Címke archívum: Adók

Írta:Horváthné Pelyva Erzsébet

Magányszemélyek személyi jövedelemadó bevallása 2011. adóévről

A magánszemélyek először tehetnek adónyilatkozatot  (“söralátét”) a 2011. adóévre vonatkozó személyi jövedelemadó kötelezettségükről, amennyiben megfelelnek a törvényben előírt feltételeknek. Aki nem kérte a munkáltatói adómegállapítást, illetőleg a munkáltatója nem készíti el, nem kéri az adóhatóság közreműködését (1153NY) a bevallás elkészítésében és adónyilatkozatot (1153ANY) sem tesz, az a bevallását önbevallással (1153) készítheti el és 2012. május 21-ig nyújthatja be, illetőleg tehet eleget fizetési kötelezettségének.

.

Határidők alakulása

2012. január 31.

 • 11M29 munkáltatói adómegállapítás elkészítéséhez nyilatkozat megtétele a munkáltató felé.

2012. február 15.

 • Az adóbevallás kitöltéséhez szükséges minden igazolás és tájékoztatás eljuttatása a magánszemélyhez.
 • 1153NY nyilatkozat beküldése, amelyben a magánszemély bejelenti, hogy adókötelezettsége teljesítésére az adóhatóság közreműködésével az egyszerűsített bevallás lehetőségét választja. A határidő lejárata után már nem választható!

2012. február 27.

 • 1153 bevallás beküldésének határideje az egyéni vállalkozók, az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett őstermelők, az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemélyek, az eva hatálya alá bejelentkezett egyéni vállalkozók esetében.

2012. április 30.

 • 1153NY beküldése után, az adóhatóság postai úton, vagy az email címére megküldi a 1153E jelű kitöltött bevallást.

2012. május 21.

 • 1153 bevallás beküldésének határideje magánszemélyek esetében.
 • 1153ANY jelű nyilatkozat beküldésének határideje.
 • 1153E jelű aláírt nyomtatvány -elfogadott adatokkal, vagy javítással- visszaküldése az adóhatóságnak.

2012. június 20.

 • 1153E bevallás újraszámítása az adózó javítása alapján és erről értesítés küldése.

 .

Kinek nem kell bevallást (1153) benyújtania?

 • Aki 2012. január 31-ig a munkáltató által történő elszámolást, vagy 2012. február 15-ig a 1153NY nyilatkozatával az egyszerűsített bevallást választott, vagy adónyilatkozatot (1153ANY) nyújt be, mert megfelel a feltételeknek.
 • Aki az adóévben egyáltalán nem szerzett bevételt, vagy kizárólag adómentes jogcímen szerzett jövedelmet. Az adómentes juttatásokat, a juttatáskor kapott igazolások “mentes” jogcímmel tartalmazzák.
 • Aki ingatlanát, vagyoni értékű jogát értékesítette, és abból az adóévben megállapított összes jövedelme a 200.000 forintot nem haladja meg.
 • Aki egyszerűsített foglalkoztatás keretében megszerzett jövedelme nem érte el a 840.000 forintot és nem külföldi állampolgár.
 • Aki az előbbiekben említett bevételeken, illetve jövedelmeken kívül kizárólag olyan jövedelmet szerzett, amely után a személyi jövedelemadó megfizetésére a kifizető kötelezett.
 • Aki az előbbiekben említett bevételeken, illetve  jövedelmeken kívül kizárólag olyan kamatjövedelmet szerzett, amelyből  a kifizető az adót levonta.

.

.

Ki tehet adónyilatkozatot?

 • Akinek az adóévi bevételével összefüggésben a személyi jövedelemadón kívül nincs más olyan kötelezettsége (EHO, EKHO), amely miatt bevallást kell benyújtania, felső határt meghaladóan levont nyugdíjjárulékot nem igényel vissza, és más okból sem kötelezett bevallás benyújtására.
 • Aki a bevallási kötelezettség alá eső jövedelemét kizárólag belföldi munkáltatótól, vagy kifizetőtől szerezte.
 • Aki a munkáltatónak, vagy más kifizetőnek tételes költségelszámolásról nem nyilatkozott, és az év végén sem számolta el tételesen a költségeit.
 • Aki önkéntes pénztári, nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozatot nem tesz.
 • Aki házastársával, élettársával nem oszt meg családi adókedvezményt.
 • Aki az adóelőleg megállapítása során bevételből, adóalapból, adóból levonható kedvezményt  (érdekképviseleti tagdíj, családi kedvezmény, adójóváírás, súlyos fogyatékosság miatti kedvezmény) kizárólag egy munkáltatónál érvényesít, vagy ilyen kedvezményeket nem vesz igénybe.
 • Aki a bevételből, adóból levonható kedvezményeket (érdekképviseleti tagdíj, családi kedvezmény, adójóváírás, súlyos fogyatékosság miatti kedvezmény) a munkáltató által év közben figyelembe vett összegben érvényesíti, vagy ilyen kedvezményeket év közben nem vett igénybe és év végén sem érvényesít.
 • Aki a munkáltatónak nem minősülő kifizetőtől származó bevétele adóelőlegének megállapításánál bevételből, adóból levonható kedvezményeket (érdekképviseleti tagdíj, családi kedvezmény, adójóváírás, súlyos fogyatékosság miatti kedvezmény) nem vett igénybe és végén sem érvényesít, vagy csak munkáltatótól szerzett bevételt.
 • Aki kizárólag egy munkáltatótól szerzett bevételt, az adóból levont személyi jövedelemadó előleg és a ténylegesen fizetendő adó különbözete nem haladja meg az 1.000 forintot, vagy több munkáltatótól, más kifizetőtől nem volt bevétele.
 • Aki bevételt munkáltatótól vagy munkáltatóktól, más kifizetőktől szerzett, a munkáltatók által levont személyi jövedelemadó előleg együttes összege a ténylegesen fizetendő adó különbözete nem haladja meg az 1.000 forintot, vagy kizárólag egy munkáltatótól volt bevétele.
 • Aki munkáltatónak nem minősülő kifizetőtől nem szerzett bevételt, vagy ha volt ilyen bevétele, az nem eredményezett év végén adókülönbözetet, mert a kifizető pontosan vonta le az adót, adóelőleget.
 • Aki munkáltatónak nem minősülő kifizetőtől nem szerzett bevételt, vagy ha volt ilyen bevétele, annak összege kifizetésenként nem haladta meg a 100.000 forintot.
 • Aki kizárólag egy munkáltatótól, illetőleg kizárólag más kifizetőtől volt bevétele, vagy több munkáltatótól, illetve munkáltatóktól és kifizetőktől is volt bevétele, de az éves összes jövedelme nem haladta meg a 2.750.000 forintot, vagy több munkáltatótól és más kifizetőktől származó jövedelme meghaladja a 2.750.000 forintot, de adójóváírást év közben nem vett igénybe és év végén sem érvényesít.

.

Írta:Horváthné Pelyva Erzsébet

Adóelőleg-nyilatkozat nyomtatványok 2012. év

Magányszemélyeknek 2012. évben a személyi kedvezmény, a családi kedvezmény érvényesítéséről, valamint az adóelőleg meghatározása során figyelembe vehető költségekről és az adóalap-kiegészítés módjának figyelembevételéről szükséges nyilatkozniuk a kifizetők felé. Az adójóváírás 2012-ben megszűnt, erről már nem kell nyilatkozni.

.

Adóelőleg-nyilatkozat a személyi kedvezmény érvényesítéséről

A személyi kedvezményt a súlyos fogyatékosságról szóló orvosi igazolás alapján lehet igénybe venni, az igazolást adóelévülési időn belül meg kell őrizni. A kedvezmény mértéke 2012-ben havi 4.650 Ft.

Letölthető nyilatkozat nyomtatványok:

Személyi kedvezmény 2012. év pdf formátumban

Személyi kedvezmény 2012. év  doc formátumban

.

Adóelőleg-nyilatkozat 2012. évben a családi kedvezmény érvényesítéséről a munkáltatótól származó bevétel adóelőlegének megállapításához

A családi kedvezmény az adóalapot csökkenti és mértéke jogosultsági hónaponként 1 és 2 eltartott esetén 62.500 Ft/kedvezményezett eltartott, 3 vagy több eltartott esetén 206.250 Ft/kedvezményezett eltartott. Ez 1 és két kedvezményezett eltartottnál 10.000 Ft/kedvezményezett eltartott, 3 vagy több kedvezményezett eltartottnál 33.000 Ft/kedvezményezett eltartott személyi jövedelemadó kedvezményt eredményez.

Kedvezményezett eltartott:

 1. akire tekintettel a magánszemély belföldön családi pótlékra, vagy bármely EGT-állam hasonló jogszabálya alapján családi pótlékra, más hasonló ellátásra jogosult,
 2. aki a családi pótlékra saját jogán jogosult,
 3. rokkantsági járadékban részesülő személy,
 4. a magzat (a fogantatás 91. napjától a világra jöttéig).

Eltartott a kedvezményezett eltartotton túl az a személy aki után családi pótlékot már nem folyósítanak, de a testvérei családi pótlék összegének megállapításánál figyelembe vesznek.

példa:

eltartottak és egyben kedvezményezett eltartottak:

13 éves általános iskolai tanulmányokat folytató gyermek,

17 éves középiskolai tanulmányokat folytató gyermek,

csak eltartott:

21 éves egyetemista, aki nem rendelkezik rendszeres jövedelemmel, családi pótlékot nem folyósítanak utána, az összeg megállapításánál azonban figyelembe veszik,

családi pótlék és családi kedvezmény alakulása:

családi pótlék: 2×16.000 Ft/hó,

családi kedvezmény: 2×206.250 Ft/hó (ami 2×33.000 Ft szja kedvezményt jelent).

Családi kedvezményt a családi pótlékra jogosult személy, magzatnál a várandós nő és a vele közös háztartásban elő házastársa érvényesítheti.

Letölthető nyilatkozat nyomtatványok:

Családi kedvezmény 2012. év pdf formátumban

Családi kedvezmény 2012. év doc formátumban

.

Adóelőleg nyilatkozat 2012. évben az adóelőleg meghatározása során figyelembe vehető költségekről és az adóalap-kiegészítésről

2012. január 1-től az adószámos magánszemélytől is le kell vonni az adóelőleget, ehhez szükséges nyilatkozatot a letölthető nyomtatványon lehet megtenni a kifizető felé.

2012. évben adóalap-kiegészítés a 2.424.000 Ft-ig nem kell alkalmazni, az ezt meghaladó összeg esetében a személyi jövedelemadót 27%-os mértékű adóalap-kiegészítéssel kell figyelembe venni. A magánszemélynek a jövedelme függvényében kell nyilatkozatot tenni, hogy az összevont adóalapba tartozó jövedelme meghaladja-e a 2.424.000 Ft-os határt, vagy milyen összegre, illetőleg a teljes összegre kéri-e az alkalmazását.

Ezen a nyomtatványon nyilatkoznak a nemzetközi közúti árufuvarozásban és személyszállításban gépkocsivezetőként vagy árukísérőként foglalkoztatott személyek, hogy a külföldi kiküldetés (külszolgálat) címén kapott bevételből (a napidíjból) igazolás nélkül elismert költségként napi 40 eurónak megfelelő forintösszeg (legfeljebb a napidíj erejéig történő) levonását kéri-e.

Letölthető nyilatkozat nyomtatványok:

Adóelőleg-nyilatkozat 2012. év pdf formátumban

Adóelőleg-nyilatkozat 2012. év doc formátumban

.

Írta:Horváthné Pelyva Erzsébet

Zsebre megy – 2012. évi előirányzat

Közeledik az év vége és a kormány benyújtotta a 2012. évi költségvetési, valamint az adócsomag tervezetet. Megszüntetik az adójóváírást, jövedelemtől teszik függővé az adóalap-kiegészítést. Emelkednek a járulékok, köztük az egészségbiztosítási járulék és az egészségügyi szolgáltatási járulék.

.

Közszférában dolgozók javadalmazása

A köztisztviselők, kormánytisztviselők előterjesztett illetményalapja 38.650 forint. A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria kerete 2012-ben sem haladhatja meg a bruttó 200.000 forintot.

Közoktatási intézményben kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítási alapja 5.250 Ft/fó/hó.

A közalkalmazottak illetménypótlékának számítási alapja várhatóan 20.000 forint lesz.  Az előirányzott fizetési osztályok és a fizetési fokozatokhoz tartozó legkisebb szorzószámok az alábbi táblázat szerint alakulnak:

.

Nettó jövedelmek alakulása

A beterjesztett módosítás szerint megszűnik a bér és bérjellegű jövedelmek (táppénz, Tgyás, Gyed, álláskeresési támogatás) személyi jövedelemadójából (szja)érvényesíthető adójóváírás. Ez 2011. évben 12.100 Ft.

2011-ben minden összevont adóalapba tartozó jövedelmek személyi jövedelemadó alapjának megállapításánál 27%-os adóalap-kiegészítést kell alkalmazni. Korábban elfogadott javaslat alapján 2012-ben 13,5%-ra csökkent volna. A most beterjesztett adócsomag tervezete szerint a jövedelem 2.424.000 forintot meg nem haladó része után az adóalap-kiegészítést nem kell megállapítani. A 2.424.000 forintot meghaladó rész után marad a 27%-os adóalap növelő rész.

Az adó mértéke nem változik, továbbra is 16%, de a 2.424.00 forintot meghaladó jövedelmeknél az adóalap-kiegészítés miatt a bruttó jövedelemre vetített adó 20,32%.

A családi kedvezmény  nem változik, egy és két gyermeknél az adóalap 62.500 Ft/gyermek, három vagy több gyermeknél 206.250 Ft/gyermek összeggel csökkenthető. A kedvezmény 2011-ben három gyermek esetében maximálisan bruttó 487.205 forintos, 2012-ben 530.150 forintos havi jövedelemnél érvényesíthető.

2012. januártól a biztosítottat terhelő pénzbeli egészségbiztosítási járulék 2%-ról 3%-ra emelkedne.  A jövőben az egészségbiztosítási (4%+3%) és a munkaerő-piaci (1,5%) járulékot a szabadságmegváltás, a végkielégítés után is meg kell fizetni.

.

Egészségügyi szolgáltatási járulék

Az egészségügyi szolgáltatásra nem jogosult magánszemély, valamint a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó és társas vállalkozó az előirányzat szerint 5.400 Ft/hó, 180 Ft/nap egészségügyi szolgáltatási járulékot fizet.

 

Családokat érintő családtámogatási és szociális juttatások alakulása

Nem változik a családi pótlék, az anyasági támogatás, a Gyes, a Gyet, az étkeztetési támogatás, a pénzbeli gyermekvédelmi támogatások összege.

Az ápolási díj havi összegét a korábbi nyugdíjminimum meghatározott százalékához kötött összeg helyett a jövőben a mindenkori költségvetési törvényben szabályozzák. Jelenleg a havi alapösszeg 28.500 forint és a tervezet szerint 2012-ben 29.500 forintra emelkedik.

 .

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.