Címke archívum: Munkaviszony

Írta:Horváthné Pelyva Erzsébet

Gyesről, gyetről munkába visszatérők igazolás kérelme adókedvezményhez

A gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás folyósítása alatt vagy a megszűnését követő 45 hónapon belül foglalkoztatott magánszemély után a munkáltató adókedvezményt vehet igénybe. A kedvezményről részletes információk ide kattintva olvashatók.

A munkáltató a kedvezményt csak akkor érvényesítheti, ha a Gyes, vagy Gyet folyósításban részesülő, illetőleg már megszűnt ellátásban részesült igazolja az ellátás folyósítására vonatkozó adatokat. Az igazolást a Magyar Államkincstár ellátást folyósító megyei igazgatósága adja ki az érintett személy által írásban benyújtott  kérelem alapján.  Az igazolást kiállító szerv az úgynevezett hatósági bizonyítványt a kérelem benyújtását követő 10 napon belül adja ki, küldi meg a kérelmező részére.

Az igazolás a következő linkekről tölthető le:

Kérelem a foglalkoztató által igénybe vehető adókedvezménnyel összefüggésben (PDF)

Kérelem a foglalkoztató által igénybe vehető adókedvezménnyel összefüggésben (DOC)

Írta:Horváthné Pelyva Erzsébet

Mit kell tudni a kötelező részmunkaidős foglalkoztatásról?

Fotó: Iconmac/freedigitalphotosnet

A részmunkaidős foglalkoztatás létrejöttéhez a munkáltató és munkavállaló közös akarata szükséges, ami kétoldalú jognyilatkozatnak minősül és szerződésbe kell foglalni. Alap esetben a szerződés csak közös megegyezéssel módosítható, azonban a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadságról korábbi munkahelyükre visszatérő szülők a gyermek harmadik életévig egyoldalúan kezdeményezhetik a részmunkaidő kikötését és a munkáltató köteles biztosítani. A szabályozás foglalkoztatási jogviszonytól függően eltérően alakul.


Milyen szabályok érvényesek a kormánytisztviselőkre?

A  teljes munkaidőben foglalkoztatott kormánytisztviselő írásban kérelmezheti és a munkáltató a megjelölt időpontig, de legfeljebb a gyermek harmadik életévéig köteles a kinevezésben heti 20 órás részmunkaidőt kikötni.  A kérelmet a  fizetés nélküli szabadság időszaka alatt, annak megszűnése előtt legalább 60 nappal korábban kell a munkáltatóval közölni.

A kérelembe bele kell foglalni:

  • a fizetés nélküli szabadság igénybevételére jogosító gyermek harmadik életéve betöltésének időpontját,
  • a egyenlőtlen munkaidő-beosztás igényt és a munkaidő-beosztásra vonatkozó javaslatot.

A részmunkaidő kikötése a fizetés nélküli szabadság megszűnésének követő naptól kezdődik Az akadályoztatás miatt felhalmozott szabadság kiadását a fizetés nélküli szabadság lejártát követő első munkanapon meg kell kezdeni. Lehetőség van eltérő megállapodásra, ilyenkor a szabadság kiadását a fizetés nélküli szabadság lejártát követő harminc napon belül meg kell kezdeni. Ebben az esetben a részmunkaidő kikötése a szabadság leteltét követő naptól hatályos.

A gyermek három éves kora után a munkaidőt a kérelem benyújtása előtti mérték szerint kell megállapítani.

A szabályozás a vezetői munkakört betöltő kormánytisztviselőkre nem vonatkozik, továbbá nem alkalmazható a szakmai vezetők, a jegyzők, a főjegyzők és a körzetközponti jegyzők tekintetében.

A bírók, az igazságügyi alkalmazottak, az ügyészek és a közalkalmazottak vonatkozásában a szabályozás azonos.


Milyen előírás vonatkozik a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozókra?

A munkáltató a munkavállaló ajánlatára a gyermek hároméves koráig köteles a munkaszerződést a napi munkaidő felének megfelelő tartamú részmunkaidőre módosítani.

Munkaszerződés szerinti munkaidő: általános teljes munkaidő, vagyis napi 8 óra.

A fizetés nélküli szabadságról visszatérő munkavállaló ajánlatot tesz a részmunkaidős foglalkoztatásra, napi 6 órában.

Mivel az érvényes munkaidő napi 8 óra és a kötelező részmunkaidős foglalkoztatás a felének megfelelő, vagyis napi 4 órás részmunkaidőre vonatkozik.

A Munka Törvénykönyve (Mt.) részletszabályokat külön nem fektet le, ugyanakkor a szülői szabadságról kötött és felülvizsgált EU irányelvvel összhangban a munkavállalót a kötelezettség a gyermek gondozása céljából fizetés nélküli szabadságról visszatérő munkavállaló vonatkozásában terheli. (Direktíva szerinti szülői szabadság nemzeti jog szerinti megfelelője a gyermek gondozása céljából igényelt fizetés nélküli szabadság.)


Közös megegyezés

A közszférában a részmunkaidős kikötést a lejárat előtt csak közös megegyezéssel lehet teljes munkaidős foglalkoztatásra módosítani.

Az Mt. szerint a részmunkaidős foglalkoztatás hosszától és a munkaidő mértékétől a munkavállaló javára el lehet térni. Mindkét irányú eltérés szolgálhatja a munkavállaló javát, a megállapodás csak a felek megegyezésével jön létre.


Írta:Horváthné Pelyva Erzsébet

Pótszabadság mindkét szülőnek

Változik a Munka Törvénykönyvében foglalt gyermekek után járó pótszabadság, 2012. január 1-től mindkét szülőnek jár.

Fotó: photostock/freedigitalphotos.net

2011-ig a szülők döntése alapján a gyermek(ek) nevelésében nagyobb szerepet vállaló munkavállaló vehette igénybe.

A szabadság mértéke gyermekek számához kötött és változatlan maradt, egy gyermek után kettő, két gyermek után négy, kettőnél több gyermek után hét munkanap pótszabadság jár.Továbbra is a gyermek születésének évétől addig az évig jár, amelyben a gyermek betölti a tizenhatodik életévét. Sem a születés sem a tizenhatodik életév betöltésének éven nem kell arányosítani a szabadságot kivéve, ha az alapszabadság sem járna teljes naptári évre.

Az igényvételhez  nyilatkozatot kell tenni a munkáltató felé, amely tartalmazza a gyermekek nevét és születési dátumát.

2012. július 1-én lép hatályba az új Munka Törvénykönyve, amely megtartja az előbbi szabályozást, ugyanakkor kiegészül azzal, hogy a fogyatékos gyermeket nevelő munkavállaló a fogyatékos gyermeke után két nappal több pótszabadságra jogosult. Véleményem szerint gyakorlati problémát fog felvetni, hogy pontosan mi alapján minősül a gyermek fogyatékosnak, milyen szerv által elvégzett vizsgálattal, igazolással kell rendelkezni ahhoz, hogy a szülő jogosulttá váljon a plusz pótszabadságra.

.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.