összegét az aktuális társas vállalkozói jogviszonyában, a jogosultság kezdő napját közvetlenül megelőző 180 napi pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelme alapján számítják – 2013. január 26-2013. július 24-ig.
  2. A munkavállaló kismama 10 évig tartó munkaviszonya 2012. május 31-én megszűnt. Új munkaviszonyt (biztosítást) létesített 2013. január 17-én. Veszélyeztett terhességgel keresőképtelen és táppénzt igényel 2013. július 18-tól. Az új jogviszonyban még nincs kieső ideje (táppénz, tgyás, gyed). A táppénz összegét a 2013. január 19-2013. július 17. között megszerzett 180 napi, figyelembe vehető jövedelméből számítják.


 

3. Számítás: az új biztosítási jogviszony tényleges/szerződéses jövedelme

A biztosított az új biztosításban -keresőképtelenséget megelőzően- kevesebb, mint 180 naptári napi jövedelemmel rendelkezik, valamint a biztosítása folyamatos, vagyis a megszűnt biztosítás és az új biztosítás között nincs 30 napnál hosszabb megszakítás. Fontos, a folyamatosság elbírálásánál csak az olyan biztosítás vehető számításba, amely  jogszerző idő, pl. munkaviszony, közszolgálati jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni vállalkozó, társas vállalkozó, stb..  A táppénzes napok számánál és a táppénz mértékénél jogfenntartó idő -amely alatt az édesanya nem biztosított, de az egészségügyi szolgáltatást térítésmentesen veheti igénybe-, a táppénz összegének meghatározása tekintetében nem tartozik ide, pl passzív tgyás, passzív gyed, passzív gyes.

Példa:

  1. A munkavállaló kismama munkaviszonya megszűnt 2013. április 30-án. Új munkaviszonyt létesített 2013. május 13-án. Keresőképtelen és táppénzre jogosult 2013. július 25-től. Az új biztosításban nincs 180 nap bérrel ellátott időszak, de a két biztosítás között kevesebb, mint 30 nap telt el, ezért az összeg meghatározása tekintetében a biztosítás folyamatosnak minősül. A táppénz összegét az aktuális biztosítás tényleges jövedelme alapján kell megállapítani.

 

4. Számítás: a minimálbér, illetőleg ha az új biztosítási jogviszony tényleges/szerződéses jövedelme a minimálbérnél alacsonyabb, akkor a tényleges/vagy szerződéses jövedeleme

Ilyenkor az igénylő az új biztosításban, a táppénzre való jogosultság kezdő napjától visszafelé 0-179 naptári napi jövedelemmel rendelkezik, továbbá  a megszűnt és az új biztosítás között 30 naptári napnál hosszabb idő telt el.  A számítás alapja a minimálbér, de előfordulhat, hogy ettől alacsonyabb jövedelmet vesznek alapul. Részmunkaidős foglalkoztatásnál gyakori a minimálbérnél alacsonyabb alapbér.

Példák:

  1. A munkavállaló határozott idejű munkaviszonya lejárt 2012. január 31-én, a Gyed folyósítás ideje alatt. Gyed után Gyest igényelt és az összeget 2012. május 2-2013. május 1-jéig folyósítják. Munkaviszonyt létesített 2013. május 27-én, szerődés szerinti bére 200.000 Ft/hó. Veszélyeztetett terhességgel táppénzt igényel 2013. július 29-től. A kismama táppénz összegének alapja a minimálbér.
  2. Nézzük az előző példát más munkaidővel és béradattal. Bér 80.000 Ft/hó, napi négy órás részmunkaidőben történő foglalkoztatásnál. A táppénz alap az aktuális biztosítás tényleges jövedelme, amit a 80.000 Ft/hó bérrel fizetnek.

 

5. Számítás: „kedvezményszabály”

A kedvezményszabály lényege, ha a biztosítottnak a táppénz számításnál irányadó időszakban azért nincs 180 naptári nap pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelme, mert táppénzt és/vagy tgyást és/vagy gyedet folyósítottak részére, akkor a táppénz összeg alapja az előző ellátás alapjával azonos, amennyiben az kedvezőbb számára, mint a minimálbér. Fontos, hogy minden feltételnek a táppénz jogosultság kezdetén aktuális jogviszonyon belül kell teljesülnie, ebből következően szűkül azon biztosítottak köre, akikre igaz pl. az, hogy a táppénz alap a korábbi Gyed alappal azonos.

Példa:

A kismama munkaviszonya a munkáltató végelszámolása miatt 2012. szeptember 15-én , a Gyed folyósítás alatt megszűnt. Lejárt a Gyed és Gyest igényelt 2013. január 20-tól. Napi hat órában munkaviszonyt létesített 2013. június 3-án. Keresőképtelen és táppénzre jogosult 2013. július 29-től.  A táppénz összegét a minimálbérből állapítják meg, a kedvezményszabály nem alkalmazható.

 

Javaslom a többszöri olvasást, érthetőbbé válik az új szabályozás. Amennyiben egyéni konzultációt igényel, a következő hivatkozáson keresztül jelentkezhet:

 

http://www.anyabarat.hu/kismama-tb/

 

 

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.