Archívum: Napközbeni ellátás

Írta:Erzsébet

Kinek jár a bölcsőde?

Fotó: Sharron Goodyear

Kisgyermekeknél fontos az otthon nyújtotta biztonság, az anyuka/apuka közelsége, de a mai korszerű bölcsődék nem gyermekmegőrzőként működnek, ettől jóval többet nyújtanak a kisgyermekeknek. Vannak bölcsi mellett és ellen voksolók, de a család gördülékeny működése érdekében szükség lehet a bölcsődei elhelyezésre. Okként szolgálhat a munkahely megtartása, az családok megélhetésének beszűkülése, de akár a „kiszakadás” a korábbi életritmusból.

Nézzük milyen a bölcsődei elhelyezés jogszabályi környezete.

Az önkormányzatok feladata a családban élő gyermekek napközbeni ellátása, a gyermek napközbeni felügyeletének, gondozásának, nevelésének, foglalkoztatásának és étkeztetésének a megszervezése.

.

Milyen életkorú gyermek helyezhető el bölcsődében?

Legkorábban a húszhetes csecsemő elhelyezése biztosítható és átlag esetben a gyermek 3. életévéig járhat az intézménybe, illetve annak az évnek a december 31-ig vehető fel amelyben betölti a 3. életévét. Tárgyi és személyi feltételek megléte esetében 6 éven aluli fogyatékos gyermek is felvehető a gyermek az 5. életévig, illetőleg annak az évnek a december 31-ig, amelyben az 5. életévét betölti. A fogyatékos gyermeknél egy hónap próbaidő kiköthető.

Ha a gyermek a 3. életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre és óvodai jelentkezését a bölcsőde orvosa nem javasolja, bölcsődében gondozható negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-ig.

.

Kinek kell biztosítani és ki élvezhet előnyt a bölcsődei felvételnél?

Elsősorban olyan gyermekek részére kell biztosítani az ellátást,  akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége, akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, vagy akivel együtt a családban három vagy több gyermeket nevelnek -kivéve azt, akire nézve eltartója gyermekgondozási díjban részesül-, illetőleg akinek a szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud gondoskodni.

Előnyben kell részesíteni a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket,  akinek szülője vagy más törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.

.

Ki kezdeményezheti a  felvételt?

A gyermek bölcsődei elhelyezését a  szülőn kívül a szülő hozzájárulásával a körzeti védőnő, a házi gyermekorvos vagy a háziorvos,  a szociális, illetve családgondozó, a gyermekjóléti szolgálat, a gyámhatóság is kezdeményezheti.

 .

Mikor szűnik meg a bölcsődei ellátás?

A bölcsődei nevelés átlagos esetben annak a nevelési évnek a végén szűnik meg, amelyben a gyermek a 3. életévét betöltötte. Testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján óvodai nevelésre még nem érett gyermek, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig maradhat a bölcsődében. Fogyatékos gyermek pedig legfeljebb a 6. életévének betöltését követő augusztus 31-éig vehet részt bölcsődei gondozásban, fejlesztésben, nevelésben.

Meg kell szüntetni annak a gyermeknek az ellátását, aki a bölcsőde orvosának szakvéleménye szerint egészségi állapota miatt bölcsődében nem gondozható, illetőleg magatartászavara veszélyezteti a többi gyermek fejlődését.

.

Gyed, Gyes vagy Gyet folyósítása alatt járhat-e bölcsődébe a gyermek?

Gyed folyósítás alatt az a gyermek akire tekintettel folyósítják az ellátást nem járhat napközbeni ellátást biztosító intézménybe, így bölcsődébe sem, mert megszűnik a Gyed jogosultság.

A Gyes és Gyet jogosultságot nem érinti a gyermek napközbeni ellátása, nyugodtan járhat bölcsődébe, sőt időben nincs korlátozva a gyermek hány órát tölthet  az intézményben. Kivétel a Gyesben részesülő nagyszülő, a jogosultság egyik feltétele, hogy a gyermek a 3. életévének betöltéséig nem lehet igénybe venni a gyermek napközbeni ellátását.

.

A bölcsődék szabályzatban határozzák meg a bölcsődei felvétel szabályait, részletes tájékoztatást a beiratkozás helyén, a fenntartó önkormányzatnál, illetőleg a bölcsőde vezetőjétől kérhető.

.

 

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.