Archívum: Társas vállalkozó

Írta:Erzsébet

Megszűnik a Gyet mellett vállalkozók járulékfizetési kötelezettsége

Az egyéni vállalkozók és a társas vállalkozók a gyermeknevelési támogatás (Gyet) folyósítása alatt mentesülnek a járulékfizetés alól azokra a napokra, amelyeken a vállalkozói tevékenységet személyesen nem folytatják.  Tényleges személyes közreműködés esetében a közterhetket már az általános szabályok szerint kötelesek megfizetni.Gyermeknevelési támogatás - Gyet

2013. július 1-jétől a Gyet folyósítás tartama alatt az „önfoglalkoztatást” segíti az a jogszabály változás, amely szerint az egyéni járulékokat (nyugdíjjárulékot, egészsgébiztosítási- és munkaerőpiaci járulékot), és a szociális hozzájárulási adót a vállalkozói tevékenység személyes folytatása alatt sem kell megfizetni. Gyakorlatilag a minimum járulékfizetési kötelezettség szűnik meg, a ténylegesen realizált kivét, illetőleg tagi jövedelem után nincs mentesség.  A kiadózó vállalkozókra (KATA) nem vonatkozik a kedvezmény, ha a vállalkozó kisadózóként folytatott tevékenységébe tartozó munkát végez továbbra is köteles a havi átalányt megfizetni.

A köznyelvben a Gyet folyósítás időszaka „főállású anya” elnevezéssel ismert és az ellátásra az a szülő jogosult -választásuk szerint az egyik-, aki saját háztartásában legalább három kiskorú gyermeket nevel és a legkisebb gyermek legalább három éves és még nem töltötte be a nyolcadik életévét.

A kedvezmény nem terjed ki a gyermekgondozási segély (Gyes) mellett a vállalkozási tevékenységet személyesen végző egyéni vállalkozókra, valamint társas vállalkozókra (bt., kft., egyéni cég, kkt.).

Írta:Erzsébet

Vállalkozók járulékfizetése

Mint minden évben, 2012-ben is változások léptek életbe  a minimálbér, a járulékfizetés területén.

A minimálbér havi összege 78.000 Ft-ról 93.000 Ft-ra, a garantált bérminimum 94.000 Ft-ról 108.000 Ft-ra nőtt.

Az egészségügyi szolgáltatási járulék 5.100 Ft-ról 6.390  (napi 213) Ft-ra változott.

A nyugdíjrendszer finanszírozási reform következményeként  kiegészítő tevékenységű nyugdíjasnak az a saját jogú nyugdíjas minősül, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, ide értve a 40 éves biztosítási jogviszonnyal nyugdíjba vonult nőket is, illetőleg az az özvegyi nyugdíjban részesülő személy, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt szintén betöltötte.

A korhatár előtti nyugdíjas vállalkozó, foglalkoztatott (munkavállaló) után a főfoglalkozású egyéni vagy társas vállalkozókra, illetőleg munkavállalókra vonatkozó szabályok szerint kell a járulékokat megfizetni, figyelembe véve azt, hogy rendelkezik-e egyidejűleg fennálló többes jogviszonnyal.

Az ügyvezetést ellátó kft., kkt., bt. tagja amennyiben a társaságban személyesen nem működik közre és nem minősül társas vállalkozónak, valamint az ügyvezetést nem munkaviszonyban látja el,  vezető tisztségviselőként a továbbiakban nem a megbízásra vonatkozó díjazás alapján, hanem társas válallkozóként fizeti meg a járulékokat havonta, legalább a társadalombiztosítási minimálbér után. Többes jogviszony a társadalombiztosítási átminősítést nem, csak a járulékfizetést befolyásolja.

A társadalombiztosítási járulékot felváltotta a szociális hozzájárulási adó. A foglalkoztatott részére kifizetett jövedelem után 27% szociális hozzájárulási adót kell fizetni. A társas és egyéni vállalkozókra eltérő szabályok vonatkoznak és főfoglalkozásban havonta, legalább a társadalombiztosítási minimálbér 112,5%-a után kötelező a 27%-os  szociális hozzájárulási adót megfizetni.

Az egyéni pénzbeli egészségbiztosítási járulék 2%-ról 3%-ra emelkedett és minden biztosítással járó jogviszonyban meg kell fizetni. Az egyéni és társas vállalkozók a  foglalkoztatottaktól eltérően a társadalombiztosítási minimálbér 150%-a után fizetik meg az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot.

A magánnyugdíj-pénztári tagok tagdíjat önkéntes alapon fizetnek a magánnyudíj-pénztárba – ennek legkisebb mértékét a pénztár szabályzatban határozza meg-, ezentúl (is) 10%-os nyugdíjjárulék fizetésre kötelezettek.

Megszűnt a minimális járulékalap havi átlagos számításával kapcsolatos szabály, a tevékenységet kezdőnek minősülő egyéni vállalkozó, valamint a segítő családtag társadalombiztosítási fogalma.

.

Ajánlott oldal: www.onfoglalkoztatas.hu

.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.