Archívum: Apa tgyás

Írta:Erzsébet

Terhességi-gyermekágyi segély változásai 2012.

Fotó: Tom Clare

A terhességi-gyermekágyi segélyt korábban a szülő nő és gondozásba vétel napjától az örökbefogadó nő vehette igénybe, 2012-től a gyám és meghatározott esetekben az apa is jogosulttá válik az ellátásra.

A tgyás a szülési szabadságnak megfelelő időtartamra, 24 hétre (168 napra) jár és  a szülést megelőző 4 héten (28 napon) belül kezdhető meg.  Koraszülött gyermeknél megszakítható, ha a gyermeket koraszülöttek  ápolására fenntartott intézetben gondozzák és a szülést követő egy éven belül igénybe vehető a fel nem használt időszak.

A csecsemő gondozásáról jogerős határozattal rendelkező gyám a kirendelés napjától válik jogosulttá az ellátásra.

Az anya egészségi állapota miatt átmenetileg kikerülhet a gyermekkel közös háztartásból és ez alatt az időtartam alatt a csecsemőt gondozó vér szerinti apa jogosulttá válik tgyásra. A jogosultság elbírálásához szükséges az egészségügyi szolgáltató által kiállított igazolás.

Hasonlóan jogosult tgyásra az a férfi is, aki a csecsemőt örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette és a gyermeket vele együtt örökbe fogadni szándékozó nő az igazoláson feltüntetett naptól az egészsége állapota fennállásig kikerül abból a háztartásból, ahol a gyermeket gondozzák.

Az igénybevételéhez szükséges nyomtatvány az alábbi adatokat tartalmazza:

  1. a nyomtatványt kiállító egészségügyi szolgáltató neve, címe, bélyegző lenyomata;
  2. az egészségügyi szolgáltató OEP kódja;
  3. a vér szerinti anya vagy az örökbefogadó anya neve, lakcíme, születési ideje, TAJ-a;
  4. az egészségügyi szolgáltatóhoz való felvétel időpontja, a távozás időpontja;
  5. az egészségügyi szolgáltató nyilatkozata arról, hogy az ellátás a nyomtatvány kiállításakor fennáll-e;
  6. az ellátás BNO kódja;
  7. a vér szerinti apa vagy az örökbefogadó apa neve, TAJ-a;
  8. az egészségügyi szolgáltató nyilatkozata arról, hogy a nyomtatvány a vér szerinti, vagy örökbefogadó apa részére terhességi-gyermekágyi segély igénybevétele céljából kerül kiállításra.

Jogosulttá válik a csecsemőt gondozó vér szerinti apa akkor is, ha a szülő nő meghal, az elhalálozás napjától.

Továbbá annak a férfinek is jár, aki a csecsemőt örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette, ha a gyermeket örökbe fogadni szándékozó nő meghal, szintén az elhalálozás napjától nyílik meg a tgyás jogosultság.

.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.