Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés szabályai

Írta:Erzsébet

Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés szabályai

2015. szeptember 1-jétől módosul a gyermekétkeztetés támogatása, jogszabályban meghatározott korcsoportú és feltételeknek megfelelő gyermekek ingyenes vagy kedvezményes étkeztetésre jogosultak az alábbiak szerint.

 .

Ingyenes étkeztetés (az intézményi térítési díj 100%-át normatív kedvezményként kell biztosítani):

 ➡ a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek után, ha

♦ rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

♦ tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

♦ olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,

♦ olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át (2015. évben 89.408 Ft/hó), vagy

♦ nevelésbe vették;

 ➡ az 1–8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha

♦ rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy

♦ nevelésbe vették;

 ➡ előző pontok szerinti életkorú, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után, akit fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó intézményben helyeztek el;

 ➡ az 1–8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha

♦ nevelésbe vették, vagy

♦ utógondozói ellátásban részesül.

.

Kedvezményes étkezés (az intézményi térítési díj 50%-át normatív kedvezményként kell biztosítani):

 ➡ az 1–8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;

 ➡ az 1–8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, feltéve, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény okán a tanuló nem részesül ingyenes étkezésben;

 ➡ 1–8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, vagy az 1–8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után, feltéve, hogy a gyermek nem részesül ingyenes étkezésben.

.

Három vagy több gyermeket nevelő családok esetén kedvezmény megállapításához közös háztartásban élőként kell figyelembe venni

♦ a tizennyolc éven aluli,

♦ a huszonöt évesnél fiatalabb, köznevelési intézményben nappali rendszerű oktatásban részt vevő vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanuló, és

♦ életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos

gyermeket, kivéve a nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermeket, valamint a nevelőszülőnél elhelyezett nevelésbe vett gyermeket és utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttet.

.

Az egy főre jutó havi jövedelem összegének számításánál a következő személyeket kell figyelembe venni:

♦ szülőt, a szülő házastársát vagy élettársát,

♦ előző pontnál felsorolt (három vagy több gyermeket nevelő családok) gyermeket,

♦ az előző pontba nem tartozó, a Ptk. családjogra irányadó szabályai alapján a szülő vagy házastársa által eltartott rokont.

Szerző

Erzsébet administrator

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.