Címke archívum: Táppénz

Írta:Horváthné Pelyva Erzsébet

Milyen jövedelemből számítják a táppénzt az új szabályok szerint?

A pénzbeli egészsgébiztosítási ellátások vonatkozásában a számítási szabályok 2013. július 15-től módosultak azoknál, akik a táppénz, tgyás, vagy gyed jogosultságuk kezdete előtt új biztosítási jogviszonyt létesítettek (pl. munkaviszony, egyéni vállalkozó, társas vallalkozó). Az ellátások összegének meghatározásánál csak a jogosultság kezdetén fennálló biztosítási jogviszonyban megszerzett pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelem vehető figyelembe. A megszűnt jogviszonyból származó jövedelem nem képezi az ellátások összegének alapját.

A jogosultsági feltételek változatlanok. Kivétel a gyermekápolási táppénz, ami július 6-tól hatályos.

Vegyük górcső alá milyen számítási szabályok alapján határozhatják meg a táppénz összegét, amelyek mind a saját jogú, mind a gyermekápolási táppénzre érvényesek.

 

1. Számítás: a jogosultságot megelőző naptári év jövedelme

Főszabály, az ellátás alapja a jogosultság kezdő napját közvetlenül megelőző naptári évben elért, figyelembe vehető jövedelem, amennyiben a tényleges bérezett napok száma eléri, illetőleg meghaladja a 180 naptári napot.

Példák:

  1. A munkavállaló munkaviszonya megszűnt 2012. március 20-án. Új munkaviszony és munkabalépés napja 2012. április 2-a, a jogviszony jelenleg is fennáll. Keresőképtelen veszélyeztetett terhességgel és táppénzre jogosult 2013. július 25-től. Korábban nem volt keresőképtelen, tgyást, gyedet sem kapott, vagyis nem volt kieső ideje. A táppénz alapot a 2012. április 2-2012. december 31. közötti pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelméből számítják. Mivel rendelkezik legalább 180 napi jövedelemmel, az új biztosítási jogviszony kezdetétől az év utolsó napjáig, a teljes időszakot figyelembe veszik.
  2. Az anya főfoglalkozású egyéni vállalkozó  2012. június 30-ig (megszüntette a vállalkozást) és 2012. július 2-től munkaviszonyt létesített. Táppénzre jogosult 2013. augusztus 23-tól. Kieső ideje nem volt. A táppénz számítás időszaka: 2012. július 2-2012. december 31., a teljes időszak.

 

2. Számítás: a jogosultságot megelőző 180 naptári nap jövedelme

A szabály alkalmazhatóságának feltétele, a 180 napi jövedelem az új biztosításból származik és a jogosultságot közvetlenül megelőző naptári évben az aktuális jogviszonyban nincs 180 bérezett nap (pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelemmel ellátott nap).

Példák:

  1. A táppénzre jogosult kismama munkaviszonya megszűnt 2012. november 15-én. Társas vállalkozóként biztosítottá vált 2012. december 10-én. Keresőképtelen 2013. július 25-től. Kieső ideje nem volt. A táppénz összegét az aktuális társas vállalkozói jogviszonyában, a jogosultság kezdő napját közvetlenül megelőző 180 napi pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelme alapján számítják – 2013. január 26-2013. július 24-ig.
  2. A munkavállaló kismama 10 évig tartó munkaviszonya 2012. május 31-én megszűnt. Új munkaviszonyt (biztosítást) létesített 2013. január 17-én. Veszélyeztett terhességgel keresőképtelen és táppénzt igényel 2013. július 18-tól. Az új jogviszonyban még nincs kieső ideje (táppénz, tgyás, gyed). A táppénz összegét a 2013. január 19-2013. július 17. között megszerzett 180 napi, figyelembe vehető jövedelméből számítják.


 

3. Számítás: az új biztosítási jogviszony tényleges/szerződéses jövedelme

A biztosított az új biztosításban -keresőképtelenséget megelőzően- kevesebb, mint 180 naptári napi jövedelemmel rendelkezik, valamint a biztosítása folyamatos, vagyis a megszűnt biztosítás és az új biztosítás között nincs 30 napnál hosszabb megszakítás. Fontos, a folyamatosság elbírálásánál csak az olyan biztosítás vehető számításba, amely  jogszerző idő, pl. munkaviszony, közszolgálati jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni vállalkozó, társas vállalkozó, stb..  A táppénzes napok számánál és a táppénz mértékénél jogfenntartó idő -amely alatt az édesanya nem biztosított, de az egészségügyi szolgáltatást térítésmentesen veheti igénybe-, a táppénz összegének meghatározása tekintetében nem tartozik ide, pl passzív tgyás, passzív gyed, passzív gyes.

Példa:

  1. A munkavállaló kismama munkaviszonya megszűnt 2013. április 30-án. Új munkaviszonyt létesített 2013. május 13-án. Keresőképtelen és táppénzre jogosult 2013. július 25-től. Az új biztosításban nincs 180 nap bérrel ellátott időszak, de a két biztosítás között kevesebb, mint 30 nap telt el, ezért az összeg meghatározása tekintetében a biztosítás folyamatosnak minősül. A táppénz összegét az aktuális biztosítás tényleges jövedelme alapján kell megállapítani.

 

4. Számítás: a minimálbér, illetőleg ha az új biztosítási jogviszony tényleges/szerződéses jövedelme a minimálbérnél alacsonyabb, akkor a tényleges/vagy szerződéses jövedeleme

Ilyenkor az igénylő az új biztosításban, a táppénzre való jogosultság kezdő napjától visszafelé 0-179 naptári napi jövedelemmel rendelkezik, továbbá  a megszűnt és az új biztosítás között 30 naptári napnál hosszabb idő telt el.  A számítás alapja a minimálbér, de előfordulhat, hogy ettől alacsonyabb jövedelmet vesznek alapul. Részmunkaidős foglalkoztatásnál gyakori a minimálbérnél alacsonyabb alapbér.

Példák:

  1. A munkavállaló határozott idejű munkaviszonya lejárt 2012. január 31-én, a Gyed folyósítás ideje alatt. Gyed után Gyest igényelt és az összeget 2012. május 2-2013. május 1-jéig folyósítják. Munkaviszonyt létesített 2013. május 27-én, szerődés szerinti bére 200.000 Ft/hó. Veszélyeztetett terhességgel táppénzt igényel 2013. július 29-től. A kismama táppénz összegének alapja a minimálbér.
  2. Nézzük az előző példát más munkaidővel és béradattal. Bér 80.000 Ft/hó, napi négy órás részmunkaidőben történő foglalkoztatásnál. A táppénz alap az aktuális biztosítás tényleges jövedelme, amit a 80.000 Ft/hó bérrel fizetnek.

 

5. Számítás: “kedvezményszabály”

A kedvezményszabály lényege, ha a biztosítottnak a táppénz számításnál irányadó időszakban azért nincs 180 naptári nap pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelme, mert táppénzt és/vagy tgyást és/vagy gyedet folyósítottak részére, akkor a táppénz összeg alapja az előző ellátás alapjával azonos, amennyiben az kedvezőbb számára, mint a minimálbér. Fontos, hogy minden feltételnek a táppénz jogosultság kezdetén aktuális jogviszonyon belül kell teljesülnie, ebből következően szűkül azon biztosítottak köre, akikre igaz pl. az, hogy a táppénz alap a korábbi Gyed alappal azonos.

Példa:

A kismama munkaviszonya a munkáltató végelszámolása miatt 2012. szeptember 15-én , a Gyed folyósítás alatt megszűnt. Lejárt a Gyed és Gyest igényelt 2013. január 20-tól. Napi hat órában munkaviszonyt létesített 2013. június 3-án. Keresőképtelen és táppénzre jogosult 2013. július 29-től.  A táppénz összegét a minimálbérből állapítják meg, a kedvezményszabály nem alkalmazható.

 

Javaslom a többszöri olvasást, érthetőbbé válik az új szabályozás. Amennyiben egyéni konzultációt igényel, a következő hivatkozáson keresztül jelentkezhet:

 

http://www.anyabarat.hu/kismama-tb/

 

 

Írta:Horváthné Pelyva Erzsébet

Nagyi gyesen, anya táppénzen

Gyakori kérdés, a várandós kismamának jár-e a táppénzt úgy, hogy a  a Gyest a nagyszülő igényli. Bizonyos helyzetekben igen. Több feltételnek együttesen teljesülnie kell, egyik feltétel, hogy a nagyszülő akkor jogosult az ellátásra, ha a szülő is megfelel a jogosultsági feltéteknek.

Abból kell kiindulni, a kismama mikor jogosult egyidejűleg táppénzre is és Gyesre is. Főszabály szerint, amennyiben a szülő egyidejűleg több ellátásra is jogosult (Gyes, Gyet, táppénz, Tgyás, Gyed), választania kell az ellátások között, mert csak az egyik szülő és csak egy ellátást vehet igénybe. Kivétel, a Gyes folyósítás mellett keresőtevékenységet folytató kismama (szülő) a kereséképtelensége alatt táppénzt igényelhet.

1,) példa

Az anya a Gyed folyósítás megszűnése után visszatér a munkahelyére, vagyis keresőtevékenységet folytat. A visszatérés napjával a nagymama Gyest igényel a második életévét betöltött unokája után. Az anya újból várandós és az orvos veszélyeztetett terhességgel keresőképtelen állományba veszi, táppénzt igényel. Ilyenkor a nagyszülőnek nem kell lemondania a Gyesről, csak akkor, ha az anya a Gyes lejárata előtt Tgyást igényel.

2.) példa

Az anya megszünteti a fizetés nélküli szabadságát, azonban a munkába visszatérés első napján keresőképtelenné válik. Ebben az esetben egyetlen napig sem áll fenn a keresőtevékenység és a nagyszülő nem igényelhet Gyest. Ha legalább egy napig keresőtevékenységet folytat az anya, a nagyszülő Gyes jogosultságát az anya részére folyósítandó táppénz már nem zárja ki.

Gyes jogosultság tekintetében keresőtevékenység: munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, a Magyar Honvédség, rendvédelmi szervek, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenység, továbbá szövetkezet tagjaként vagy egyéni vállalkozóként, illetőleg társas vállalkozás vagy egyéni cég tagjaként folytatott – személyes közreműködést igénylő – tevékenység. Keresőtevékenységnek minősül a szabadság időszaka is, minden olyan időszak amelyre munkabért, illetményt fizet a munkáltató, ide értve a távolléti díjat is. Egyéni és társas vállalkozóknál a járulékfizetésre kötelezett napok.

 A nagyszülő Gyes jogosultságáról további részleteket ide kattintva olvashat!

 

Írta:Horváthné Pelyva Erzsébet

Várhatóan így változik a táppénz, tgyás, gyed összege

Napokban beterjesztett törvényjavaslat szerint módosulnak a táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély (Tgyás), a gyermekgondozási díj (Gyed) összegének megállapítására vonatkozó szabályok, illetőleg a baleseti táppénz, valamint júliustól a gyermek kórházi ápolása alatt a gyermek mellett tartózkodó szülő jogosulttá válik gyermekápolási táppénzre (Gyáp). 

Változik a táppénz, tgyás, gyed összege

A számítási szabályok módosítása két lépésben történik, első lépés 2013. július 1-jétől, második lépés 2015. január 1-jétől érvényes. Egy átmeneti rendelkezés lehetővé teszi, hogy az igényelt és megállapított terhességi-gyermekágyi segély, illetőleg a gyermekgondozási díj összege a 2013. június 30-a után kezdődő ellátásra való jogosultság esetében egészen a 2014. április 26-át megelőzően született gyermekek vonatkozásában bezáróan nem lehet alacsonyabb, mint ami a 2013. július 1-jét megelőzően hatályos szabályok alapján járna.

A tervezet szerint, az első lépéstől kezdődően az egészségbiztosítási pénzbeli ellátások (Tgyás, Gyed, táppénz) összegének megállapításánál az ellátásra való jogosultság kezdő napján fennálló biztosítási jogviszonyban elért jövedelmet veszik figyelembe.  Az első lépés módosításai azokat az igénylőket érinti, akiknek az ellátásra való jogosultság évében, vagy azt megelőző naptári évben a biztosítást megalapozó jogviszonyuk változott, vagyis például munkahelyet váltottak, vagy egyéni/társas vállalkozói jogviszonyukat munkaviszonyra „cserélték”, illetőleg éppen fordítva, stb.  A jelenleg érvényes számítások mellé új, speciális számításokat vezetnek be.

A módosítás második lépése már minden pénzbeli ellátást igénylőt érint. Változik a figyelembe vehető jövedelem irányadó (vizsgált) és számítási időszaka. Az egyén előzményitől függően az ellátás alapja 180 naptári napi, vagy 120 naptári napi, vagy a tényleges, vagy a szerződéses jövedelem, vagy a minimálbér lehet, illetőleg új meghatározással a kedvezmény szabály érvényesíthető. A jövedelemadatokat már nem a fogalkoztató szolgáltatja, hanem az adóhatóság.

Mindkét lépésben kiemelt szerepet kap a biztosítás folyamatosságának a fenntartása. Újdonság, hogy az Tgyás és Gyed jogosultságról minden esetben határozatot bocsátanak ki. Az ellátásokra vonatkozó felső korlátokban nem várható módosítás.

A gyermek fekvőbeteg gyógyintézeti ellátásának tartamára fizetendő táppénz tervezett mértéke ötven százalék. A gyermek életkorához kötött gyermekápolási táppénzes napok száma változatlan marad, a kórházi kezelésre járó Gyáp ezen napok terhére vehető igénybe.

Figyelem! A bejegyzés a törvénytervezet tartalmáról nyújt tájékoztatást, a végleges változat eltérhet a fenntiektől!

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.