Álláskeresési támogatás szüneteltetés, megszüntetés

Írta:Horváthné Pelyva Erzsébet

Álláskeresési támogatás szüneteltetés, megszüntetés

Legyen szó akár álláskeresési járadékról, akár álláskeresési segélyről, bizonyos események bekövetkezésekor nem fontos megszüntetni az ellátás folyósítását, lehet szüneteltetni is és egy későbbi időpontban kérhető a továbbfolyósítás..

Mikor lehet szüneteltetni?

Nézzük a kismamák szempontjából egyik lényeges időszakot a terhességi-gyermekágyi segély (tgyás),  gyermekgondozási díj (gyed) időszakát. Az ellátás folyósításának szüneteltetése alatt a biztosítás is szünetel, így a korábbi években bizony csak kiskapu alkalmazásával lehetett a gyed jogosultságot megszerezni. 2011-től változtattak ezen és a tgyás, valamint a gyed jogosultság megállapítását követő naptól kell szüneteltetni az álláskeresési támogatás folyósítását. Mit jelent ez? Gyakorlatilag azt, ha az anya az előzetes biztosítási idővel rendelkezik, mivel biztosítottként igényli a gyermek után járó támogatást, jogosulttá válik az igényelt ellátásra.

Ugyancsak szüneteltetni kell a járadék, vagy segély folyósítását, ha az álláskereső gyermekgondozási segélyt (gyes) igényel, csak ebben az esetben a gyes jogosultság megállapításának napjától szünetel az álláskeresési támogatás. Itt nem fontos az aktív biztosítás megléte, a gyes folyósítás jogán az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság is megmarad.

Szintén szüneteltetni kell a folyósítást, ha az álláskereső rövid időtartamú, legfeljebb 90 napig tartó keresőtevékenységet folytat,  az adórendszeren kívüli háztartási munkán kívül az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény hatálya alá tartozó alkalmi munka, illetőleg idénymunka kivételével feltéve, ha a bejelentési kötelezettségének eleget tesz.  Tehát fontos a keresőtevékenység bejelentése a foglalkoztatási hivatalnál, mégpedig a munkába állást megelőző napon. Aki ezt elmulasztja, szankcionálják és a szüneteltetés kezdőnapjától számított 90 napig nem folyósítanak részére ellátást akkor sem, ha egyébként fennáll minden más feltétel, pl. már nem végez keresőtevékenységet. Akinek az álláskeresési segélyt legalább 140 napi járadék folyósítást követően szüntették meg és legfeljebb öt év hiányzik az életkor szerint reá irányadó nyugdíjkorhatárig, a segély folyósítását a keresőtevékenység teljes időtartama alatt szüneteltetheti, függetlenül annak időtartamától.

Aki  előzetes letartóztatásban van, szabadságvesztés, elzárás büntetését tölti, kivéve ha a szabadságvesztés-büntetést pénzbüntetés átváltoztatása miatt állapították meg, annak is szünetel az álláskeresési támogatás folyósítása.

Az álláskeresési segély folyósításának van egy speciális esete, ha az álláskereső a  szüneteltetés alatt keresőtevékenységet folytat és közben jogosultságot szerez álláskeresési járadék folyósítására, a járadék folyósítás kimerítését követően a segély kell továbbfolyósítani a részére.

.

Mikor kell megszüntetni a folyósítást?

Minden esetben, ha az álláskereső kéri, kimerítette a folyósítás időszakát, vagy meghalt, de akkor is, ha ez ellátást folyósítják és valamilyen okból törlik a nyilvántartásból. A rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra való jogosultság megszerzésekor is meg kell szüntetni.

A tanulmányok folytatása is magával vonja az álláskeresési támogatás megszüntetését, konkrétan a nappali oktatási intézményben folytatott tanulmányok, vagy  az álláskereső olyan képzést fogad el, amelynek során a mindenkori kötelező legkisebb munkabér összegét elérő rendszeres támogatásban részesül.

Az álláskeresési támogatást meg kell szüntetni, ha az álláskereső a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló közösségi rendeletek hatálya alá tartozik, az Európai Gazdasági Térség másik tagállamába távozik, és legfeljebb a távozás időpontjától számított három hónap elteltével a Magyar Köztársaság területére nem tér vissza.

A hosszabb időtartamú keresőtevékenység, ami a 90 napot meghaladja, maga után  vonja a támogatás folyósításának megszüntetését kivéve, a szüneteltetésnél felsorolt eseteket.

.

Visszafizetési és megtérítési kötelezettség

A jogalap nélkül felvett ellátást vissza kell fizetni, ennek feltétele, hogy a felvételt követő 6 hónapon belül erre írásban kötelezzék a felvevőt. Amennyiben a jogalap nélküli ellátás felvételét a felvevő vétkes magatartása idézte elő, akkor  6 hónapos határidőn túl is visszakövetelhető az összeg. Az a mezőgazdasági őstermelő is köteles visszafizetni az összeget, aki az ellátás időszakában mezőgazdasági őstermelőként folytatott keresőtevékenységet. A foglalkoztatási hivatal méltányolható esetekben eltekinthet a visszafizetéstől, ezt írásban kell kérvényezni.

Az álláskeresési támogatások megállapításához a munkáltatók, egyéb szervek által kiadott igazolások tartalma, amennyiben nem a valóságot tükrözi, akkor az adatot szolgáltatót terheli a visszafizetési kötelezettség.

Olyan esetekben, amikor a munkáltató a munkavállaló munkaviszonyát jogellenesen szüntette meg, a bíróság határozatának jogerőre emelkedését követően a munkavállaló/álláskereső részére kifizetett összeget a munkaadó a a Munkaerőpiaci Alap szolidaritási alaprészébe köteles befizetni.

.

A következő bejegyzésben a képzési támogatásra való jogosultságról lesz szó, röviden.

.

Ajánlott bejegyzések:

Álláskeresési járadék

Álláskeresési segély, költségtérítés

.

Szerző

Horváthné Pelyva Erzsébet administrator

Szóljon hozzá!

ERROR: si-captcha.php plugin: GD image support not detected in PHP!

Contact your web host and ask them to enable GD image support for PHP.

ERROR: si-captcha.php plugin: imagepng function not detected in PHP!

Contact your web host and ask them to enable imagepng for PHP.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.