Álláskeresők vállalkozóvá válásának támogatása

Írta:Erzsébet

Álláskeresők vállalkozóvá válásának támogatása

Vissza nem térítendő támogatásra és kamatmentes tőketámogatásra pályázhatnak azok a legalább 3 hónapja regisztrált álláskeresők, akik önfoglalkoztatásukat egyéni vállalkozás, gazdasági társaság személyesen közreműködő tagjaként, illetőleg őstermelőként oldják meg. A regisztrációt az az álláskereső is kérheti, aki nem rendelkezik álláskeresési járadék, segély folyósításához szükséges jogosultsági idővel.

 

A pályázat célja

A BFKH MK valamely kirendeltsége által legalább három hónapja nyilvántartott álláskeresők támogatása, akik önmaguk foglalkoztatását munkaviszonyon kívüli tevékenységgel egyéni vállalkozás keretében, gazdasági társaság – a társaság tevékenységében személyesen közreműködő – tagjaként, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. §-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként oldják meg.

 

Pályázni a következő támogatásokra lehet:

  1. Maximum 3.000.000 Ft-ig terjedő tőkejuttatás (továbbiakban: tőkejuttatás) és/vagy
  2. Legfeljebb 6 hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő támogatás (továbbiakban: legfeljebb 6 havi minimálbérnek megfelelő juttatás), valamint
  3. Maximum 50.000 Ft-ig terjedő összegig a vállalkozói tevékenység folytatásához és megkezdéséhez szükséges szaktanácsadás költségének  támogatása

 

A I. és II. támogatások – pályázati eljárás alapján – együttesen és külön-külön is nyújthatók.

A III. támogatás mindkét pályázat esetében igényelhető!

 

I. Tőkejuttatás támogatásának formája és mértéke:

 

Legfeljebb 3 millió forint visszatérítendő, kamatmentes tőkejuttatás nyújtható, amely nem haladhatja meg az összes beruházási költség nettó értékének 80 %-át, vagy az általános forgalmi adót (ÁFA) is tartalmazó érték 80 %-át, amennyiben a támogatottnak a támogatásból finanszírozott beszerzése kapcsán ÁFA levonási joga nincs.

A támogatás mellett a vállalkozói tevékenység folytatásához és megkezdéséhez szükséges szaktanácsadás költségének támogatása is kérhető, maximum 50.000 Ft-ig terjedő összegben.

A szaktanácsadás költsége az eredeti számla becsatolásával igényelhető.

 

A pályázat benyújtásának határideje, helye, módja:

  1. pályázati ciklus: 2011. március 1-jétől – 2011. április 29-éig.
  2. pályázati ciklus: 2011. május 1-jétől – 2011. június 30-áig.
  3. pályázati ciklus: 2011. július 1-jétől – 2011. augusztus 31-éig.
  4. pályázati ciklus: 2011. szeptember 1-jétől – 2011. október 31-éig.

 

Postai úton. – postacím: Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ, 1364 Budapest, Pf. 244., vagy

Személyesen – 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11. földszint 6-os számú irodahelységben.

 

II. Legfeljebb 6 havi minimálbérnek megfelelő juttatás formája és mértéke:

A támogatás legfeljebb hat hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő mértékben nyújtható, vissza nem térítendő formában.

A támogatás mellett a vállalkozói tevékenység folytatásához és megkezdéséhez szükséges szaktanácsadás költségének támogatása is kérhető, maximum 50.000 Ft-ig terjedő összegben.

A szaktanácsadás költsége az eredeti számla becsatolásával igényelhető.

 

A pályázat benyújtásának határideje, helye, módja:

2011. március 1-jétől – 2011. november 30-áig folyamatosan lehet a pályázatokat benyújtani.

Postai úton vagy személyesen a pályázó lakóhelye szerint illetékes kirendeltségre.

A pályázatot a részletes pályázati egységcsomagban foglaltak szerint kell összeállítani, amely térítésmentesen vehető át a BFKH MK kirendeltségein, valamint a BFKH MK központi irodaház földszintjén (Budapest, VIII. Kisfaludy u. 11. fszt.).

 

Forrás: Budapest Főváros Kormányhivatala  Munkaügyi Központ

 

Szerző

Erzsébet administrator

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.