Címke archívum: Gyed extra

Írta:Horváthné Pelyva Erzsébet

Apa gyed – megszűnik a 60 napos folyósítási korlát!

Jó hír, 2016. január 1-jétől GYED folyósításnál megszűnik a 60 napos szabály! Ez az a szabály, amely szerint nem jár a GYED, ha az ellátás első igénybevétele a gyermek egy éves kora után kezdődik, az első igénybevétel első napjától számított 60 napig, ha a jogosult bármilyen jogviszonyban – ide nem értve a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenységet – keresőtevékenységet folytat. Nem kell alkalmazni a 60 napos folyósítási korlátot, ha a jogosult a gyermekre tekintettel CSED-et vett igénybe, vagy a GYED folyósításban részesülő meghal. A folyósítási korlát többnyire az “apa GYED”-et érinti.

Anya GYES folyósításban -havonta bruttó 28.500 forint, nettóban 25.650 forint – részesül gyermeke 1 éves koráig, majd lemondja és a keresőtevékenységet folytató, biztosított apa GYED-et igényel. A GYED jogosultság kezdő napját megelőző két éven belül megvan 365 biztosított napja, ezért a GYED jogosultsága gyermeke 2. életévéig megállapítható, de az ellátás 60 napig nem folyósítható, csak a 61. naptól. Apa havonta bruttó 147.000 forint, nettóban 108.780 forint GYED folyósításban részesül.

Az anya munkaviszonyban áll, marad fizetés nélküli szabadságon, de ellátás folyósítása nélkül a biztosítása szünetel, és a GYES folyósítás megszűnése után havonta 6.930 forint egészségügyi szolgáltatási járulékot köteles fizetni.

Vajon mennyi lesz a család “nyeresége”? Megjegyzés, naptári év váltást nem vettem figyelembe (pl. GYED összeg változása, egészségügyi szolgáltatási járulék módosulása), nem számoltam törthónapokkal, egy-egy nap egyik hónapra eső, illetve másik hónapra  átcsúszó folyósítással! A számítás időszaka 12 hónap.

Anya “vesztesége”:

 • 12 hónap “kieső” nettó GYES: 12*(-25.650)=-307.800 Ft, és
 • 12 hónapra fizetett egészségügyi szolgáltatási járulék: 12*(-6.930)=-83.160 Ft.

Apa “nyeresége”:

 • 10 hónap nettó GYED (12 hónap mínusz kb.2 hónap (60 nap) folyósítási korlát): 10*108.780=1.087.800 Ft.

Család “nyeresége”: -307.800-83.160+1.087.800=696.840 Ft, 12 havi átlagban: 58.070 Ft/hó.

2016. január 1-jétől hatályba lépő módosítás szerint, a jogosultság kezdő naptól folyósítható az ellátás, nincs 60 napos folyósítási korlát. A változás visszamenőleg nem, legkorábban 2016. január 01-jétől kezdődő GYED jogosultság megállapításra alkalmazható.

A módosítást vizsgáljuk meg 2015. évi dátumok tükrében is! Az a keresőtevékenységet folytató apa, aki pl. 2015. november 3-tól igényelné a GYED-et, amennyiben anyagi okból tenné, még várjon! A magyarázat egyszerű, ha a GYED jogosultsági feltételeknek megfelel, a  jogosultságot 2015. november 3-tól megállapítják, de az ellátás folyósítása csak 2016. január 1-jén kezdődik. Ilyen helyzetben, az anya a részére járó ellátást 2015. december 31-ig ne mondja le, az apa csak 2016. január 1-jétől kérje a GYED megállapítását, hiszen az apa GYED folyósításának kezdő napja mindkét variációban 2016. január 1-je, és az anya oldaláról a “veszteség” csökken.

Írta:Horváthné Pelyva Erzsébet

Diplomás gyed, nézzük a részleteket!

gyed extra diplomás gyed2014. január elsejétől, aki  a gyermeke születését megelőző két éven belül magyar nyelvű felsőfokú alapképzés, felsőfokú szakképzés, felsőoktatási szakképzés, szakirányú továbbképzés, továbbá mesterképzés, egységes, osztatlan képzés, doktori képzés nappali tagozatán legalább két aktív félév hallgatói jogviszonnyal rendelkezik jogosulttá válhat gyedre.

.

1. Jogosultsági feltételek

Az aktív félévekben összesen 300 260 naptári napi hallgatói jogviszony szükséges, és egy félévre csak egy aktív hallgatói jogviszony vehető figyelembe.

Államilag elismert felsőoktatási intézmények alatt a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény 1. mellékletében felsorolt intézményeket kell érteni.

A jogosultság – a gyermek születésnapjától a gyermek egy éves koráig – akkor állapítható meg,

 • ha az igénylő biztosítási elven nem jogosult ellátásra,
 • a fent nevezett intézmény, bevezetőben felsorolt képzésén az előírt hallgatói jogviszonnyal rendelkezik,
 • a gyermek a  hallgatói jogviszony fennállása alatt vagy a hallgatói jogviszony szünetelését, illetve megszűnését követő egy éven belül születik,
 • a jogosult a gyermeket saját háztartásában neveli,
 • magyar állampolgár vagy másik EGT tagállam állampolgára,
 • a szülés időpontjában rendelkezik magyarországi bejelentett lakóhellyel.

A vér szerinti apa részére akkor folyósítható a gyed, ha a szülő nő meghal, illetőleg nem felel meg a jogosultsági feltételeknek és biztosítási jogviszonya alapján sem jogosult a gyedre. Az ellátásra a fennmaradó időszakra, legfeljebb a gyermek egy éves koráig jogosult.

 

2. Gyed összege

Gyed havi összege, ha a jogosult a szülés napján nem biztosított:

 • a felsőfokú alapképzésben, felsőfokú szakképzésben vagy felsőoktatási szakképzésben, valamint a szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgató esetén a jogosultság kezdő napján érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 70 százaléka,
 • a mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy doktori képzésben részt vevő hallgató esetén a jogosultság kezdő napján érvényes garantált bérminimum 70 százaléka.

A minimálbér vagy garantált bérminimum meghatározása során azt a képzést kell figyelembe venni, amelyen az igénybe vevő a gyedre való jogosultság kezdő napján részt vesz. A hallgatói jogviszony szünetelését, illetve megszűnését követően igényelt gyed esetén azt a képzést kell figyelembe venni, amelyben az igénybe vevő a gyedre való jogosultság kezdő napját közvetlenül megelőzően részt vett.

Ha a gyedre jogosult a szülés napján biztosított és

 • rendelkezik legalább 180 naptári napi jövedelemmel, az ellátást a jogosultság kezdő napját megelőző 180 naptári napi tényleges jövedelem napi átlaga alapján kell megállapítani azzal a kikötéssel, hogy nem lehet kevesebb mint a minimálbér, vagy a garantált bérminimum alapján megállapított összeg, illetőleg nem lehet magasabb havonta a minimálbér kétszeresének 70 százalékánál,
 • nem rendelkezik legalább 180 naptári napi jövedelemmel, a gyed összege – képzéstől függően – a jogosultság kezdőnapján érvényes minimálbér, vagy a jogosultság kezdőnapján érvényes garantált bérminimum 70 százaléka.

A 180 napi tényleges jövedelemből számított gyed összegét, illetőleg a nem biztosított részére megállapított összeget minden év január 15-ig hivatalból felülvizsgálják és a tárgyévre érvényes minimálbér, illetve garantált bérminimum figyelembevételével január 1-jei időponttól újra megállapítják.

.

Írta:Horváthné Pelyva Erzsébet

Gyed extra – kinek jár dupla ellátás?

A szülőknek nem kell választaniuk a gyermekek után megillető ellátások között, ha a családba 2013. december 31-ét követően újabb gyermek születik, egyidejűleg több (két vagy három) különböző korú gyermekre jogosultak ellátásra.

Tehát feltétel a legkisebb gyermek születési dátuma. Ha a gyermek már 2014. évben született és a családban van nagyobb gyermek, akire tekintettel gyermekgondozási díjat vagy gyermekgondozási segélyt folyósítanak, az ellátás megtartása mellett az újszülöttre igényelhető – a szülő jogosultságától függően – a terhességi gyermekágyi segély vagy a gyermekgondozási segély.

1. példa

A család Kata nevű gyermeke 2012. március 02-án született, reá tekintettel a biztosított anya részére gyermekgondozási díjat folyósítottak. A folyósításra való jogosultság Kata második életévéig, 2014. március 02-ig áll fenn. 2013. november 1-jén megszületett Balázs és – a továbbra is biztosított – anya Kata után járó gyermekgondozási díjat lemondva 2013. november 1-jétől terhességi gyermekágyi segély kérelmet nyújtott be, amelyet jelenleg, az új szabályok hatályba lépésekor is folyósítanak. 2014. január 1-jétől továbbra is változatlanul csak az egyik gyermekre, csak egy ellátás folyósítható az egyik szülő részére.

2. példa

Kata és Balázs példáját csak Balázs születési dátumával változtassuk meg. Tehát a család Kata nevű gyermeke 2012. március 02-án született, reá tekintettel a biztosított anya részére gyermekgondozási díjat folyósítanak. A folyósításra való jogosultság Kata második életévéig, 2014. március 02-ig áll fenn. 2014. január 2-án megszületett Balázs, a biztosított anya a szülés napjától terességi gyermekágyi-segélyt igényelt. A jogosultság és az ellátásra való igény benyújtása esetén 2014.01.01-től a folyósítás a következő: Kata gyed 2014.01.01-2014.03.02-ig, majd gyes 2014.03.03-2015.03.02-ig. Balázs tgyás 2014.01.02-2014.06.28-ig, majd gyed 2014.06.29-2016.01.02-ig, majd gyes 2016.01.03-2017.01.02-ig.

További feltétel, hogy a közös háztartásban nevelt, különböző korú gyermekek után járó mindkét ellátást csak az egyik szülő veheti igénybe.

Különböző korú gyermekek alatt a nem azonos várandósságból született gyermekeket kell érteni.

Példa

A biztosított anya 4 éves ikergyermekeivel gyermekgondozási segélyben részesül. A testvér 2014. február 15-én születik, és a biztosított anya az ikergyes megtartása mellett terhességi gyermekágyi-segélyt igényel.

A gyed, gyes, gyet folyósítása mellett azok a szülők is végezhetnek munkát, akik nem élhetnek a dupla pénzbeli ellátás lehetőségével. Részletekért kattintson ide!

.

OEP – Gyakorlati kisokos a “gyed extrához”

.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.