Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Címke archívum: Gyed melletti munkavégzés

Írta:Horváthné Pelyva Erzsébet

Fizetés nélküli szabadság megszüntetése – minta nyomtatvány

Munkavállaló anya/apa gyermeke gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadságát megszakíthatja, amelyet legalább 30 nappal korábban írásban köteles bejelenteni a munkáltatónak (ld. minta). A bejelentés egyoldalú jognyilatkozat, nem szükséges a munkáltató jóváhagyása.

Minta a fizetés nélküli szabadság megszüntetéséhez:

Munkáltató neve: ……………………………………………
Munkáltató címe: ……………………………………………
Szervezeti egység: ……………………………………………

J O G N Y I L A T K O Z A T
fizetés nélküli szabadság megszüntetéshez1

Alulírott ……………………………………………………………………………………(név) (lakcím: …………………………………………………………………………………………., anyja neve: …………………………………………………………………………………, TAJ: ………………………) …….. év ………………………….. hó …… napján született ……………………………………………………………… nevű gyermekem otthoni gondozása céljából …….. év ………………………….. hó …… napjától – a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 128. §-a alapján2 – igénybe vett fizetés nélküli szabadságomat …….. év ………………………….. hó …… napján megszüntetem.

Kérem szíves tájékoztatásukat a szabadságok kiadásával, munkába állásommal kapcsolatban.
Elérhetőségeim (pl. mobil, postázási cím): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Kelt., ……………………………………..

 

………………………………………………………..

Munkavállaló (aláírás)

1 2012. évi I. törvény 133. §2

2 Más törvény hatálya alá tartozó foglalkoztatásnál a jogszabályi hivatkozásokat értelemszerűen meg kell változtatni.

 

Írta:Horváthné Pelyva Erzsébet

GYED melletti munkavégzés új szabályozása 2016

2016. január 1-jétől változott a GYED folyósítósa mellett folytatott keresőtevékenység feltétele. Az anya is, apa is GYED mellett időkorlátozás nélkül folytathat keresőtevékenységet. Az anya visszatérhet a munkahelyére, vagy személyesen végezheti a vállalkozói tevékenységet. Az apa keresőtevékenység mellett igényelheti, ahogy az anya CSED jogosultsága megszűnik, illetőleg CSED-re nem, csak GYES-re jogosult anya esetében a szülést követő 169. naptól.

Hallgatói GYED jogosultság a gyermek születésének napjától kezdődik, ezért az ellátásban részesülők GYED mellett a gyermek születését követő 169. naptól folytathatnak keresőtevékenységet.

Egyes internetes cikkek, főrumok a gyermek féléves korát említik, ami a GYES melletti keresőtevékenységre igaz.

Keresőtevékenységnek minősül biztosítási jogviszonyban, valamint egyszerűsített foglalkoztatás keretében végzett személyes tevékenység. A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenységre nem vonatkozik a korlátozás.

Nézzük részletesen, hogy  a gyermek születését követő 168 napos korlát alá eső időszakban GYED folyósítás mellett milyen jogviszonyban, milyen feltételek esetén nem lehet keresőtevékenységet folytatni, illetőleg milyen jogviszony és/vagy feltételek nem érintik a GYED folyósítást: a folytatáshoz előfizetés szükséges.

Írta:Horváthné Pelyva Erzsébet

Apa gyed – megszűnik a 60 napos folyósítási korlát!

Jó hír, 2016. január 1-jétől GYED folyósításnál megszűnik a 60 napos szabály! Ez az a szabály, amely szerint nem jár a GYED, ha az ellátás első igénybevétele a gyermek egy éves kora után kezdődik, az első igénybevétel első napjától számított 60 napig, ha a jogosult bármilyen jogviszonyban – ide nem értve a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenységet – keresőtevékenységet folytat. Nem kell alkalmazni a 60 napos folyósítási korlátot, ha a jogosult a gyermekre tekintettel CSED-et vett igénybe, vagy a GYED folyósításban részesülő meghal. A folyósítási korlát többnyire az “apa GYED”-et érinti.

Anya GYES folyósításban -havonta bruttó 28.500 forint, nettóban 25.650 forint – részesül gyermeke 1 éves koráig, majd lemondja és a keresőtevékenységet folytató, biztosított apa GYED-et igényel. A GYED jogosultság kezdő napját megelőző két éven belül megvan 365 biztosított napja, ezért a GYED jogosultsága gyermeke 2. életévéig megállapítható, de az ellátás 60 napig nem folyósítható, csak a 61. naptól. Apa havonta bruttó 147.000 forint, nettóban 108.780 forint GYED folyósításban részesül.

Az anya munkaviszonyban áll, marad fizetés nélküli szabadságon, de ellátás folyósítása nélkül a biztosítása szünetel, és a GYES folyósítás megszűnése után havonta 6.930 forint egészségügyi szolgáltatási járulékot köteles fizetni.

Vajon mennyi lesz a család “nyeresége”? Megjegyzés, naptári év váltást nem vettem figyelembe (pl. GYED összeg változása, egészségügyi szolgáltatási járulék módosulása), nem számoltam törthónapokkal, egy-egy nap egyik hónapra eső, illetve másik hónapra  átcsúszó folyósítással! A számítás időszaka 12 hónap.

Anya “vesztesége”:

  • 12 hónap “kieső” nettó GYES: 12*(-25.650)=-307.800 Ft, és
  • 12 hónapra fizetett egészségügyi szolgáltatási járulék: 12*(-6.930)=-83.160 Ft.

Apa “nyeresége”:

  • 10 hónap nettó GYED (12 hónap mínusz kb.2 hónap (60 nap) folyósítási korlát): 10*108.780=1.087.800 Ft.

Család “nyeresége”: -307.800-83.160+1.087.800=696.840 Ft, 12 havi átlagban: 58.070 Ft/hó.

2016. január 1-jétől hatályba lépő módosítás szerint, a jogosultság kezdő naptól folyósítható az ellátás, nincs 60 napos folyósítási korlát. A változás visszamenőleg nem, legkorábban 2016. január 01-jétől kezdődő GYED jogosultság megállapításra alkalmazható.

A módosítást vizsgáljuk meg 2015. évi dátumok tükrében is! Az a keresőtevékenységet folytató apa, aki pl. 2015. november 3-tól igényelné a GYED-et, amennyiben anyagi okból tenné, még várjon! A magyarázat egyszerű, ha a GYED jogosultsági feltételeknek megfelel, a  jogosultságot 2015. november 3-tól megállapítják, de az ellátás folyósítása csak 2016. január 1-jén kezdődik. Ilyen helyzetben, az anya a részére járó ellátást 2015. december 31-ig ne mondja le, az apa csak 2016. január 1-jétől kérje a GYED megállapítását, hiszen az apa GYED folyósításának kezdő napja mindkét variációban 2016. január 1-je, és az anya oldaláról a “veszteség” csökken.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.