Magánszemélyek Szja bevallása 2010 adóévről

Írta:Horváthné Pelyva Erzsébet

Magánszemélyek Szja bevallása 2010 adóévről

A magánszemélynek a 2010. évi adóévről benyújtandó személyi jövedelemadó (szja) bevallásához szükséges minden igazolást, tájékoztatást 2011. február 15-ig kell megkapnia. Az általános forgalmi adó (áfa) fizetésére kötelezett magánszemély és az egyéni vállalkozó 2011. február 25-ig köteles a bevallást benyújtani és az esetleges adótartozását rendezni. Aki nem tartozik ezen adózók körébe és  nem választotta, illetőleg választhatta a munkáltatói adómegállapítást, az a bevallási  és fizetési kötelezettségének 2011. május 20-ig tehet eleget.

Az adóévben levont adóelőlegből és nyugdíjjárulékból az adóhatóság a visszatérítést a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül kiutalja, amennyiben a bevallás hibátlan. Az összeget vagy az adózó saját pénzforgalmi számlájára, vagy a megjelölt postai címére fizetik ki. A 100 Ft-nál kisebb tartozást nem kell megfizetni és az ennél kisebb összeget az adóhatóság sem térít vissza.

A bevallás egy példányát és az igazolásokat 5 évig, vagyis 2016. december 31-ig kell megőrizni. Ez az elévülési idő megszakad, ha az adózó önellenőrzést nyújt be és abban a saját javára módosítja a bevallást. Ebben az esetben az elévülési idő újból kezdődik.

Fontos, hogy az adóbevallás aláírás nélkül érvénytelen!

.

Nem kell bevallást benyújtania annak, aki:

 1. 2011. január 31-ig munkáltató felé tett nyilatkozatban a munkáltatói adómegállapítást választotta, ebben az esetben a munkáltató készíti el és továbbítja a bevallást az adóhatóság felé és a munkabér elszámolásnál rendezi a visszaigényelt, vagy befizetendő összeget.
 2. 2011. február 15-ig tett nyilatkozatával az egyszerűsített bevallást választotta.
 3. Adómentes juttatást kapott.
 4. Kizárólag adóterhet nem viselő járandóságot szerzett és ezen kívül más bevallás alá eső jövedelmet nem szerzett.  A kifizető által kiadott igazoláson szerepelnie kell, hogy a kifizetett összeg adóterhet nem viselő járandóságnak minősül. Ha van bevallás alá jövedelem, akkor az adóterhet nem viselő járandóságot is fel kell tüntetni, ilyen pl. a nyugdíj, gyes, gyet, anyasági támogatás, nevelőszülői díj, ápolási díj, stb.
 5. Nyugdíjas és a nyugdíján kívül más jövedelme nem volt.
 6. Nyugdíjas és a nyugdíján, baleseti járadékán, jövedelempótló kártérítési járadékán kívül más jövedelme nem volt feltéve, ha betöltötte a reá irányadó nyugdíjkorhatárt.
 7. Bevallásadási kötelezettség alá nem eső más jövedelme mellett megszerzett értékpapír-kölcsönzésből, osztalékból, árfolyamnyereségből származó, a vállalkozásból kivont, valamint kifizetővel kötött szerződés alapján ellenszolgáltatás nélkül kapott életjáradékból származó jövedelmeinek együttes összege nem haladja meg a 100 000 forintot, és ebből a kifizető az igazolás alapján, az adót levonta.
 8. Ingatlanát, vagyoni értékű jogát értékesítette,  ebből jövedelme nem keletkezett, és más bevallásköteles jövedelme sem volt.
 9. Bevallási kötelezettség alá nem eső más jövedelme mellett ingó értékesítéséből is vagy csak ebből szerzett jövedelmet, és e jövedelme a 200.000 forintot nem haladta meg.
 10. Alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásból származó 2010. január 1-től 2010. március 31-éig terjedő időszakra megszerzett jövedelme nem érte el a 882 000 forintot, és/vagy az egyszerűsített foglalkoztatásból származó 2010. április 1-től július 31-ig terjedő időszakra háztartási munkából, valamint az idénymunkából megszerzett jövedelme nem érte el a 840 000 forintot és nem külföldi állampolgár, és/vagy az egyszerűsített  foglalkoztatásból származó 2010. augusztus 1-től december 31-ig megszerzett jövedelme nem érte el a 840 000 forintot és nem külföldi állampolgár.
 11. Az adóévben kizárólag olyan jövedelmet szerzett, amely nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján a Magyar Köztársaságban nem adóztatható.
 12. Mezőgazdasági kistermelő, és az ebből származó– a támogatásokkal csökkentett– bevétele a 600 000 forintot nem haladta meg, feltéve, hogy más, bevallásadási kötelezettség alá eső jövedelme nem volt.

.

Milyen jövedelmeknél kötelező bevallást benyújtani?

Teljesség igénye nélkül:

 1. munkabér, szabadságmegváltás, végkielégítés, prémium, jutalom,
 2. bérnek minősülő kártérítés,
 3. táppénz, tgyás, gyed, adóköteles baleseti járadék,
 4. álláskeresési járadék, segély, keresetpótló kiegészítés és keresetpótló juttatás,
 5. alkalmi munkavállalásból szerzett jövedelem meghaladja a 882.000 Ft-ot, egyszerűsített foglalkoztatásból szerzett jövedelem a 840.000 Ft-ot,
 6. vezető tisztségviselőként kapott jövedelem,
 7. segítő családtagként megszerzett jövedelem,
 8. magánnyugdíjpénztár által a kedvezményezett részére kifizetett, szolgáltatásnak nem minősülő jövedelem,
 9. külföldi kiküldetésből származó jövedelem,
 10. borravaló, hálapénz,
 11. ingatlan értékesítéséből származó jövedelem,
 12. ingó vagyontárgy értékesítéséből származó jövedelem,
 13. árfolyamnyereség címén megszerzett jövedelem,
 14. osztalék címén megszerzett jövedelem,

stb.

.

Érvényesíthető kedvezmények (adójóváírás és adóalapot csökkentő kedvezmények):

 1. adójóváírás,
 2. lakáscélú hiteltörlesztésere befizetett összeg halasztott kedvezménye,
 3. súlyos fogyatékosság miatti kedvezmény, orvosi igazolás birtokában,
 4. mezőgazdasági őstermelői kedvezmény, legfeljebb 100.000 Ft,
 5. családi kedvezmény (legalább 3 fő eltartott),
 6. tandíj, felnőttképzés díja címén igénybe vehető halasztott kedvezmény.

.

A kiadott igazolásokon jelentős változás

2010-től a személyi jövedelemadó számítása bővült az adóalap-kiegészítéssel és a kiadott igazolások tartalmazzák a bruttó jövedelmet és jövedelem típustól függően az ún. szuperbruttósított összeget. A nyomtatvány (1053) kitöltésénél  figyelni kell arra, hogy az egyes összegek megfelelő helyre kerüljenek.

..

Gondot jelent, vagy nem szeretnél foglalkozni a személyi jövedelemadó nyomtatvány kitöltésének értelmezésével?  Segítek!

Részletekért kattints ide!

.

Szerző

Horváthné Pelyva Erzsébet administrator

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.