Címke archívum: Gyed

Írta:Horváthné Pelyva Erzsébet

Apa gyed – megszűnik a 60 napos folyósítási korlát!

Jó hír, 2016. január 1-jétől GYED folyósításnál megszűnik a 60 napos szabály! Ez az a szabály, amely szerint nem jár a GYED, ha az ellátás első igénybevétele a gyermek egy éves kora után kezdődik, az első igénybevétel első napjától számított 60 napig, ha a jogosult bármilyen jogviszonyban – ide nem értve a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenységet – keresőtevékenységet folytat. Nem kell alkalmazni a 60 napos folyósítási korlátot, ha a jogosult a gyermekre tekintettel CSED-et vett igénybe, vagy a GYED folyósításban részesülő meghal. A folyósítási korlát többnyire az “apa GYED”-et érinti.

Anya GYES folyósításban -havonta bruttó 28.500 forint, nettóban 25.650 forint – részesül gyermeke 1 éves koráig, majd lemondja és a keresőtevékenységet folytató, biztosított apa GYED-et igényel. A GYED jogosultság kezdő napját megelőző két éven belül megvan 365 biztosított napja, ezért a GYED jogosultsága gyermeke 2. életévéig megállapítható, de az ellátás 60 napig nem folyósítható, csak a 61. naptól. Apa havonta bruttó 147.000 forint, nettóban 108.780 forint GYED folyósításban részesül.

Az anya munkaviszonyban áll, marad fizetés nélküli szabadságon, de ellátás folyósítása nélkül a biztosítása szünetel, és a GYES folyósítás megszűnése után havonta 6.930 forint egészségügyi szolgáltatási járulékot köteles fizetni.

Vajon mennyi lesz a család “nyeresége”? Megjegyzés, naptári év váltást nem vettem figyelembe (pl. GYED összeg változása, egészségügyi szolgáltatási járulék módosulása), nem számoltam törthónapokkal, egy-egy nap egyik hónapra eső, illetve másik hónapra  átcsúszó folyósítással! A számítás időszaka 12 hónap.

Anya “vesztesége”:

  • 12 hónap “kieső” nettó GYES: 12*(-25.650)=-307.800 Ft, és
  • 12 hónapra fizetett egészségügyi szolgáltatási járulék: 12*(-6.930)=-83.160 Ft.

Apa “nyeresége”:

  • 10 hónap nettó GYED (12 hónap mínusz kb.2 hónap (60 nap) folyósítási korlát): 10*108.780=1.087.800 Ft.

Család “nyeresége”: -307.800-83.160+1.087.800=696.840 Ft, 12 havi átlagban: 58.070 Ft/hó.

2016. január 1-jétől hatályba lépő módosítás szerint, a jogosultság kezdő naptól folyósítható az ellátás, nincs 60 napos folyósítási korlát. A változás visszamenőleg nem, legkorábban 2016. január 01-jétől kezdődő GYED jogosultság megállapításra alkalmazható.

A módosítást vizsgáljuk meg 2015. évi dátumok tükrében is! Az a keresőtevékenységet folytató apa, aki pl. 2015. november 3-tól igényelné a GYED-et, amennyiben anyagi okból tenné, még várjon! A magyarázat egyszerű, ha a GYED jogosultsági feltételeknek megfelel, a  jogosultságot 2015. november 3-tól megállapítják, de az ellátás folyósítása csak 2016. január 1-jén kezdődik. Ilyen helyzetben, az anya a részére járó ellátást 2015. december 31-ig ne mondja le, az apa csak 2016. január 1-jétől kérje a GYED megállapítását, hiszen az apa GYED folyósításának kezdő napja mindkét variációban 2016. január 1-je, és az anya oldaláról a “veszteség” csökken.

Írta:Horváthné Pelyva Erzsébet

Új táppénz szabályok 2015

Táppénz 20152015. január 1-jétől módosultak a táppénz számítási szabályok. A táppénz jogosultság kezdő napján fennálló biztosítási jogviszonyban megszerzett, az állami adóhatósághoz bevallott adatok alapján történik az ellátás számfejtése. Változás, hogy a nem rendszeres jövedelmet a rendszeres jövedelemmel azonos módon veszik figyelembe.

Megváltozott az összeg kiszámításánál figyelembe vehető időszak, a jogosultság kezdő napját magába foglaló hónapot megelőző harmadik hónap utolsó napjától visszafelé, legfeljebb a megelőző naptári év első napjáig terjedő időszak tényleges jövedelmét vehetik figyelembe. Ez az úgynevezett irányadó időszak, ezen belül van a számítási időszak, ami 180 nap, vagy 120 nap, vagy 30-119 nap.

1. Példa:

A munkavállaló 2010. június 10-től biztosított Minta Kft-nél. Keresőképtelen 2015. február 4-től, 15 munkanap betegszabadságot követően 2015. február 25-től táppénzt igényel.

2014. december, 2015. január-február hónapok jövedelme nem vehető figyelembe. Az irányadó időszak 2014. január 01-től 2014. november 30-áig tart.

A számítási időszak főszabály szerint 180 nap, ezen időszak tényleges jövedelméből számolják az ellátást.

Az előző példánál maradva 2014. november 30-tól visszafelé számítva 180 nap 2014. június 4-ig.

Ha az irányadó időszakban nincs 180 napi jövedelem, de van a jogosultság kezdő napjától számított 180 nap biztosításban töltött idő, és a biztosított rendelkezik 120 napi jövedelemmel, akkor a táppénzt a 120 napi tényleges jövedelem alapján kell megállapítani.

2. Példa:

A munkavállaló 2014. június 10-től biztosított Minta Kft-nél. Keresőképtelen 2015. február 4-től, 15 munkanap betegszabadságot követően 2015. február 25-től táppénzt igényel.

2014. december, 2015. január-február hónapok jövedelme nem vehető figyelembe. Az irányadó időszak 2014. június 10-től 2014. november 30-áig tart.

Az irányadó időszak rövidebb mint 180 nap, nincs 180 napi  jövedelem, de az új biztosítási jogviszony legalább 180 napja fennáll, ezért 120 napi tényleges jövedelem vehető figyelembe. Számítási: 2014. november 30-tól visszafelé 2014. augusztus 03-ig.

Olyan esetben, amikor a biztosítás folyamatos, tehát a megszűnt és az új biztosítás között nincs 30 napnál hosszabb megszakítás, és a biztosított az új biztosítási jogviszonyban nem rendelkezik 120 naptári napi jövedelemmel, a táppénz naptári napi alapját a tényleges, ennek hiányában a szerződés szerinti jövedelme alapján kell megállapítani. Szerződéses jövedelem, ha az irányadó időszakban a tényleges jövedelem 0-29 nap.

3. Példa:

Mária 2009.04.02-2014.12.31. között egyéni vállalkozói jogviszonyában biztosított, a vállalkozói tevékenységet 2014.12.31-vel megszünteti. 2015.01.05-től munkaviszonyt létesít Minta Kft-nél. A megszűnt és az új biztosítás között 4 nap a kieső idő, tehát a számítási szabály vonatkozásában a biztosítása folyamatos marad.

2015.02.27-től keresőképtelen. A megszűnt jogviszony jövedelme nem vehető figyelembe, az új biztosítási jogviszonyában nincs irányadó időszak, ebből következően számítási időszak sem, ezért a szerződéses jövedelme az alap.

Amennyiben a biztosítottnak nincs a jogosultság kezdő napjától 180 napi folyamatos biztosításban töltött ideje (Tbj. 5. § szerinti), a táppénzt  a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér alapulvételével kell megállapítani, kivéve, ha a tényleges vagy a szerződés szerinti jövedelme a minimálbért nem éri el. Ez esetben a táppénz naptári napi alapja a tényleges, ennek hiányában a szerződés szerinti jövedelme.

A munkavállaló határozott idejű munkaszerződése 2013.12.31-én lejárt, miközben gyes folyósításban részesült 2014.10.15-ig. Munkaviszonyt létesít 2014.11.01-től Minta Kft-nél, szerződéses bére bruttó 150.000 Ft/hó. Gyermekápolási táppénzt igényel 2015.03.02-től. Irányadó időszak 2014.11.01-2014.12.31. Mivel a folyamatos biztosítási ideje 121 nap, tehát kevesebb, mint 180 nap, a táppénz alap a minimálbér.

Végül a kedvezmény szabály, amely akkor alkalmazható, ha a biztosított az irányadó időszakban azért nem rendelkezik legalább 180 naptári napi jövedelemmel, mert legalább 180 napig táppénzben, baleseti táppénzben, csecsemőgondozási díjban, vagy gyermekgondozási díjban – kivéve a méltányosságból megállapított ellátásokat – részesült, a táppénzt az utolsóként megállapított ellátás alapjának figyelembevételével kell megállapítani, ha az a szerződés szerinti jövedelménél kedvezőbb.

4. Példa:

A munkavállaló gyed folyósítás mellett, 2014.09.01-től négy órás részmunkaidőben visszatér a munkába, ugyanazon munkáltatóhoz. Gyedet 2013.12.28-tól folyósítanak a számára. 2015.03.02-től gyermekápolási táppénzt igényel, ezt megelőzően még nem volt táppénzen. Irányadó időszakban nem rendelkezik 180 napi tényleges jövedelemmel, ugyanakkor van 180 napi gyed folyósítás, így a gyed alapot viszonyítják a szerződéses bérhez és amelyik kedvezőbb, abból számítják az ellátást.

 

Írta:Horváthné Pelyva Erzsébet

Mi mennyi 2015-ben?


Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja összeállításában megjelent a “Mi mennyi 2015-ben?” kiadvány.

Figyelem, a fájl betöltése néhány másodpercet igénybe vesz!

A szöveg a kereten belül görgethető, nagyítható, megnyitható új oldalon, ide kattintva letölthető.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.