Címke archívum: Biztosítás

Írta:Horváthné Pelyva Erzsébet

“Fizetem magam után a TB-t”

“Biztosított vagyok, fizetem magam után a Tb-t, jogosult vagyok-e táppénzre, tgyásra, gyedre?”.  A válasz rövid és lehangoló: NEM. Tegyük helyre a fogalmat és nézzük meg az egészségbiztosítási ellátások tekintetében mit jelent a biztosított és mit jelent a “fizetem magam után a Tb-t”?

A biztosított fogalmat használjuk, ha pl. munkaviszonyban állunk vagy egyéni vállalkozók, társas vállalkozók vagyunk, tehát valamilyen foglalkoztatáshoz, keresőtevékenységhez kapcsolódóan. Ilyenkor teljes körű egészségbiztosítási ellátásra szerzünk jogosultságot, ezen belül pénzbeli ellátásra (táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj) és egészségügyi szolgáltatásra (orvosi ellátás, kórházi kezelés, gyógyszertámogatás).  Azt azonban tudnunk kell, hogy nem minden foglalkoztatás, keresőtevékenység eredményez biztosítási jogviszonyt.

Egészségügyi szolgáltatásra munkahely nélkül is jogosultak lehetünk, ha például nagykorúként közoktatási, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytatunk, ha terhességi gyermekágyi segély, vagy gyermekgondozási díj, vagy gyermekgondozási segély folyósításban részesülünk, lletőleg egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetünk. Az orvosnál biztosítottak vagyunk, “a lámpánk zölden ég”, de nem jelenti azt, hogy pénzbeli ellátásra is jogosultak vagyunk.

A “fizetem magam után a Tb-t” az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetésnek felel meg, amelyre a biztosítást eredményező foglalkoztatási jogviszonyban nem álló és egészségügyi szolgáltatásra egyéb jogcímen sem jogosult,  legalább egy éve hazai bejelentett lakóhellyel rendelkező belföldi személy -magyar állampolgár-kötelezett. Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege 2013-ban havi 6.660 forint. Az az időtartam, amelyre az összeg megfizetésre kerül, nem számítható a táppénzes napokhoz, valamint a tgyás és gyed jogosultsághoz szükséges 365 nap előzetes biztosítási időbe. Emellett, ezen időszak alatt a pénzbeli ellátásra való jogosultság sem áll fenn, a benyújtott kérelmet végzéssel elutasítják.

 

Írta:Horváthné Pelyva Erzsébet

Bejelentett-e a foglalkoztatóm?

Ügyfélkapuval rendelkező magánszemélyek az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) nyilvántartásán kívül a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyilvántartásából is lekérdezhetik, hogy a foglalkoztató a biztosítást eredményező jogviszonyt bejelentette-e. Foglalkoztatónak minősül a munkáltató, költségvetés alapján gazdálkodó szerv, bármely személyi egyesülés, társas vállalkozó esetén a társas vállalkozás, egyéni vállalkozó saját maga tekintetében is, álláskeresési támogatást folyósító szerv, munkaerő-kölcsönzésnél a kölcsönbeadó.

A lekérdezés a https://magyarorszag.hu/ webodalról az eBEV-szolgáltatások linkre kattintva indítható.

Biztosítási jogviszony lekérdezése e-BEV szolgáltatással

.
Használom a szolgáltatást“-ra kattintva az ügyfélkapu belépés felülete jelenik meg.

e-BEV szolgáltatás
.
A továbblépéshez szükséges megadni a  felhasználónevet és a jelszót.

Ügyfélkapu belépés

Az eBEVportálon a Szolgáltatások/Biztosítotti bejenetések lekérdezése/Biztosítotti adatok biztosított részére menün indítható a lekérdezés.

Biztosítotti bejelentések lekérdezése

Következő kattintás “Új lekérdezés”

Új lekérdezés indítása

Megjelenik az adózó neve, adóazonosító és a lekérdezés intervalluma. Sajnos, a 2007.01.01-je előtt megszűnt biztosítások nem listázhatók, erre vanatkozó információ csak az OEP rendszeréből kérhető. Amennyiben a jogviszony 2007. előtt kezdődőtt és 2006. után szűnt meg, a biztosítást a lista tartalmazza.

Biztosítási jogviszonyok szűrése, listázása

Az elkészült eredmény (katt a megjelenő sárga feiratra, kattintás után nem látható) táblázatban olvasható, amely MS Excel program hiányában megnyitható pl. OpenOffice ingyenesen letölthető, táblázatkezelővel rendelelkező programmal is.

.Biztosítási jogviszonyok szűrése, listázása

 

Írta:Horváthné Pelyva Erzsébet

Várhatóan így változik a táppénz, tgyás, gyed összege

Napokban beterjesztett törvényjavaslat szerint módosulnak a táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély (Tgyás), a gyermekgondozási díj (Gyed) összegének megállapítására vonatkozó szabályok, illetőleg a baleseti táppénz, valamint júliustól a gyermek kórházi ápolása alatt a gyermek mellett tartózkodó szülő jogosulttá válik gyermekápolási táppénzre (Gyáp). 

Változik a táppénz, tgyás, gyed összege

A számítási szabályok módosítása két lépésben történik, első lépés 2013. július 1-jétől, második lépés 2015. január 1-jétől érvényes. Egy átmeneti rendelkezés lehetővé teszi, hogy az igényelt és megállapított terhességi-gyermekágyi segély, illetőleg a gyermekgondozási díj összege a 2013. június 30-a után kezdődő ellátásra való jogosultság esetében egészen a 2014. április 26-át megelőzően született gyermekek vonatkozásában bezáróan nem lehet alacsonyabb, mint ami a 2013. július 1-jét megelőzően hatályos szabályok alapján járna.

A tervezet szerint, az első lépéstől kezdődően az egészségbiztosítási pénzbeli ellátások (Tgyás, Gyed, táppénz) összegének megállapításánál az ellátásra való jogosultság kezdő napján fennálló biztosítási jogviszonyban elért jövedelmet veszik figyelembe.  Az első lépés módosításai azokat az igénylőket érinti, akiknek az ellátásra való jogosultság évében, vagy azt megelőző naptári évben a biztosítást megalapozó jogviszonyuk változott, vagyis például munkahelyet váltottak, vagy egyéni/társas vállalkozói jogviszonyukat munkaviszonyra „cserélték”, illetőleg éppen fordítva, stb.  A jelenleg érvényes számítások mellé új, speciális számításokat vezetnek be.

A módosítás második lépése már minden pénzbeli ellátást igénylőt érint. Változik a figyelembe vehető jövedelem irányadó (vizsgált) és számítási időszaka. Az egyén előzményitől függően az ellátás alapja 180 naptári napi, vagy 120 naptári napi, vagy a tényleges, vagy a szerződéses jövedelem, vagy a minimálbér lehet, illetőleg új meghatározással a kedvezmény szabály érvényesíthető. A jövedelemadatokat már nem a fogalkoztató szolgáltatja, hanem az adóhatóság.

Mindkét lépésben kiemelt szerepet kap a biztosítás folyamatosságának a fenntartása. Újdonság, hogy az Tgyás és Gyed jogosultságról minden esetben határozatot bocsátanak ki. Az ellátásokra vonatkozó felső korlátokban nem várható módosítás.

A gyermek fekvőbeteg gyógyintézeti ellátásának tartamára fizetendő táppénz tervezett mértéke ötven százalék. A gyermek életkorához kötött gyermekápolási táppénzes napok száma változatlan marad, a kórházi kezelésre járó Gyáp ezen napok terhére vehető igénybe.

Figyelem! A bejegyzés a törvénytervezet tartalmáról nyújt tájékoztatást, a végleges változat eltérhet a fenntiektől!

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.