Tag Archive Gyed extra

ByHorváthné Pelyva Erzsébet

GYED melletti munkavégzés új szabályozása 2016

2016. január 1-jétől változott a GYED folyósítósa mellett folytatott keresőtevékenység feltétele. Az anya is, apa is GYED mellett időkorlátozás nélkül folytathat keresőtevékenységet. Az anya visszatérhet a munkahelyére, vagy személyesen végezheti a vállalkozói tevékenységet. Az apa keresőtevékenység mellett igényelheti, ahogy az anya CSED jogosultsága megszűnik, illetőleg CSED-re nem, csak GYES-re jogosult anya esetében a szülést követő 169. naptól.

Hallgatói GYED jogosultság a gyermek születésének napjától kezdődik, ezért az ellátásban részesülők GYED mellett a gyermek születését követő 169. naptól folytathatnak keresőtevékenységet.

Egyes internetes cikkek, főrumok a gyermek féléves korát említik, ami a GYES melletti keresőtevékenységre igaz.

Keresőtevékenységnek minősül biztosítási jogviszonyban, valamint egyszerűsített foglalkoztatás keretében végzett személyes tevékenység. A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenységre nem vonatkozik a korlátozás.

Nézzük részletesen, hogy  a gyermek születését követő 168 napos korlát alá eső időszakban GYED folyósítás mellett milyen jogviszonyban, milyen feltételek esetén nem lehet keresőtevékenységet folytatni, illetőleg milyen jogviszony és/vagy feltételek nem érintik a GYED folyósítást: a folytatáshoz előfizetés szükséges.

ByHorváthné Pelyva Erzsébet

Gyed maximum 2016

Maximális összegben megállapított GYED összegét 2016. január 15-éig hivatalból felülvizsgálják, és a 2016. érvényes összeghatár figyelembevételével január 1-jei időponttól újra megállapítják.

GYED összege legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70%-a, amely 2016. évi 111.000 Ft/hó minimálbérrel számolva bruttó 155.400 Ft/hó, – nyugdíjjárulék és személyi jövedelemadó-előleg levonása után – nettó  116.550 Ft/hó.

Egyidejűleg fennálló több biztosítási jogviszony alapján megállapított GYED összegét egybe kell számítani, tehát egy várandósságból született gyermek(ek) után egy GYED folyósítható, legfeljebb bruttó 155.400 Ft/hó.

Példa: a folytatáshoz előfizetés szükséges.

Több várandósságból született gyermekek után a maximális összeget gyermekenként (várandósságonként) kell megállapítani, a folyósítható összeg legfeljebb bruttó 155.400 Ft/hó – 155.400 Ft/hó.

Példa: a folytatáshoz előfizetés szükséges.

ByHorváthné Pelyva Erzsébet

Apa gyed – megszűnik a 60 napos folyósítási korlát!

Jó hír, 2016. január 1-jétől GYED folyósításnál megszűnik a 60 napos szabály! Ez az a szabály, amely szerint nem jár a GYED, ha az ellátás első igénybevétele a gyermek egy éves kora után kezdődik, az első igénybevétel első napjától számított 60 napig, ha a jogosult bármilyen jogviszonyban – ide nem értve a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenységet – keresőtevékenységet folytat. Nem kell alkalmazni a 60 napos folyósítási korlátot, ha a jogosult a gyermekre tekintettel CSED-et vett igénybe, vagy a GYED folyósításban részesülő meghal. A folyósítási korlát többnyire az “apa GYED”-et érinti.

Anya GYES folyósításban -havonta bruttó 28.500 forint, nettóban 25.650 forint – részesül gyermeke 1 éves koráig, majd lemondja és a keresőtevékenységet folytató, biztosított apa GYED-et igényel. A GYED jogosultság kezdő napját megelőző két éven belül megvan 365 biztosított napja, ezért a GYED jogosultsága gyermeke 2. életévéig megállapítható, de az ellátás 60 napig nem folyósítható, csak a 61. naptól. Apa havonta bruttó 147.000 forint, nettóban 108.780 forint GYED folyósításban részesül.

Az anya munkaviszonyban áll, marad fizetés nélküli szabadságon, de ellátás folyósítása nélkül a biztosítása szünetel, és a GYES folyósítás megszűnése után havonta 6.930 forint egészségügyi szolgáltatási járulékot köteles fizetni.

Vajon mennyi lesz a család “nyeresége”? Megjegyzés, naptári év váltást nem vettem figyelembe (pl. GYED összeg változása, egészségügyi szolgáltatási járulék módosulása), nem számoltam törthónapokkal, egy-egy nap egyik hónapra eső, illetve másik hónapra  átcsúszó folyósítással! A számítás időszaka 12 hónap.

Anya “vesztesége”:

  • 12 hónap “kieső” nettó GYES: 12*(-25.650)=-307.800 Ft, és
  • 12 hónapra fizetett egészségügyi szolgáltatási járulék: 12*(-6.930)=-83.160 Ft.

Apa “nyeresége”:

  • 10 hónap nettó GYED (12 hónap mínusz kb.2 hónap (60 nap) folyósítási korlát): 10*108.780=1.087.800 Ft.

Család “nyeresége”: -307.800-83.160+1.087.800=696.840 Ft, 12 havi átlagban: 58.070 Ft/hó.

2016. január 1-jétől hatályba lépő módosítás szerint, a jogosultság kezdő naptól folyósítható az ellátás, nincs 60 napos folyósítási korlát. A változás visszamenőleg nem, legkorábban 2016. január 01-jétől kezdődő GYED jogosultság megállapításra alkalmazható.

A módosítást vizsgáljuk meg 2015. évi dátumok tükrében is! Az a keresőtevékenységet folytató apa, aki pl. 2015. november 3-tól igényelné a GYED-et, amennyiben anyagi okból tenné, még várjon! A magyarázat egyszerű, ha a GYED jogosultsági feltételeknek megfelel, a  jogosultságot 2015. november 3-tól megállapítják, de az ellátás folyósítása csak 2016. január 1-jén kezdődik. Ilyen helyzetben, az anya a részére járó ellátást 2015. december 31-ig ne mondja le, az apa csak 2016. január 1-jétől kérje a GYED megállapítását, hiszen az apa GYED folyósításának kezdő napja mindkét variációban 2016. január 1-je, és az anya oldaláról a “veszteség” csökken.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.