Címke archívum: Egészségügyi szolgáltatási járulék

Írta:Horváthné Pelyva Erzsébet

“Fizetem magam után a TB-t”

“Biztosított vagyok, fizetem magam után a Tb-t, jogosult vagyok-e táppénzre, tgyásra, gyedre?”.  A válasz rövid és lehangoló: NEM. Tegyük helyre a fogalmat és nézzük meg az egészségbiztosítási ellátások tekintetében mit jelent a biztosított és mit jelent a “fizetem magam után a Tb-t”?

A biztosított fogalmat használjuk, ha pl. munkaviszonyban állunk vagy egyéni vállalkozók, társas vállalkozók vagyunk, tehát valamilyen foglalkoztatáshoz, keresőtevékenységhez kapcsolódóan. Ilyenkor teljes körű egészségbiztosítási ellátásra szerzünk jogosultságot, ezen belül pénzbeli ellátásra (táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj) és egészségügyi szolgáltatásra (orvosi ellátás, kórházi kezelés, gyógyszertámogatás).  Azt azonban tudnunk kell, hogy nem minden foglalkoztatás, keresőtevékenység eredményez biztosítási jogviszonyt.

Egészségügyi szolgáltatásra munkahely nélkül is jogosultak lehetünk, ha például nagykorúként közoktatási, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytatunk, ha terhességi gyermekágyi segély, vagy gyermekgondozási díj, vagy gyermekgondozási segély folyósításban részesülünk, lletőleg egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetünk. Az orvosnál biztosítottak vagyunk, “a lámpánk zölden ég”, de nem jelenti azt, hogy pénzbeli ellátásra is jogosultak vagyunk.

A “fizetem magam után a Tb-t” az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetésnek felel meg, amelyre a biztosítást eredményező foglalkoztatási jogviszonyban nem álló és egészségügyi szolgáltatásra egyéb jogcímen sem jogosult,  legalább egy éve hazai bejelentett lakóhellyel rendelkező belföldi személy -magyar állampolgár-kötelezett. Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege 2013-ban havi 6.660 forint. Az az időtartam, amelyre az összeg megfizetésre kerül, nem számítható a táppénzes napokhoz, valamint a tgyás és gyed jogosultsághoz szükséges 365 nap előzetes biztosítási időbe. Emellett, ezen időszak alatt a pénzbeli ellátásra való jogosultság sem áll fenn, a benyújtott kérelmet végzéssel elutasítják.

 

Írta:Horváthné Pelyva Erzsébet

Zsebre megy – 2012. évi előirányzat

Közeledik az év vége és a kormány benyújtotta a 2012. évi költségvetési, valamint az adócsomag tervezetet. Megszüntetik az adójóváírást, jövedelemtől teszik függővé az adóalap-kiegészítést. Emelkednek a járulékok, köztük az egészségbiztosítási járulék és az egészségügyi szolgáltatási járulék.

.

Közszférában dolgozók javadalmazása

A köztisztviselők, kormánytisztviselők előterjesztett illetményalapja 38.650 forint. A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria kerete 2012-ben sem haladhatja meg a bruttó 200.000 forintot.

Közoktatási intézményben kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítási alapja 5.250 Ft/fó/hó.

A közalkalmazottak illetménypótlékának számítási alapja várhatóan 20.000 forint lesz.  Az előirányzott fizetési osztályok és a fizetési fokozatokhoz tartozó legkisebb szorzószámok az alábbi táblázat szerint alakulnak:

.

Nettó jövedelmek alakulása

A beterjesztett módosítás szerint megszűnik a bér és bérjellegű jövedelmek (táppénz, Tgyás, Gyed, álláskeresési támogatás) személyi jövedelemadójából (szja)érvényesíthető adójóváírás. Ez 2011. évben 12.100 Ft.

2011-ben minden összevont adóalapba tartozó jövedelmek személyi jövedelemadó alapjának megállapításánál 27%-os adóalap-kiegészítést kell alkalmazni. Korábban elfogadott javaslat alapján 2012-ben 13,5%-ra csökkent volna. A most beterjesztett adócsomag tervezete szerint a jövedelem 2.424.000 forintot meg nem haladó része után az adóalap-kiegészítést nem kell megállapítani. A 2.424.000 forintot meghaladó rész után marad a 27%-os adóalap növelő rész.

Az adó mértéke nem változik, továbbra is 16%, de a 2.424.00 forintot meghaladó jövedelmeknél az adóalap-kiegészítés miatt a bruttó jövedelemre vetített adó 20,32%.

A családi kedvezmény  nem változik, egy és két gyermeknél az adóalap 62.500 Ft/gyermek, három vagy több gyermeknél 206.250 Ft/gyermek összeggel csökkenthető. A kedvezmény 2011-ben három gyermek esetében maximálisan bruttó 487.205 forintos, 2012-ben 530.150 forintos havi jövedelemnél érvényesíthető.

2012. januártól a biztosítottat terhelő pénzbeli egészségbiztosítási járulék 2%-ról 3%-ra emelkedne.  A jövőben az egészségbiztosítási (4%+3%) és a munkaerő-piaci (1,5%) járulékot a szabadságmegváltás, a végkielégítés után is meg kell fizetni.

.

Egészségügyi szolgáltatási járulék

Az egészségügyi szolgáltatásra nem jogosult magánszemély, valamint a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó és társas vállalkozó az előirányzat szerint 5.400 Ft/hó, 180 Ft/nap egészségügyi szolgáltatási járulékot fizet.

 

Családokat érintő családtámogatási és szociális juttatások alakulása

Nem változik a családi pótlék, az anyasági támogatás, a Gyes, a Gyet, az étkeztetési támogatás, a pénzbeli gyermekvédelmi támogatások összege.

Az ápolási díj havi összegét a korábbi nyugdíjminimum meghatározott százalékához kötött összeg helyett a jövőben a mindenkori költségvetési törvényben szabályozzák. Jelenleg a havi alapösszeg 28.500 forint és a tervezet szerint 2012-ben 29.500 forintra emelkedik.

 .

Írta:Horváthné Pelyva Erzsébet

Egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség bejelentése

biztosítási jogviszony, az egyéb jogcímen fennálló egészségügyi ellátásra való jogosultság megszűnését követően a Magyar Köztársaság területén legalább egy éve bejelentett lakóhellyel rendelkező belföldi személynek egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettsége keletkezik.

Tovább

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.