Képzések támogatása

Írta:Erzsébet

Képzések támogatása

A munkahelyüket elvesztő álláskeresők, vagy munkaviszonyban álló, munkanélküliséggel fenyegetett személyek részére a foglalkoztatási hivatal képzési támogatásokat nyújthat, hogy ezzel elősegítse az elhelyezkedést, vagy a munkahely megtartást.

.

Ki részesülhet képzési támogatásban?

  • aki álláskereső,
  • aki 25. életévét – felsőfokú végzettségű személy esetén a 30. életévét – nem töltötte be, és a tanulói, hallgatói jogviszonya megszűnését követően álláskeresési járadékra és álláskeresési segélyre nem szerzett jogosultságot,
  • aki gyermekgondozási segélyben (gyes), gyermeknevelési támogatásban (gyet), illetőleg terhességi gyermekágyi segélyben (tgyás), gyermekgondozási díjban (gyed) vagy ápolási díjban részesül,
  • aki rehabilitációs járadékban részesül,
  • akinek munkaviszonya várhatóan egy éven belül megszűnik, és ezt a munkaadó a munkavállalóval és az állami foglalkoztatási szervvel előzetesen írásban közölte, vagy
  • aki közfoglalkoztatásban vesz részt, és a képzésben való részvételt vállalja, továbbá
  • aki munkaviszonyban áll és rendszeres foglalkoztatása képzés nélkül nem biztosítható.

A tgyásban, gyedben, gyesben, gyetben, vagy ápolási díjban részesülő személy akkor támogatható, ha a képzés a heti 20 órát nem haladja meg. Gyes folyósítás esetében további feltétel, hogy a képzés csak a gyermek 1éves kora után kezdődhet el, míg gyed folyósításban részesülőnél ez kitolódik a gyermek másfél éves koráig. Gyes és gyet folyósítás mellett további feltétel, hogy keresőtevékenységet nem lehet folytatni.

 

Képzés mellett adható pénzbeli támogatások

A képzésben résztvevők számára keresetkiegészítés vagy keresetpótló juttatás adható, valamint a képzési költségek részben, vagy teljes egészében megtéríthetőek. Tgyás, gyed, gyes, gyet folyósításban, valamint ápolási díjban részesülő számára pénzbeli támogatások nem nyújthatók, kivétel, ha általános iskolai végzettség, vagy a szakképzettség megszerzésével kapcsolatos képzésben vesz részt.

A keresetkiegészítés a képzést megelőzően elért átlagkereset és a képzés alatt elért kereset különbözetéig terjedhet. A keresetpótló juttatás a megállapításkor hatályos minimálbér 60%-tól a minimálbér összegéig terjedhet (2011-ben 46.800-78.000 Ft). A keresetpótló juttatás azokra a napokra nem folyósítható, amely napokon a képzésben részesülő, neki felróható okból nem vett részt.

.

Megállapodás a munkaadóval

A foglalkoztatási hivatal megállapodást köthet a munkáltatóval, hogy a munkaerőigény kielégítésére képzési támogatást nyújt államilag elismert szakképesítés megszerzéséhez,  a munkakör (foglalkozás, tevékenység) gyakorlásához szükséges képesítés megszerzéséhez, valamint a közúti közlekedés C, D és E járműkategóriájára érvényes vezetői engedély és gépjárművezetői képesítési igazolvány megszerzését biztosító képzésben történő részvételhez. A támogatás feltétele, hogy a munkaadó vállalja, hogy a képzésben részt vevővel munkaszerződést köt. A megfelelő személyt a munkaadó választja ki az álláskeresőként nyilvántartott személyek közül.

.

Az aktuális képzésekről, azok  feltételiről a munkaügyi hivatalok nyújtanak részletes, mindenre kiterjedő információt.

Szerző

Erzsébet administrator

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.