Archívum: Családtámogatások

Írta:Horváthné Pelyva Erzsébet

Családi pótlék, Gyes, Gyet utalás időpontjai

Családi pótlék, gyermekgondozást segítő ellátás (GYES), gyermeknevelési támogatás (GYET) fizetési számlára utalás esetében a tárgyhónapot követő hónap 3. napjáig, postai úton (kifizetési utalvánnyal) a tárgyhónapot követő 10. napjáig kell folyósítani. Az ellátást utólag fizetik, pl. január hónapra járó összeget február hónapban. Amennyiben a tárgyhónapot követő hónap 3. napja nem munkanap, a folyósítási határidő az azt követő első munkanapon jár le.

Augusztus hónapban összesen két alkalommal  kerül sor a juttatások kifizetésére, hónap elején a július hónapra, hónap végén az augusztus hónapra járó ellátásokat folyósítják. Utóbbit postai úton történő kifizetés esetén augusztus 24-éig, fizetési számlára utalás esetén augusztus 26-áig. Ha augusztus 26-a nem munkanap, a határidő az augusztus 26-át megelőző utolsó munkanapon jár le. Az augusztusban folyósított ellátás nem dupla jogosultságot jelent, hanem a szeptember hónapban esedékes összeget korábban fizetik.

Írta:Horváthné Pelyva Erzsébet

Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés szabályai

2015. szeptember 1-jétől módosul a gyermekétkeztetés támogatása, jogszabályban meghatározott korcsoportú és feltételeknek megfelelő gyermekek ingyenes vagy kedvezményes étkeztetésre jogosultak az alábbiak szerint.

 .

Ingyenes étkeztetés (az intézményi térítési díj 100%-át normatív kedvezményként kell biztosítani):

 ➡ a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek után, ha

♦ rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

♦ tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

♦ olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,

♦ olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át (2015. évben 89.408 Ft/hó), vagy

♦ nevelésbe vették;

 ➡ az 1–8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha

♦ rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy

♦ nevelésbe vették;

 ➡ előző pontok szerinti életkorú, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után, akit fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó intézményben helyeztek el;

 ➡ az 1–8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha

♦ nevelésbe vették, vagy

♦ utógondozói ellátásban részesül.

.

Kedvezményes étkezés (az intézményi térítési díj 50%-át normatív kedvezményként kell biztosítani):

 ➡ az 1–8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;

 ➡ az 1–8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, feltéve, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény okán a tanuló nem részesül ingyenes étkezésben;

 ➡ 1–8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, vagy az 1–8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után, feltéve, hogy a gyermek nem részesül ingyenes étkezésben.

.

Három vagy több gyermeket nevelő családok esetén kedvezmény megállapításához közös háztartásban élőként kell figyelembe venni

♦ a tizennyolc éven aluli,

♦ a huszonöt évesnél fiatalabb, köznevelési intézményben nappali rendszerű oktatásban részt vevő vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanuló, és

♦ életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos

gyermeket, kivéve a nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermeket, valamint a nevelőszülőnél elhelyezett nevelésbe vett gyermeket és utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttet.

.

Az egy főre jutó havi jövedelem összegének számításánál a következő személyeket kell figyelembe venni:

♦ szülőt, a szülő házastársát vagy élettársát,

♦ előző pontnál felsorolt (három vagy több gyermeket nevelő családok) gyermeket,

♦ az előző pontba nem tartozó, a Ptk. családjogra irányadó szabályai alapján a szülő vagy házastársa által eltartott rokont.

Írta:Horváthné Pelyva Erzsébet

Családtámogatási és szociális ellátások 2014. évben esedékes kiutalási időpontjai

.

A Magyar Államkincstár tájékoztatója szerint a családi pótlék, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, fogyatékossági támogatás, vakok személyi járadéka 2014. február és 2015. január hónapok között az alábbi időpontokban kerül a Kincstár Megyei Igazgatóságai által kiutalásra:

 
Ellátás hónapja Kiutalás napja (Tájékoztató jellegű időpontok!) Mikor írják jóvá a bankszámláján? Mikor hozza a postás?
2014. január hónapra 2014. február 03. Az ellátás összege a kiutalás napját követően, 1-2 nap múlva jelenik meg az Ön bankszámláján.                     A postai úton kifizetett ellátás a kiutalás napját követően, 4-6 nap múlva érkezik meg Önhöz.
2014. február hónapra 2014. március 03.
2014. március hónapra 2014. április 01.
2014. április hónapra 2014. április 29.
2014. május hónapra 2014. június 02.
2014. június hónapra 2014. július 01.
2014. július hónapra 2014. augusztus 01.
2014. augusztus hónapra 2014. szeptember 01.
2014. szeptember hónapra 2014. október 01.
2014. október hónapra 2014. november 03.
2014. november hónapra 2014. december 01.
2014. december hónapra 2015. január 02.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,……. ……………………………. ……………….

Forrás: Magyar Államkincstár

.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.