Címke archívum: Családi kedvezmény

Írta:Horváthné Pelyva Erzsébet

Családi kedvezmény változások 2015-ben

 

2015. január 1-jétől jogosultnak minősül a családi pótlékra jogosult magánszemély családi pótlékra nem jogosult, vele közös háztartásban élő házastársa is. Ez azt jelenti, hogy a nevelőszülő, a gyám házastársa is jogosult lesz a családi kedvezményre akkor, ha közös háztartásban élnek.

2015. évről készült adóbevallásban, munkáltatói elszámolásban, illetőleg 2016. évi adóelőleg-nyilatkozatokban az eltartottak (gyermekek) adóazonosító jelét fel kell tüntetni, vagyis a természetes azonosítók (születési hely, anyja leánykori neve, lakóhely) már nem elegendők. Egy év áll  a szülők rendelkezésre, hogy  az adóhivataltól megkérjék a hiányzó adóazonosítót, hiszen a gyermek adóazonosítóját csak 2015. december 31-ét követően tett nyilatkozatokban kötelező megadni.

1995. évi CXVII. törvény 84/ZS. § (5) E törvénynek az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2014. évi LXXIV. törvénnyel megállapított 48. § (3) bekezdés b) pontjában az eltartott (kedvezményezett eltartott) adóazonosító jelének közlését előíró rendelkezést a 2015. december 31-jét követően megtett nyilatkozatok esetében kell alkalmazni.

családi adókedvezmény és családi járulékkedvezmény 2015

A  családi járulékkedvezmény éves elszámolásakor a visszafizetési kötelezettséget személyi jövedelemadóként, a még igényelhető járulékkedvezményt a személyi jövedelemadó terhére kell elszámolni.

Továbbra sem osztható meg családi kedvezmény arra a jogosultsági hónapra, amelyre a jogosult vagy házastársa, élettársa az egyedülállók családi pótlékát veszi igénybe.

Nyilatkozat már nem csak az adóelőleget megállapító munkáltató részére tehető, hanem a rendszeres jövedelmet juttató kifizetőnek is.

A családi kedvezmény összege 2015-ben nem változott, kedvezményezett eltartottanként és havonta:

  • egy és két eltartott esetén 62.500 Ft (adóalap),
  • három és több eltartott esetén 206.250 Ft (adóalap).

Két eltartott esetén 2016. január 1-jétől kezdődően évenként emelkedik az érvényesíthető családi kedvezmény, amely kedvezményezett eltartottanként és havonta:

  • 2016-ban 78 125 forint (adóalap),
  • 2017-ben 93 750 forint (adóalap),
  • 2018-ban 109 375 forint (adóalap),
  • 2019-től 125 000 forint (adóalap).

Egy, illetve három vagy több eltartott esetén nem változik.

Családi kedvezmény érvényesítéséhez szükséges nyilatkozatok ide kattintva tölthetők le.

Írta:Horváthné Pelyva Erzsébet

Családi kedvezmény magzat után

 

Milyen feltételek mellett jár a magzat utáni családi kedvezmény? Év közben valóban nem jár a vér szerinti apának, ha élettársi kapcsolatban él a kismamával? Hogyan számoljuk?

 

1. Magzat utáni kedvezmény házastársi kapcsolatban

A várandós nő – pocakjában növekedő magzat jogán – és a vele közös háztartásban élő házastársa családi kedvezményt érvényesíthet a fogantatás 91. napját magába foglaló hónaptól kezdődően, a szülést közvetlenül megelőző hónapig.

A kismama orvosi igazolás szerint 2014. április 8-án tölti be a fogantatás 91. napját. A szülés dátuma: 2014. szeptember 16. A magzat után a családi kedvezmény 2014. április hónaptól 2014. augusztus hónapig jár. Szeptembertől a baba eltartottnak és egyben kedvezményezett eltartottnak minősül és a kedvezményt a szülő családi pótlék jogosultsága alapozza meg.

Év közben, havonta, a jövedelmektől függően megválaszthatják, hogy melyik fél igényli a teljes kedvezményt, vagy egy meghatározott összeget az egyik fél, a fennmaradó összeget a másik fél kéri. A várandós nő és a házastársa (munka)helyén érvényesített összeg együttesen nem haladhatja meg a magzat után járó kedvezmény maximális összegét.

1. példa

A kismama első gyermekével várandós. Munkaviszonyban áll, és munkabérre jogosult, a várandósság harmadik trimeszterétől veszélyeztetett terhességgel keresőképtelen, táppénz folyósításban részesül. A munkabér és a táppénz bruttó összege meghaladja a 62.500 Ft/hó összeget, ezért nyilatkozat alapján, havonta a kedvezményt teljes összegben igénybe tudja venni.

2. példa

A házaspárnak már van egy 2 éves gyermeke és a pocaklakó várhatóan 2014. április 19-én jön a világra. A magzat utáni kedvezmény jogosultság 2013. október hónaptól áll fenn, amelyet év közben nem érvényesített sem az apa, sem az anya, majd a 2013. adóévről benyújtandó személyi jövedelemadó bevallásban, jövedelmüktől és döntésüktől függően visszaigénylik.

A kedvezményt 2014. január hónaptól kezdődően, már év közben igénybe kívánják venni és döntésük alapján csak az apa kéri. Bruttó munkabére 120.000 Ft/hó.

A 2 éves gyermek és a magzat két kedvezményezett eltartottnak minősül, a családi kedvezmény jogosultság 2*62.500=125.000 Ft/hó személyi jövedelemadó alap. Az apának azonban nincs a teljes kedvezmény igénybevételéhez elegendő bruttó jövedelme (adóalapja), de nem gond, hisz 2014. januártól a járulékokból is érvényesítheti, a fel nem használt összeg (125.000-120.000)*16%=800 Ft. Az apa jövedelméből 120.000*4%=4.800 Ft természetbeni egészségbiztosítási járulékot vonnak, a járulékból igénybe vehető kedvezmény 800 Ft,  a fennmaradó fizetendő természetbeni egészségbiztosítási járulék 4.800-800=4.000 Ft.

A többi járuléklevonást (3% pénzbeli egészségbiztosítási járulék+1,5% munkaerő-piaci járulék+10% nyugdíjjárulék) is figyelembe véve, az apa 98.600 forint nettó bért visz haza.

A szülés tényleges napja április hónapra esik, a magzat utáni kedvezmény március hónapban még igénybe vehető, április hónaptól új tartalommal -megszületett gyermek adatival- kitöltött nyilatkozatot kell leadni.

A foglalkoztató a kedvezményt a havi számfejtésnél csak írásban tett, meghatározott tartalmú nyilatkozat alapján veheti figyelembe. Természetesen az  év közben fel nem használt összeg az adóévről benyújtandó személyi jövedelemadó bevallásában visszaigényelhető.

Családi kedvezmény magzat után

A fogantatás ténye orvosi igazolással támasztható alá, amelyet a kedvezményt igénybe vevő adóelévülésig köteles megőrizni. Nem kell nyilatkozathoz vagy adóbevalláshoz csatolni.
Az elévülési időt a következők szerint kell számítani (korábbi időszakokra is ily módon kell meghatározni):

  • adóév: 2014. év
  • személyi jövedelemadó bevallás határideje általános esetben: 2015. május 20.
  • adóelévülés -a bevallás évét követő 5 év-, igazolás megőrzésének határideje 2020.12.31.

 

2. A magzat után az élettárs apa hogyan érvényesítheti a családi kedvezményt?

A személyi jövedelemadóról szóló törvény a magzat utáni családi kedvezmény érvényesítését év közben, az élettárs apa számára nem teszi lehetővé még akkor sem, ha a magzat vér szerinti szülője.  Előfordul, hogy a család nem ismeri a szabályt és a munkáltatója nem jelzi, hogy a havi személyi jövedelemadó-előlegnél nem jogosult a kedvezményre, és a nyilatkozata emiatt valótlan. A munkáltató általában nem ismeri a munkavállaló családi állapotát, nem ellenőrizheti azt, rosszabb esetben helytelenül tájékoztatja a munkavállalót. Az adóhatóság – a jogtalan igénybevételért – a munkavállalót büntetheti.

A magzati időszakra jutó, igénybe nem vett kedvezményt az éves adóbevallásban rendezhető.

A gyermek születésének hónapjában már családi pótlékra jogosult a szülő, és az élettárs vér szerinti apa már havonta kérheti a családi kedvezményt, amennyiben előzetesen apasági nyilatkoztatott tett.

Családi kedvezmény élettársi kapcsolatban 2014.

 

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.