Diplomás gyed, nézzük a részleteket!

Írta:Erzsébet

Diplomás gyed, nézzük a részleteket!

gyed extra diplomás gyed2014. január elsejétől, aki  a gyermeke születését megelőző két éven belül magyar nyelvű felsőfokú alapképzés, felsőfokú szakképzés, felsőoktatási szakképzés, szakirányú továbbképzés, továbbá mesterképzés, egységes, osztatlan képzés, doktori képzés nappali tagozatán legalább két aktív félév hallgatói jogviszonnyal rendelkezik jogosulttá válhat gyedre.

.

1. Jogosultsági feltételek

Az aktív félévekben összesen 300 260 naptári napi hallgatói jogviszony szükséges, és egy félévre csak egy aktív hallgatói jogviszony vehető figyelembe.

Államilag elismert felsőoktatási intézmények alatt a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény 1. mellékletében felsorolt intézményeket kell érteni.

A jogosultság – a gyermek születésnapjától a gyermek egy éves koráig – akkor állapítható meg,

  • ha az igénylő biztosítási elven nem jogosult ellátásra,
  • a fent nevezett intézmény, bevezetőben felsorolt képzésén az előírt hallgatói jogviszonnyal rendelkezik,
  • a gyermek a  hallgatói jogviszony fennállása alatt vagy a hallgatói jogviszony szünetelését, illetve megszűnését követő egy éven belül születik,
  • a jogosult a gyermeket saját háztartásában neveli,
  • magyar állampolgár vagy másik EGT tagállam állampolgára,
  • a szülés időpontjában rendelkezik magyarországi bejelentett lakóhellyel.

A vér szerinti apa részére akkor folyósítható a gyed, ha a szülő nő meghal, illetőleg nem felel meg a jogosultsági feltételeknek és biztosítási jogviszonya alapján sem jogosult a gyedre. Az ellátásra a fennmaradó időszakra, legfeljebb a gyermek egy éves koráig jogosult.

 

2. Gyed összege

Gyed havi összege, ha a jogosult a szülés napján nem biztosított:

  • a felsőfokú alapképzésben, felsőfokú szakképzésben vagy felsőoktatási szakképzésben, valamint a szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgató esetén a jogosultság kezdő napján érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 70 százaléka,
  • a mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy doktori képzésben részt vevő hallgató esetén a jogosultság kezdő napján érvényes garantált bérminimum 70 százaléka.

A minimálbér vagy garantált bérminimum meghatározása során azt a képzést kell figyelembe venni, amelyen az igénybe vevő a gyedre való jogosultság kezdő napján részt vesz. A hallgatói jogviszony szünetelését, illetve megszűnését követően igényelt gyed esetén azt a képzést kell figyelembe venni, amelyben az igénybe vevő a gyedre való jogosultság kezdő napját közvetlenül megelőzően részt vett.

Ha a gyedre jogosult a szülés napján biztosított és

  • rendelkezik legalább 180 naptári napi jövedelemmel, az ellátást a jogosultság kezdő napját megelőző 180 naptári napi tényleges jövedelem napi átlaga alapján kell megállapítani azzal a kikötéssel, hogy nem lehet kevesebb mint a minimálbér, vagy a garantált bérminimum alapján megállapított összeg, illetőleg nem lehet magasabb havonta a minimálbér kétszeresének 70 százalékánál,
  • nem rendelkezik legalább 180 naptári napi jövedelemmel, a gyed összege – képzéstől függően – a jogosultság kezdőnapján érvényes minimálbér, vagy a jogosultság kezdőnapján érvényes garantált bérminimum 70 százaléka.

A 180 napi tényleges jövedelemből számított gyed összegét, illetőleg a nem biztosított részére megállapított összeget minden év január 15-ig hivatalból felülvizsgálják és a tárgyévre érvényes minimálbér, illetve garantált bérminimum figyelembevételével január 1-jei időponttól újra megállapítják.

.

Szerző

Erzsébet administrator

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.