Címke archívum: Táppénz

Írta:Horváthné Pelyva Erzsébet

Új táppénz szabályok 2015

Táppénz 20152015. január 1-jétől módosultak a táppénz számítási szabályok. A táppénz jogosultság kezdő napján fennálló biztosítási jogviszonyban megszerzett, az állami adóhatósághoz bevallott adatok alapján történik az ellátás számfejtése. Változás, hogy a nem rendszeres jövedelmet a rendszeres jövedelemmel azonos módon veszik figyelembe.

Megváltozott az összeg kiszámításánál figyelembe vehető időszak, a jogosultság kezdő napját magába foglaló hónapot megelőző harmadik hónap utolsó napjától visszafelé, legfeljebb a megelőző naptári év első napjáig terjedő időszak tényleges jövedelmét vehetik figyelembe. Ez az úgynevezett irányadó időszak, ezen belül van a számítási időszak, ami 180 nap, vagy 120 nap, vagy 30-119 nap.

1. Példa:

A munkavállaló 2010. június 10-től biztosított Minta Kft-nél. Keresőképtelen 2015. február 4-től, 15 munkanap betegszabadságot követően 2015. február 25-től táppénzt igényel.

2014. december, 2015. január-február hónapok jövedelme nem vehető figyelembe. Az irányadó időszak 2014. január 01-től 2014. november 30-áig tart.

A számítási időszak főszabály szerint 180 nap, ezen időszak tényleges jövedelméből számolják az ellátást.

Az előző példánál maradva 2014. november 30-tól visszafelé számítva 180 nap 2014. június 4-ig.

Ha az irányadó időszakban nincs 180 napi jövedelem, de van a jogosultság kezdő napjától számított 180 nap biztosításban töltött idő, és a biztosított rendelkezik 120 napi jövedelemmel, akkor a táppénzt a 120 napi tényleges jövedelem alapján kell megállapítani.

2. Példa:

A munkavállaló 2014. június 10-től biztosított Minta Kft-nél. Keresőképtelen 2015. február 4-től, 15 munkanap betegszabadságot követően 2015. február 25-től táppénzt igényel.

2014. december, 2015. január-február hónapok jövedelme nem vehető figyelembe. Az irányadó időszak 2014. június 10-től 2014. november 30-áig tart.

Az irányadó időszak rövidebb mint 180 nap, nincs 180 napi  jövedelem, de az új biztosítási jogviszony legalább 180 napja fennáll, ezért 120 napi tényleges jövedelem vehető figyelembe. Számítási: 2014. november 30-tól visszafelé 2014. augusztus 03-ig.

Olyan esetben, amikor a biztosítás folyamatos, tehát a megszűnt és az új biztosítás között nincs 30 napnál hosszabb megszakítás, és a biztosított az új biztosítási jogviszonyban nem rendelkezik 120 naptári napi jövedelemmel, a táppénz naptári napi alapját a tényleges, ennek hiányában a szerződés szerinti jövedelme alapján kell megállapítani. Szerződéses jövedelem, ha az irányadó időszakban a tényleges jövedelem 0-29 nap.

3. Példa:

Mária 2009.04.02-2014.12.31. között egyéni vállalkozói jogviszonyában biztosított, a vállalkozói tevékenységet 2014.12.31-vel megszünteti. 2015.01.05-től munkaviszonyt létesít Minta Kft-nél. A megszűnt és az új biztosítás között 4 nap a kieső idő, tehát a számítási szabály vonatkozásában a biztosítása folyamatos marad.

2015.02.27-től keresőképtelen. A megszűnt jogviszony jövedelme nem vehető figyelembe, az új biztosítási jogviszonyában nincs irányadó időszak, ebből következően számítási időszak sem, ezért a szerződéses jövedelme az alap.

Amennyiben a biztosítottnak nincs a jogosultság kezdő napjától 180 napi folyamatos biztosításban töltött ideje (Tbj. 5. § szerinti), a táppénzt  a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér alapulvételével kell megállapítani, kivéve, ha a tényleges vagy a szerződés szerinti jövedelme a minimálbért nem éri el. Ez esetben a táppénz naptári napi alapja a tényleges, ennek hiányában a szerződés szerinti jövedelme.

A munkavállaló határozott idejű munkaszerződése 2013.12.31-én lejárt, miközben gyes folyósításban részesült 2014.10.15-ig. Munkaviszonyt létesít 2014.11.01-től Minta Kft-nél, szerződéses bére bruttó 150.000 Ft/hó. Gyermekápolási táppénzt igényel 2015.03.02-től. Irányadó időszak 2014.11.01-2014.12.31. Mivel a folyamatos biztosítási ideje 121 nap, tehát kevesebb, mint 180 nap, a táppénz alap a minimálbér.

Végül a kedvezmény szabály, amely akkor alkalmazható, ha a biztosított az irányadó időszakban azért nem rendelkezik legalább 180 naptári napi jövedelemmel, mert legalább 180 napig táppénzben, baleseti táppénzben, csecsemőgondozási díjban, vagy gyermekgondozási díjban – kivéve a méltányosságból megállapított ellátásokat – részesült, a táppénzt az utolsóként megállapított ellátás alapjának figyelembevételével kell megállapítani, ha az a szerződés szerinti jövedelménél kedvezőbb.

4. Példa:

A munkavállaló gyed folyósítás mellett, 2014.09.01-től négy órás részmunkaidőben visszatér a munkába, ugyanazon munkáltatóhoz. Gyedet 2013.12.28-tól folyósítanak a számára. 2015.03.02-től gyermekápolási táppénzt igényel, ezt megelőzően még nem volt táppénzen. Irányadó időszakban nem rendelkezik 180 napi tényleges jövedelemmel, ugyanakkor van 180 napi gyed folyósítás, így a gyed alapot viszonyítják a szerződéses bérhez és amelyik kedvezőbb, abból számítják az ellátást.

 

Írta:Horváthné Pelyva Erzsébet

Napi kérdés – felmondási védelem, táppénz

Kérdés: 2013.08.01 jén lett 3 éves a kisfiam. Munka mellett dolgoztam január óta, sajnos átszervezés miatt felmondtak nekem. Október végén jár le a felmondási időm. Közben úgy néz ki, hogy terhes lettem. Az lenne a kérdésem, hogy megszűnik-e így a munkaviszonyom. Esetleg táppénzre elmehetnék-e még utána, és ha igen mennyi időre?

Válasz: Felmondási védelmet még a felmondás előtt, a munkáltató tudomására hozott várandósság eredményez. A felmondás közlése után ismertté vált terhesség már nem változtat a helyzeten, a munkaviszony megszűnik.

Táppénzre a biztosított jogosult. A munkaviszony megszűnésével egyidejűleg a biztosítás is megszűnik és nem jár passzív táppénz.

Írta:Horváthné Pelyva Erzsébet

Milyen jövedelemből számítják a táppénzt az új szabályok szerint?

A pénzbeli egészsgébiztosítási ellátások vonatkozásában a számítási szabályok 2013. július 15-től módosultak azoknál, akik a táppénz, tgyás, vagy gyed jogosultságuk kezdete előtt új biztosítási jogviszonyt létesítettek (pl. munkaviszony, egyéni vállalkozó, társas vallalkozó). Az ellátások összegének meghatározásánál csak a jogosultság kezdetén fennálló biztosítási jogviszonyban megszerzett pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelem vehető figyelembe. A megszűnt jogviszonyból származó jövedelem nem képezi az ellátások összegének alapját.

A jogosultsági feltételek változatlanok. Kivétel a gyermekápolási táppénz, ami július 6-tól hatályos.

Vegyük górcső alá milyen számítási szabályok alapján határozhatják meg a táppénz összegét, amelyek mind a saját jogú, mind a gyermekápolási táppénzre érvényesek.

 

1. Számítás: a jogosultságot megelőző naptári év jövedelme

Főszabály, az ellátás alapja a jogosultság kezdő napját közvetlenül megelőző naptári évben elért, figyelembe vehető jövedelem, amennyiben a tényleges bérezett napok száma eléri, illetőleg meghaladja a 180 naptári napot.

Példák:

  1. A munkavállaló munkaviszonya megszűnt 2012. március 20-án. Új munkaviszony és munkabalépés napja 2012. április 2-a, a jogviszony jelenleg is fennáll. Keresőképtelen veszélyeztetett terhességgel és táppénzre jogosult 2013. július 25-től. Korábban nem volt keresőképtelen, tgyást, gyedet sem kapott, vagyis nem volt kieső ideje. A táppénz alapot a 2012. április 2-2012. december 31. közötti pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelméből számítják. Mivel rendelkezik legalább 180 napi jövedelemmel, az új biztosítási jogviszony kezdetétől az év utolsó napjáig, a teljes időszakot figyelembe veszik.
  2. Az anya főfoglalkozású egyéni vállalkozó  2012. június 30-ig (megszüntette a vállalkozást) és 2012. július 2-től munkaviszonyt létesített. Táppénzre jogosult 2013. augusztus 23-tól. Kieső ideje nem volt. A táppénz számítás időszaka: 2012. július 2-2012. december 31., a teljes időszak.

 

2. Számítás: a jogosultságot megelőző 180 naptári nap jövedelme

A szabály alkalmazhatóságának feltétele, a 180 napi jövedelem az új biztosításból származik és a jogosultságot közvetlenül megelőző naptári évben az aktuális jogviszonyban nincs 180 bérezett nap (pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelemmel ellátott nap).

Példák:

  1. A táppénzre jogosult kismama munkaviszonya megszűnt 2012. november 15-én. Társas vállalkozóként biztosítottá vált 2012. december 10-én. Keresőképtelen 2013. július 25-től. Kieső ideje nem volt. A táppénz összegét az aktuális társas vállalkozói jogviszonyában, a jogosultság kezdő napját közvetlenül megelőző 180 napi pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelme alapján számítják – 2013. január 26-2013. július 24-ig.
  2. A munkavállaló kismama 10 évig tartó munkaviszonya 2012. május 31-én megszűnt. Új munkaviszonyt (biztosítást) létesített 2013. január 17-én. Veszélyeztett terhességgel keresőképtelen és táppénzt igényel 2013. július 18-tól. Az új jogviszonyban még nincs kieső ideje (táppénz, tgyás, gyed). A táppénz összegét a 2013. január 19-2013. július 17. között megszerzett 180 napi, figyelembe vehető jövedelméből számítják.


 

3. Számítás: az új biztosítási jogviszony tényleges/szerződéses jövedelme

A biztosított az új biztosításban -keresőképtelenséget megelőzően- kevesebb, mint 180 naptári napi jövedelemmel rendelkezik, valamint a biztosítása folyamatos, vagyis a megszűnt biztosítás és az új biztosítás között nincs 30 napnál hosszabb megszakítás. Fontos, a folyamatosság elbírálásánál csak az olyan biztosítás vehető számításba, amely  jogszerző idő, pl. munkaviszony, közszolgálati jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni vállalkozó, társas vállalkozó, stb..  A táppénzes napok számánál és a táppénz mértékénél jogfenntartó idő -amely alatt az édesanya nem biztosított, de az egészségügyi szolgáltatást térítésmentesen veheti igénybe-, a táppénz összegének meghatározása tekintetében nem tartozik ide, pl passzív tgyás, passzív gyed, passzív gyes.

Példa:

  1. A munkavállaló kismama munkaviszonya megszűnt 2013. április 30-án. Új munkaviszonyt létesített 2013. május 13-án. Keresőképtelen és táppénzre jogosult 2013. július 25-től. Az új biztosításban nincs 180 nap bérrel ellátott időszak, de a két biztosítás között kevesebb, mint 30 nap telt el, ezért az összeg meghatározása tekintetében a biztosítás folyamatosnak minősül. A táppénz összegét az aktuális biztosítás tényleges jövedelme alapján kell megállapítani.

 

4. Számítás: a minimálbér, illetőleg ha az új biztosítási jogviszony tényleges/szerződéses jövedelme a minimálbérnél alacsonyabb, akkor a tényleges/vagy szerződéses jövedeleme

Ilyenkor az igénylő az új biztosításban, a táppénzre való jogosultság kezdő napjától visszafelé 0-179 naptári napi jövedelemmel rendelkezik, továbbá  a megszűnt és az új biztosítás között 30 naptári napnál hosszabb idő telt el.  A számítás alapja a minimálbér, de előfordulhat, hogy ettől alacsonyabb jövedelmet vesznek alapul. Részmunkaidős foglalkoztatásnál gyakori a minimálbérnél alacsonyabb alapbér.

Példák:

  1. A munkavállaló határozott idejű munkaviszonya lejárt 2012. január 31-én, a Gyed folyósítás ideje alatt. Gyed után Gyest igényelt és az összeget 2012. május 2-2013. május 1-jéig folyósítják. Munkaviszonyt létesített 2013. május 27-én, szerődés szerinti bére 200.000 Ft/hó. Veszélyeztetett terhességgel táppénzt igényel 2013. július 29-től. A kismama táppénz összegének alapja a minimálbér.
  2. Nézzük az előző példát más munkaidővel és béradattal. Bér 80.000 Ft/hó, napi négy órás részmunkaidőben történő foglalkoztatásnál. A táppénz alap az aktuális biztosítás tényleges jövedelme, amit a 80.000 Ft/hó bérrel fizetnek.

 

5. Számítás: “kedvezményszabály”

A kedvezményszabály lényege, ha a biztosítottnak a táppénz számításnál irányadó időszakban azért nincs 180 naptári nap pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelme, mert táppénzt és/vagy tgyást és/vagy gyedet folyósítottak részére, akkor a táppénz összeg alapja az előző ellátás alapjával azonos, amennyiben az kedvezőbb számára, mint a minimálbér. Fontos, hogy minden feltételnek a táppénz jogosultság kezdetén aktuális jogviszonyon belül kell teljesülnie, ebből következően szűkül azon biztosítottak köre, akikre igaz pl. az, hogy a táppénz alap a korábbi Gyed alappal azonos.

Példa:

A kismama munkaviszonya a munkáltató végelszámolása miatt 2012. szeptember 15-én , a Gyed folyósítás alatt megszűnt. Lejárt a Gyed és Gyest igényelt 2013. január 20-tól. Napi hat órában munkaviszonyt létesített 2013. június 3-án. Keresőképtelen és táppénzre jogosult 2013. július 29-től.  A táppénz összegét a minimálbérből állapítják meg, a kedvezményszabály nem alkalmazható.

 

Javaslom a többszöri olvasást, érthetőbbé válik az új szabályozás. Amennyiben egyéni konzultációt igényel, a következő hivatkozáson keresztül jelentkezhet:

 

http://www.anyabarat.hu/kismama-tb/

 

 

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.