Címke archívum: Vállalkozás

Írta:Horváthné Pelyva Erzsébet

Mikrovállalkozások támogatása

Mikrovállalkozások fejlesztéseinek támogatásához  igénybe vehető támogatást, 2011-től minden év  június 15. és július 15. között lehet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz.

Támogatásra induló mikrovállalkozás, működő mikrovállalkozás és az a természetes személy jogosult, aki vállalja, hogy a támogatás megítélését követően az első kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig egyéni vállalkozóként nyilvántartásba veteti magát és a tevékenységet főfoglalkozásúként végzi, amennyiben főállású alkalmazottat nem foglalkoztat.

 

Mire nyújtható támogatás?

 • a fejleszteni kívánt tevékenységhez kapcsolódó eszközök;
 • a gazdasági tevékenységgel érintett épülethez, épületrészhez épületrészhez, építményrészhez tartozó, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munka, új épület, építmény kialakítása;
 • a gazdasági tevékenységgel érintett épülethez vagy épületrészhez kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés;
 • minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszer, szabvány bevezetése;
 • meghatározott egyéb elszámolható kiadások;
 • a vállalkozás támogatható tevékenységét közvetlenül szolgáló szoftver licencek ellenértéke.

 

A támogatás mértéke

 • legalább 1.000.000 Ft;
 • hátrányos helyzetű területen megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható kiadás 65%-a, de legfeljebb 35.000.000 Ft;
 • egyéb területen megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható kiadás 60%-a, de legfeljebb 35.000.000 Ft;
 • ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztésre legfeljebb 10.000.000 Ft támogatás igényelhető;
 • minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszer, szabvány bevezetésére legfeljebb 2.500.000 Ft támogatás igényelhető.

 

Támogatással kapcsolatos bővebb információ a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal ügyfélszolgálatán kérhető.

.

Írta:Horváthné Pelyva Erzsébet

Álláskeresők vállalkozóvá válásának támogatása

Vissza nem térítendő támogatásra és kamatmentes tőketámogatásra pályázhatnak azok a legalább 3 hónapja regisztrált álláskeresők, akik önfoglalkoztatásukat egyéni vállalkozás, gazdasági társaság személyesen közreműködő tagjaként, illetőleg őstermelőként oldják meg. A regisztrációt az az álláskereső is kérheti, aki nem rendelkezik álláskeresési járadék, segély folyósításához szükséges jogosultsági idővel.

 

A pályázat célja

A BFKH MK valamely kirendeltsége által legalább három hónapja nyilvántartott álláskeresők támogatása, akik önmaguk foglalkoztatását munkaviszonyon kívüli tevékenységgel egyéni vállalkozás keretében, gazdasági társaság – a társaság tevékenységében személyesen közreműködő – tagjaként, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. §-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként oldják meg.

 

Pályázni a következő támogatásokra lehet:

 1. Maximum 3.000.000 Ft-ig terjedő tőkejuttatás (továbbiakban: tőkejuttatás) és/vagy
 2. Legfeljebb 6 hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő támogatás (továbbiakban: legfeljebb 6 havi minimálbérnek megfelelő juttatás), valamint
 3. Maximum 50.000 Ft-ig terjedő összegig a vállalkozói tevékenység folytatásához és megkezdéséhez szükséges szaktanácsadás költségének  támogatása

 

A I. és II. támogatások – pályázati eljárás alapján – együttesen és külön-külön is nyújthatók.

A III. támogatás mindkét pályázat esetében igényelhető!

 

I. Tőkejuttatás támogatásának formája és mértéke:

 

Legfeljebb 3 millió forint visszatérítendő, kamatmentes tőkejuttatás nyújtható, amely nem haladhatja meg az összes beruházási költség nettó értékének 80 %-át, vagy az általános forgalmi adót (ÁFA) is tartalmazó érték 80 %-át, amennyiben a támogatottnak a támogatásból finanszírozott beszerzése kapcsán ÁFA levonási joga nincs.

A támogatás mellett a vállalkozói tevékenység folytatásához és megkezdéséhez szükséges szaktanácsadás költségének támogatása is kérhető, maximum 50.000 Ft-ig terjedő összegben.

A szaktanácsadás költsége az eredeti számla becsatolásával igényelhető.

 

A pályázat benyújtásának határideje, helye, módja:

 1. pályázati ciklus: 2011. március 1-jétől – 2011. április 29-éig.
 2. pályázati ciklus: 2011. május 1-jétől – 2011. június 30-áig.
 3. pályázati ciklus: 2011. július 1-jétől – 2011. augusztus 31-éig.
 4. pályázati ciklus: 2011. szeptember 1-jétől – 2011. október 31-éig.

 

Postai úton. – postacím: Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ, 1364 Budapest, Pf. 244., vagy

Személyesen – 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11. földszint 6-os számú irodahelységben.

 

II. Legfeljebb 6 havi minimálbérnek megfelelő juttatás formája és mértéke:

A támogatás legfeljebb hat hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő mértékben nyújtható, vissza nem térítendő formában.

A támogatás mellett a vállalkozói tevékenység folytatásához és megkezdéséhez szükséges szaktanácsadás költségének támogatása is kérhető, maximum 50.000 Ft-ig terjedő összegben.

A szaktanácsadás költsége az eredeti számla becsatolásával igényelhető.

 

A pályázat benyújtásának határideje, helye, módja:

2011. március 1-jétől – 2011. november 30-áig folyamatosan lehet a pályázatokat benyújtani.

Postai úton vagy személyesen a pályázó lakóhelye szerint illetékes kirendeltségre.

A pályázatot a részletes pályázati egységcsomagban foglaltak szerint kell összeállítani, amely térítésmentesen vehető át a BFKH MK kirendeltségein, valamint a BFKH MK központi irodaház földszintjén (Budapest, VIII. Kisfaludy u. 11. fszt.).

 

Forrás: Budapest Főváros Kormányhivatala  Munkaügyi Központ

 

Írta:Horváthné Pelyva Erzsébet

Tévhitek az iker gyessel kapcsolatban

Már többen tették fel a kérdést a megváltozott családtámogatási szabályozás hogyan érinti az ikergyermekek után járó gyermekgondozási segély (gyes) folyósítását, akkor ha a keresőtevékenység nem haladja meg a heti 30 órát. Gyakorlatilag mindig arra irányult a kérdés, hogy megmarad-e a dupla Gyes, vagy csak szimpla, vagyis egy gyermek után járó összeget folyósítanak ugyanúgy, mint az időkorlátozás nélkül dolgozó ikres mamáknak, esetleg papáknak.

Valamiért az a tévhit kering a neten, hogy függetlenül attól, hogy hány órában folytat keresőtevékenységet az anyuka csak szimpla Gyesre jogosult. Szeretnék erre rácáfolni. Tovább

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.