Címke archívum: Adók

Írta:Horváthné Pelyva Erzsébet

Mi mennyi 2016-ban?

Megjelent a “Mi mennyi 2016-ban?” kiadvány.

A fájl betöltése néhány másodpercet igénybe vesz! A szöveg a kereten belül görgethető, nagyítható, megnyitható új oldalon, ide kattintva letölthető.

Készítette: Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztály.

Írta:Horváthné Pelyva Erzsébet

Mi mennyi 2015-ben?


Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja összeállításában megjelent a “Mi mennyi 2015-ben?” kiadvány.

Figyelem, a fájl betöltése néhány másodpercet igénybe vesz!

A szöveg a kereten belül görgethető, nagyítható, megnyitható új oldalon, ide kattintva letölthető.

Írta:Horváthné Pelyva Erzsébet

Magányszemélyek személyi jövedelemadó bevallása 2011. adóévről

A magánszemélyek először tehetnek adónyilatkozatot  (“söralátét”) a 2011. adóévre vonatkozó személyi jövedelemadó kötelezettségükről, amennyiben megfelelnek a törvényben előírt feltételeknek. Aki nem kérte a munkáltatói adómegállapítást, illetőleg a munkáltatója nem készíti el, nem kéri az adóhatóság közreműködését (1153NY) a bevallás elkészítésében és adónyilatkozatot (1153ANY) sem tesz, az a bevallását önbevallással (1153) készítheti el és 2012. május 21-ig nyújthatja be, illetőleg tehet eleget fizetési kötelezettségének.

.

Határidők alakulása

2012. január 31.

 • 11M29 munkáltatói adómegállapítás elkészítéséhez nyilatkozat megtétele a munkáltató felé.

2012. február 15.

 • Az adóbevallás kitöltéséhez szükséges minden igazolás és tájékoztatás eljuttatása a magánszemélyhez.
 • 1153NY nyilatkozat beküldése, amelyben a magánszemély bejelenti, hogy adókötelezettsége teljesítésére az adóhatóság közreműködésével az egyszerűsített bevallás lehetőségét választja. A határidő lejárata után már nem választható!

2012. február 27.

 • 1153 bevallás beküldésének határideje az egyéni vállalkozók, az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett őstermelők, az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemélyek, az eva hatálya alá bejelentkezett egyéni vállalkozók esetében.

2012. április 30.

 • 1153NY beküldése után, az adóhatóság postai úton, vagy az email címére megküldi a 1153E jelű kitöltött bevallást.

2012. május 21.

 • 1153 bevallás beküldésének határideje magánszemélyek esetében.
 • 1153ANY jelű nyilatkozat beküldésének határideje.
 • 1153E jelű aláírt nyomtatvány -elfogadott adatokkal, vagy javítással- visszaküldése az adóhatóságnak.

2012. június 20.

 • 1153E bevallás újraszámítása az adózó javítása alapján és erről értesítés küldése.

 .

Kinek nem kell bevallást (1153) benyújtania?

 • Aki 2012. január 31-ig a munkáltató által történő elszámolást, vagy 2012. február 15-ig a 1153NY nyilatkozatával az egyszerűsített bevallást választott, vagy adónyilatkozatot (1153ANY) nyújt be, mert megfelel a feltételeknek.
 • Aki az adóévben egyáltalán nem szerzett bevételt, vagy kizárólag adómentes jogcímen szerzett jövedelmet. Az adómentes juttatásokat, a juttatáskor kapott igazolások “mentes” jogcímmel tartalmazzák.
 • Aki ingatlanát, vagyoni értékű jogát értékesítette, és abból az adóévben megállapított összes jövedelme a 200.000 forintot nem haladja meg.
 • Aki egyszerűsített foglalkoztatás keretében megszerzett jövedelme nem érte el a 840.000 forintot és nem külföldi állampolgár.
 • Aki az előbbiekben említett bevételeken, illetve jövedelmeken kívül kizárólag olyan jövedelmet szerzett, amely után a személyi jövedelemadó megfizetésére a kifizető kötelezett.
 • Aki az előbbiekben említett bevételeken, illetve  jövedelmeken kívül kizárólag olyan kamatjövedelmet szerzett, amelyből  a kifizető az adót levonta.

.

.

Ki tehet adónyilatkozatot?

 • Akinek az adóévi bevételével összefüggésben a személyi jövedelemadón kívül nincs más olyan kötelezettsége (EHO, EKHO), amely miatt bevallást kell benyújtania, felső határt meghaladóan levont nyugdíjjárulékot nem igényel vissza, és más okból sem kötelezett bevallás benyújtására.
 • Aki a bevallási kötelezettség alá eső jövedelemét kizárólag belföldi munkáltatótól, vagy kifizetőtől szerezte.
 • Aki a munkáltatónak, vagy más kifizetőnek tételes költségelszámolásról nem nyilatkozott, és az év végén sem számolta el tételesen a költségeit.
 • Aki önkéntes pénztári, nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozatot nem tesz.
 • Aki házastársával, élettársával nem oszt meg családi adókedvezményt.
 • Aki az adóelőleg megállapítása során bevételből, adóalapból, adóból levonható kedvezményt  (érdekképviseleti tagdíj, családi kedvezmény, adójóváírás, súlyos fogyatékosság miatti kedvezmény) kizárólag egy munkáltatónál érvényesít, vagy ilyen kedvezményeket nem vesz igénybe.
 • Aki a bevételből, adóból levonható kedvezményeket (érdekképviseleti tagdíj, családi kedvezmény, adójóváírás, súlyos fogyatékosság miatti kedvezmény) a munkáltató által év közben figyelembe vett összegben érvényesíti, vagy ilyen kedvezményeket év közben nem vett igénybe és év végén sem érvényesít.
 • Aki a munkáltatónak nem minősülő kifizetőtől származó bevétele adóelőlegének megállapításánál bevételből, adóból levonható kedvezményeket (érdekképviseleti tagdíj, családi kedvezmény, adójóváírás, súlyos fogyatékosság miatti kedvezmény) nem vett igénybe és végén sem érvényesít, vagy csak munkáltatótól szerzett bevételt.
 • Aki kizárólag egy munkáltatótól szerzett bevételt, az adóból levont személyi jövedelemadó előleg és a ténylegesen fizetendő adó különbözete nem haladja meg az 1.000 forintot, vagy több munkáltatótól, más kifizetőtől nem volt bevétele.
 • Aki bevételt munkáltatótól vagy munkáltatóktól, más kifizetőktől szerzett, a munkáltatók által levont személyi jövedelemadó előleg együttes összege a ténylegesen fizetendő adó különbözete nem haladja meg az 1.000 forintot, vagy kizárólag egy munkáltatótól volt bevétele.
 • Aki munkáltatónak nem minősülő kifizetőtől nem szerzett bevételt, vagy ha volt ilyen bevétele, az nem eredményezett év végén adókülönbözetet, mert a kifizető pontosan vonta le az adót, adóelőleget.
 • Aki munkáltatónak nem minősülő kifizetőtől nem szerzett bevételt, vagy ha volt ilyen bevétele, annak összege kifizetésenként nem haladta meg a 100.000 forintot.
 • Aki kizárólag egy munkáltatótól, illetőleg kizárólag más kifizetőtől volt bevétele, vagy több munkáltatótól, illetve munkáltatóktól és kifizetőktől is volt bevétele, de az éves összes jövedelme nem haladta meg a 2.750.000 forintot, vagy több munkáltatótól és más kifizetőktől származó jövedelme meghaladja a 2.750.000 forintot, de adójóváírást év közben nem vett igénybe és év végén sem érvényesít.

.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.