Kiszámoljuk mennyi szabadság jár szülés után

Írta:Erzsébet

Kiszámoljuk mennyi szabadság jár szülés után

Mennyi szabadság jár 3 évesnél fiatalabb gyermekkel otthon töltött időre? – teszik fel gyakran a kérdést a munkába visszatérők szülők. A válasz igen rövid, a munkában töltött időre arányosan járó.

Az anya (vagy apa) gyermeke születése, gondozása miatt hónapokra vagy évekre akadályoztatva van a munkavégzésben. Felmerül a kérdés, mégis hogyan lesz munkában töltött ideje? A munkaviszonyban álló szülő nőt vagy örökbe fogadó nőt legfeljebb 24 hét szülési szabadság illet meg, és jogszabály rögzíti, hogy ez az időszak munkában töltött időnek minősül. Ezt követően az anya gyermeke harmadik életévének betöltéséig, gyermeke gondozása céljából fizetés nélküli szabadságot vehet igénybe, de az apa is megteheti, legkorábban gyermeke születésének napjától. Igénybe vett fizetés nélküli szabadság első féléve szintén beleszámít a munkában töltött időbe. Tehát szabadság jár a szülési szabadság idejére, és a fizetés nélküli szabadság első félévére. (2011.08.01-jét megelőzően kezdődött fizetés nélküli szabadság esetén az első évvel kell számolni.)

A munkáltatók és munkavállalók részéről egyaránt előfordul, hogy a szabadság jogosultságot a Csed (korábbi elnevezése: Tgyás), illetőleg a Gyed folyósításhoz társítják. Mindkét ellátás biztosításhoz kötött pénzbeli egészségbiztosítási ellátás, a munkajogviszonyra vonatkozó szabály nem ezeket a fogalmakat használja, és a szabadságra jogosító időszakokat egyáltalán nem köti ellátás folyósításához.

Vegyük példának szülési szabadságot, majd fizetés nélküli szabadságot igénybe vevő Anna, Kata, Emese esetét, akik a szabadságra jogosító időszakok alatt más és más ellátásban részesülnek. Pétert se hagyjuk ki a sorból, aki fizetés nélküli szabadságot vesz igénybe, azonban ellátás folyósításban nem részesül.

(Számításhoz szükséges további információk ide kattintva olvashatók. )

 

Anna

Szabadság számításához szükséges információk:

 • Anna születési éve: 1982.,
 • munkaviszony kezdete: 2010.03.01. (2012. előtt kezdődött, ezért a munkaviszony kezdete miatt nem kell arányosítani),
 • szülési szabadság: 2012.09.01-2013.02.15-ig,
 • fizetés nélküli szabadságot vett igénybe: 2013.02.16-2015.09.15-ig,
 • visszatér a munkába: 2015.09.16-tól, munkaviszonya nem szűnik meg,
 • első gyermek,
 • életkor alapján, és gyermek után járó pótszabadságon felül nem jogosult más pótszabadságra.

Szabadság számításhoz nem szükséges információk:

 • betegszabadság: nincs,
 • táppénzt kapott: 2012.06.28-2012.08.31-ig (a táppénz időtartama, ha éves szinten a 30 napot meghaladta, 2013-2014. évben szükséges információ, Anna esetében nem),
 • szült: 2012.09.15-én,
 • tgyást kapott: 2012.09.01-2013.02.15-ig,
 • gyedet kapott: 2013.02.16-2014.09.15-ig,
 • gyest kapott: 2014.09.16-2015.09.15-ig.

Számítás menete:

2012. évi szabadság meghatározása:

 • alapszabadsága: 20 munkanap
 • életkor alapján járó pótszabadság: 2 munkanap, mert Anna 2012-ben töltötte a 30. életévét, lényegtelen hónapra, napra pontosan mikor, betöltötte a 28. életévét, de a 31. életévét csak 2013-ban tölti,
 • gyermek után járó pótszabadság: 2 munkanap, mert első gyermeke, 1 gyermeke született, naptári éven belül lényegtelen dátumra pontosan mikor,
 • éves szabadság: 20+2+2=24 munkanap,
 • 2012. évre kiadható: 24 munkanap, mert munkában töltött időnek minősül a teljes naptári év (2012.01.01-2012.12.31-ig: munkavégzés, szabadság, táppénz, szülési szabadság).

2013. évi szabadság meghatározása:

 • alapszabadsága: 20 munkanap
 • életkor alapján járó pótszabadság: 3 munkanap, mert Anna 2013-ben töltötte a 31. életévét,
 • gyermek után járó pótszabadság: 2 munkanap, mert  1 gyermeke van,
 • éves szabadság: 20+3+2=25 munkanap,
 • 2013. évre kiadható: 16 munkanap, mert 2013-ben munkában töltött időnek 227 nap minősül, ez a szülési szabadság 2013. évre áthúzósó időszaka (2013.01.01-2013.02.15.), és a fizetés nélküli szabadság első féléve (2013.02.16-2013.08.15.)  Arányosítás: 25 munkanap / 365 naptári nap * 227 naptári nap = 15,54 munkanap, azaz 16 munkanap, mert a fél napot elérő töredéknap egész munkanapnak számít.

2014. évi szabadság meghatározása:

 • alapszabadsága: 20 munkanap
 • életkor alapján járó pótszabadság: 3 munkanap, 31. életév szerinti, mert Anna a 33. életévét csak 2015-ben tölti be,
 • gyermek után járó pótszabadság: 2 munkanap, mert  1 gyermeke van (saját háztartásban nevelt),
 • éves szabadság: 20+3+2=25 munkanap,
 • 2014. évre kiadható: 0 munkanap, mert 2014-ben nincs munkában töltött idő.

2015. évi szabadság meghatározása:

 • alapszabadsága: 20 munkanap
 • életkor alapján járó pótszabadság: 4 munkanap, mert 2015-ben betölti a 33. életévét,
 • gyermek után járó pótszabadság: 2 munkanap, mert  1 gyermeke van (saját háztartásban nevelt),
 • éves szabadság: 20+4+2=26 munkanap,
 • 2015. évre kiadható: 8 munkanap, mert a munkában töltött ideje 2015.09.16-2015.12.31-ig tart, ami 107 nap. Számítás: 26 munkanap/365 nap*107 nap=7,61, kerekítve 8 munkanap.

A munkáltató az esedékesség évétől eltérő szabadságot a visszatéréstől számított 60 napon belül adja ki. Anna esetében a 2012. évben ki nem adott napokat (24 munkanap –  kiadott szabadság) és a 2013. évit (16 munkanap). Az esedékesség éve szerinti szabadságot pedig december 31-ig (2015. évi 8 munkanap).

Kata

Szabadság számításához szükséges információk:

 • Kata születési éve: 1990.,
 • munkaviszony kezdete: 2013.12.10.,
 • betegszabadság: nincs,
 • táppénz: 2014.04.01-2014.05.31-ig, (2013-2014-ben,  30 napot meghaladó keresőképtelenség időszakára nem jár szabadság),
 • szülési szabadság: 2014.06.01-2014.11.15-ig,
 • fizetés nélküli szabadságot vett/vesz igénybe: 2014.11.16-2017.06.01-ig,
 • első gyermek,
 • életkor alapján, és gyermek után járó pótszabadságon felül nem jogosult más pótszabadságra.

Szabadság számításhoz nem szükséges információk:

 • szült: 2014.06.01-jén,
 • hallgatói (diplomás) gyedet kapott: 2014.06.01-2015.06.01-ig,
 • gyesre jogosult: 2015.06.02-2017.06.01-ig.

Számítás menete:

2014. évi szabadság meghatározása:

 • alapszabadsága: 20 munkanap
 • életkor alapján járó pótszabadság: 0 munkanap, mert Kata 25 évesnél fiatalabb,
 • gyermek után járó pótszabadság: 2 munkanap, mert első gyermeke, 1 gyermeke született, naptári éven belül lényegtelen dátumra pontosan mikor,
 • éves szabadság: 20+0+2=22 munkanap,
 • 2014. évre kiadható: 20 munkanap, mert munkában töltött idő: munkavégzés, szabadság, naptári évenként harminc napot meg nem haladó keresőképtelenség, szülési szabadság (2014.06.01-2014.11.15), a fizetés nélküli szabadság első félévéből 2014. évre eső része (2014.11.16-2014.12.31-ig), összesen 334 nap. Számítás: 22 munkanap/365 nap*334 nap=20,13, kerekítve 20 munkanap.

2015. évi szabadság meghatározása:

 • alapszabadsága: 20 munkanap
 • életkor alapján járó pótszabadság: 1 munkanap, mert Kata 2013-ben töltötte a 25. életévét,
 • gyermek után járó pótszabadság: 2 munkanap, mert  1 gyermeke van,
 • éves szabadság: 20+1+2=23 munkanap,
 • 2015. évre kiadható: 9 munkanap, mert 2013-ben munkában töltött időnek 135 nap minősül, ez a fizetés nélküli szabadság első féléve járó szabadságból a 2015. évre áthúzódó része (2015.01.01-2015.05.15.)  Számítás: 23 munkanap / 365 naptári nap * 135 naptári nap = 8,50 munkanap, azaz 9 munkanap, mert a fél napot elérő töredéknap egész munkanapnak számít.

Kata szülés után szabadságra a munkaviszony alapján jogosult, a szülési szabadság időszakára, és a fizetés nélküli szabadság első félévére. Lényegtelen, hogy erre az időszakra nem Csedet és „normál” Gyedet kap, hanem hallgatói (diplomás) Gyedet.

Emese

Szabadság számításához szükséges információk:

 • Emese születési éve: 1986.,
 • munkaviszony kezdete: 2009.08.03.,
 • szülési szabadság: 2015.01.14-2015.06.30-ig,
 • fizetés nélküli szabadság igényt jelentett be: 2015.07.01-2021.12.31-ig,
 • hármas ikreket szült, és vagy egy 4 éves gyermeke (saját háztartásában nevelt),
 • életkor alapján, és gyermek után járó pótszabadságon felül nem jogosult más pótszabadságra.

Szabadság számításhoz nem szükséges információk:

 • betegszabadság: nincs,
 • táppénz: 2014.09.30-2015.01.13-ig,
 • szült: 2015.01.14-én,
 • gyest igényelt: 2015.01.14-től,
 • gyesre jogosult várhatóan: 2021.12.31-ig.

Számítás menete:

2015. évi szabadság meghatározása:

 • alapszabadsága: 20 munkanap
 • életkor alapján járó pótszabadság: 2 munkanap (betöltött 28. életév alapján), mert Emese 2015-ben 29 éves,
 • gyermek után járó pótszabadság: 7 munkanap, mert kettőnél több gyermeke van,
 • éves szabadság: 20+2+7=29 munkanap,
 • 2015. évre kiadható: 29 munkanap, mert a teljes naptári év munkában töltött időnek minősül, a keresőképtelenség (táppénz), a szülési szabadság, és a fizetés nélküli szabadság első féléve.

Emese ikergyermekei (3) után jogosult (volt) Csedre, majd Gyedre, de a szülés napjától 3xGyesre is. Egy várandósságból született gyermekek után csak egy ellátás folyósítható, és számára a nettó Gyes összege (3×25.650 Ft) kedvezőbb, mint a figyelembe vehető jövedelme szerinti nettó Csed vagy Gyed összege, ezért választása alapján Gyest igényelt. Ettől függetlenül előbb szülési szabadságon volt, majd gyermeke gondozása céljából fizetés nélküli szabadságot vesz igénybe, jelenleg is.

 

Péter

Szabadság számításához szükséges információk:

 • Péter születési éve: 1986.,
 • munkaviszony kezdete: 2007.01.05,
 • fizetés nélküli szabadság igényt jelentett be: 2015.02.02-2015.12.31-ig,
 • saját háztartásban nevelt gyermekek: 4,
 • életkor alapján, és gyermek után járó pótszabadságon felül nem jogosult más pótszabadságra.

Szabadság számításhoz nem szükséges információk:

 • betegszabadság: nincs,
 • táppénz: nincs,
 • ikergyermekei születtek: 2015.01.14-én,
 • 7 munkanap „apa” szabadságot 2015.01.22-2015.01.31. között igénybe vette,
 • ellátást az anya igényelt, Péter nem kap ellátást.

Számítás menete:

2015. évi szabadság meghatározása:

 • alapszabadsága: 20 munkanap
 • életkor alapján járó pótszabadság: 2 munkanap (betöltött 28. életév alapján), mert Péter 2015-ben 29 éves,
 • gyermek után járó pótszabadság: 7 munkanap, mert kettőnél több gyermeke van,
 • éves szabadság: 20+2+7=29 munkanap,
 • 2015. évre kiadható: 17 munkanap, mert munkában töltött időnek 2015.01.01-2015.02.01-ig a munkavégzés, valamint 2015.02.02-2015.08.01-ig tartó fizetés nélküli szabadság első féléve minősül. Számítás: 29 munkanap / 365 naptári nap * 213 naptári nap = 16,92 munkanap, azaz 17 munkanap, mert a fél napot elérő töredéknap egész munkanapnak számít.

Férfi szülő nem jogosult szülési szabadságra, így gyermeke gondozása céljából csak fizetés nélküli szabadságot vehet igénybe. Péter ellátás folyósításban nem részesül, ettől függetlenül a fizetés nélküli szabadság első félévére jár a szabadság.

Szerző

Erzsébet administrator

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.