Címke archívum: Anyasági támogatás

Írta:Horváthné Pelyva Erzsébet

Változott a családtámogatási ellátások igénylése

Fotó: David Castillo Dominici

Fotó: David Castillo Dominici

A családtámogatási ellátásra (nevelési ellátás, iskoláztatási támogatás, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési ellátás, anyasági támogatás) való jogosultsági kérelmet arra rendszeresített formanyomtatványon, vagy elektronikus űrlapon kell benyújtani.

A kérelem személyesen vagy postai úton is benyújtható. 2013. januártól bővült az ügyintézési helyek köre, a Magyar Államkincstár ügyfélszolgálata, az integrált ügyfélszolgálata (kormányablak) mellett a kérelmező munkahelyén működő társadalombiztosítási kifizetőhelyen is leadható.

Az anyasági támogatás a szülést követő hat hónapon belül kérelmezhető, a többi családtámogatási ellátás kérelem késedelmes benyújtása esetén visszamenőlegesen két hónapra jár -feltéve, ha a jogosultsági feltételek a visszamenőleges időpontban fennállnak-, ezért fontos az érkeztetés dátuma, illetőleg az átvevő szignója. A társadalombiztosítási kifizetőhelyen leadott kérelmet a kifizetőhely az érkeztetést követő három munkanapon belül továbbítja a kérelmező lakóhelye szerinti Magyar Államkincstár Megyei Igazgatóságához. A kifizetőhelyek a benyújtott dokumentumokat, nyomtatványt érdemben nem vizsgálják, a személyesen benyújtott nyomtatványnál kizárólag az aláírást ellenőrzik és amennyiben hiányzik, a kérelmezőt szóban felszólítják az aláírás pótlására.


Írta:Horváthné Pelyva Erzsébet

Családtámogatási ellátások összege 2012-ben

A családtámogatási ellátások összege nem változott. A következő táblázatban összefoglaltuk az egyes ellátásokat, összegüket és milyen időtartamra jár.

Ellátás Hány gyermek után  jár? Mennyi az összege Ft-ban? Milyen időszakra jár? Meddig jár az ellátás?
Anyasági támogatás egy gyermek 64.125 egyszeri a szülést követő 180 napon belül igényelhető
ikergyermek 85.500
Gyermekgondozási segély (gyes) egy gyermek 28.500 Ft/hó, jogosultság kezdő és befejező hónapjában törthavi a gyermek 3 éves koráig, ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után a gyermek 10 éves koráig vehető igénybe
két ikergyermek 57.000
három ikergyermek 85.500
négy ikergyermek 114.000
öt ikergyermek 142.500
hat ikergyermek 171.000
Gyermeknevelési támogatás (gyet) legalább három kiskorú gyermek 28.500 Ft/hó, jogosultság kezdő és befejező hónapjában törthavi a támogatásban az a szülő részesülhet, aki 3 vagy több gyermeket nevel, és a legkisebb 3 és 8 év közötti
Családi pótlék egy gyermekes család 12.200 Ft/hó 

 

nevelési ellátás a gyermek születésétől tankötelessé válása évének október 31-ig,

iskoláztatási támogatás tanköteles gyermek után,

tankötelezettség megszűnése után a közoktatási intézményben tanulmányokat folytató gyermekre tekintettel annak a tanévnek a végéig, amelyben betölti a huszadik életévét, sajátos nevelésű gyermek a 23. életévét

egy gyermeket nevelő egyedülálló 13.700

 

két gyermeket nevelő család gyermekenként 13.300
két gyermeket nevelő egyedülálló gyermekenként 14.800
három vagy több gyermeket nevelő család gyermekenként 16.000
három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló gyermekenként 17.000
tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család gyermekenként 23.300
tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő egyedülálló gyermekenként 25.900
nagykorú fogyatékos 20.300
intézményben elhelyezett gyermek 14.800

.

Írta:Erzsébet

Nettó jövedelmek alakulása 2011

2011-ben az új szabályok szerint egykulcsos, 16%-os mértékű személyi jövedelemadó (Szja) terheli az összevont jövedelmeket, változatlanul 27% adóalap-kiegészítéssel kell meghatározni a Szja alapját. Gyakorlatilag a bruttó jövedelem 20,32 %-a az Szja teher (16%x1,27).

Tovább

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.