Tgyás, gyed, táppénz – ügyintézési határidő

Írta:Erzsébet

Tgyás, gyed, táppénz – ügyintézési határidő

Az egészségbiztosítási pénzbeli ellátások iránti kérelem beérkezését követően az  eljárás lefolytatásának ügyintézési határideje főszabály szerint 30 nap, amelybe a kérelem benyújtásának napja és végzés kibocsátásánál, a végzés közlésének napja nem számít bele.  Postai úton továbbított kérelemnél a benyújtás napja, a postára adás napja. Amennyiben a hátáridő utolsó napja olyan napra esik, amely napon az elbíráló szervnél a munka szünetel, a határidő az ezt követő munkanapon jár le.

Előfordul, hogy az ellátás iránti igény hiányosan érkezik a kifizető szerv felé és a beérkezést követő 8 napon belül hiánypótló végzésben kérik be a hiányzó dokumentumokat (pl. hiányzik az előző munkaviszony megszűnésekor kiadott jövedelemigazolás). A hiánypótlásra való felhívástól a teljesítésig terjedő időszak az ügyintézési határidőbe nem számít bele. A pótlás elmulasztásának jogkövetkezménye az kérelem elbírálásának megszüntetése lehet.

A kérelem beérkezéskor vizsgálni kell, hogy az igénylő a kérelmet a megfelelő szervhez nyújtotta-e be  és  a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama az ügyintézési határidőnél nem vehető figyelembe (pl. a kérelmezőnek egyidejűleg fennálló két biztosítási jogviszonya van és az igényét nem az elbírálásra jogosult kifizetőhelyhez nyújtotta be).

Az ügyintézési határidőbe szintén nem számít bele a jogsegélyeljárás időtartama. Ilyen eljárás, ha az ügyben a megkereső hatóság illetékességi területén kívül kell valamely eljárási cselekményt elvégezni,  illetőleg az ügy  elbírálásához olyan adat vagy irat szükséges, amellyel más hatóság rendelkezik (pl. MÁK-tól Gyes folyósításra vonatkozó adatok bekérése).

Szintén figyelmen kívül kell hagyni  a szakhatóság eljárásának időtartamát, a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges időt, a szakértői vélemény elkészítésének időtartamát, a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény időtartamát.

Továbbá az olyan eljárás időtartamát, amelyben  a hatóság az ügyfélnek az eljárás megindításáról való értesítését mellőzte, és az ügyben bizonyítási eljárást folytatott le, annak befejezésétől számított nyolc napon belül értesíti az ügyfelet, hogy az – az iratokba való betekintés szabályai figyelembevételével – megismerhesse a bizonyítékokat, azokra nyolc napon belül észrevételt tehessen, élni tudjon nyilatkozattételi jogával, és további bizonyításra irányuló indítványt terjeszthessen elő (pl. a biztosítási jogviszony létesítésnek ellenőrzése).

Ha az ügy érdemi eldöntése olyan kérdés előzetes elbírálásától függ, amelyben az eljárás más szerv hatáskörébe tartozik, vagy ugyanannak a elbíróló szervnek az adott üggyel szorosan összefüggő más hatósági döntése nélkül megalapozottan nem dönthető el, az elbíráló szerv az eljárást végzéssel felfüggeszti és a felfüggesztés időtartama az ügyintézési határidőnél nem vehető figyelembe. Tipikus eset, amikor a jogosultság megállapításához a biztosítási jogviszony fennállásának tisztázása szükséges, pl. a munkáltató által egyoldalúan kezdeményezett munkaviszony megszüntetésével (felmondás) kapcsolatban a munkavállaló bírósághoz fordul és a bírósági eljárás alatt, a bírásági határozat jogerőre emelkedéséig  az egészségbiztosítási pénzbeli ellátás elbírálását felfüggesztik.

2012. július 1-től tervezett új rendelkezés bevezetése megteremti annak a lehetőségét, hogy abban az esetben, ha a pénzbeli ellátásra jogosult személy részére az ellátás elbírálása az elbíráláshoz szükséges adatok hiánya miatt 30 napnál hosszabb időt vesz igénybe, a jogosult részére előleg kerüljön folyósításra, annak érdekében, hogy az ellátásra jogosult ez idő alatt se maradjon ellátatlanul. A megállapított  összegbe a folyósított előleg beszámításra kerül, amennyiben az előleg alacsonyabb összegű, mint a ténylegesen járó ellátás. A megállapított összegnél magasabb összegben folyósított előleg összegét vissza kell fizetni, ha az nem számítható be. Az előleget abban az esetben is vissza kell fizetni, ha az igénylő ellátásra nem jogosult. A visszafizetésről a kifizető szerv határozatot bocsát ki és az összeget az igénylő a határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül köteles visszafizetni.

.

Szerző

Erzsébet administrator

27 hozzászólás

JudyriKözzétéve: 2:46 du. - dec 3, 2012

Tisztelt Erzsébet!

Az én kérdésem az lenne, hogy kislányom 2013. április 12-én tölti be a 3. életévét, ezután (ha letelik a felgyülemlett 47 nap szabadságom)térek vissza dolgozni, mennyi időre kellene visszamennem dolgozni hogy a legjobban járjak gyed összegével kapcsolatban, nem értem ezt a 365 napos biztosítási idő számítását!Mi számít bele?(hétvégék, munkaszüneti napok,beteg szabadság, szabadság,táppénz, ha veszélyeztetett terhesség miatt kerülnék táppénzre….?)Minél hamarabb szeretnénk a kistesót, de nem mindegy, hogy mennyi pénzből kellene gazdálkodni!
Válaszát előre is köszönöm!

Tisztelettel: Judit

    ErzsébetKözzétéve: 5:41 du. - dec 6, 2012

    Kedves Judit!

    A tgyás/gyed jogosultsághoz szükséges, szülést megelőző két éven belüli 365 nap biztosítási időbe beleszámít az az időszak is, amely idő alatt szülési szabadságon volt és tgyást folyósítottak, a fizetés nélküli szabadság azon időszaka, amelyre gyedet/gyest folyósítottak. A munkaviszony fennállása alatt az Ön által felsorolt időszakok is biztosítási időnek minősülnek.

Hozzászólások lezárva.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.