Címke archívum: Szja

Írta:Horváthné Pelyva Erzsébet

Tartósan beteg és súlyosan fogyatékos gyermekek után járó támogatások

A tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos gyermek után a családokra nagyobb anyagi teher nehezedik, emellett a gyermek állapota a munkába visszatérést tartósan befolyásolja.  Részbeni kompenzációt szolgálják a bejegyzésben összefoglalt juttatások, idő- és anyagi kedvezmények. A gyermek állapota, a tartós betegségnek való megfelelés orvos-szakmai kérdés, ezzel kapcsolatban a gyermeket ellátó szakorvossal konzultáljon.

A tartós betegséget, illetőleg súlyos fogyatékosságot minden esetben szakorvosi igazolással szükséges alátámasztania, de van olyan támogatás, amelynél más dokumentumot, igazolást is csatolnia kell, erről célszerű az illetékes hivatalban felvilágosítást kérni.

.
Családtámogatás (szakorvosi igazolás leadásával a családtámogatási kifizetőhely felé):

 • magasabb összegű családi pótlék: családban nevelkedő gyermek esetén gyermekenként havonta 23.300 forint, egyedülálló esetén gyermekenként havonta 25.900 forint, legfeljebb a gyermek 18. életévéig, (a betegségek felsorolása – BNO – a mellékletben),
 • gyermekgondozási díj (gyes) továbbfolyósítása legfeljebb a gyermek 10. életévéig, havonta 28.500 forint,
 • gyes folyósítás megtartása mellett időkorlátozás nélküli keresőtevékenység folytatása,
 • kedvezményes utazásra jogosító igazolvány – gyermek + egy fő kísérő (BKK/BKV térítésmentes, távolsági közlekedés -vonat, busz- 90 százalékos kedvezmény).

 

Egészségbiztosítási kedvezmény:

 • közgyógyellátás alanyi jogon (lakóhely szerinti illetékes jegyzőn keresztül igényelhető).

 

Nyugellátás:

 • ideiglenes özvegyi nyugdíj a tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermek harmadik életévéig (elbíráló: nyugdíjbiztosítási igazgatóság, vagy nyugdíjfolyósító igazgatóság).

 

Térítési díjak:

 • gyermekétkeztetés: kedvezmény az intézményi térítési díj 50 százaléka (szakorvosi igazolás bemutatása, megállapítja intézményvezető),
 • bölcsődei gondozás (az étkezést lsd. előző pont): térítésmentes,
 • tankönyvellátás: ingyenes (normatív kedvezmény (a szülő nem kapja kézhez), a gyermek tankönyvellátását ingyesenesen, kölcsönzéssel, használt könyvvel biztosítják) (szakorvosi igazolás bemutatása iskola felé).

 

Foglalkoztatás:

 • évente a gyermekek után járó pótszabadságon felül két nap többlet pótszabadság jár beteg gyermekenként, amelyet a magasabb összegű családi pótlékra való jogosultság alapoz meg (pótszabadság nyilatkozat a foglalkoztató felé),
 • felmondási tilalom a gyermek harmadik eléletévét követően, amennyiben a munkavállaló gyermek gondozására fizetés nélküli szabadságot vesz igénybe és erre az időre gyes folyósításban részesül.

 

Ápolási díj:

 • súlyosan fogyatékos, valamint a 18. életévét be nem töltött tartósan beteg gyermek után havonta 29.500 forint (illetékes szerv: járási hivatal).

 

Egyéb, szociális támogatás:

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság (jövedelemtől függő ellátás, önkormányzatnál kezdeményezhető),
 • mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa (szakorvosi igazolás BNO: K.1.,L.1-5.,M.1-2.,N.1., önkormányzat),
 • súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei (személygépkocsi szerzési támogatás, személygépkocsi átalakítási támogatás) (szakorvosi igazolással a lakóhely szerint illetékes megyei, fővárosi kormányhivatal megyei, fővárosi szociális és gyámhivatalánál),
 • meghatározott összegű -13.000 forint- gépjárműadó-mentesség (szakorvosi igazolással, önkormányzatnál),

 

Adókedvezmény:

 • saját jogon, összevont adóalap (személyi jövedelemadó) adóját csökkentő kedvezmény rendeletben meghatározott betegségeknél (jogszabályban meghatározott igazolás birtokában, évközi érvényesítés foglalkoztató felé leadott nyilatkozattal, egyéb esetben az éves szja bevallásban).

 

Írta:Horváthné Pelyva Erzsébet

Videós segítség az Szja bevalláshoz

Az adóhivatal (NAV) videós segítséget nyújt a 2012. évi személyi jövedelemadóról benyújtandó bevallás kitöltséhez. A 1253-as nyomtatványt 2013. május 21-e éjfélig lehet elektronikusan, ügyfélkapun keresztül továbbítani, vagy postára adni. A fizetendő adó befizetési határideje szinten e dátum.
A videó olyan nyomtatvány kitöltését mutatja be, amely a munkaviszonyból származó bérjövedelem pontos rögzítését, továbbá egy gyermek után járó, megosztás nélküli családi kedvezmény érvényesítését, illetőleg a példa szerinti fizetendő adó részletfizetés kérését tartalmazza.

 


 

A program és a nyomtatvány ide kattintva tölthető le.

 

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.