Bölcsődei és napközi ellátás

Írta:Horváthné Pelyva Erzsébet

Bölcsődei és napközi ellátás

Egyetért az ombudsman ajánlásával a nemzeti erőforrás miniszter és széleskörű konzultációkat szervez, törvénymódosítást készít elő annak érdekében, hogy javuljon a gyermekek napközbeni ellátása. A jogi, szakmai és pénzügyi változások célja, hogy minél több gyermek juthasson bölcsődébe, óvodába, családi napközibe, valamint annak elősegítése, hogy a szülők visszatérhessenek a munkaerőpiacra.

Szabó Máté korábbi ombudsmani jelentésében kimondta, hogy a gyermekek napközbeni ellátásának, az ellátás intézményi garanciáinak hiányosságai ellentétesek a gyermekek védelemhez és gondoskodásához való jogával és a jogbiztonság követelményével. Ma csak a 10 ezer lakosnál népesebb települések önkormányzatát kötelezi a jogszabály bölcsőde fenntartására, de több helyütt ennek sem tesznek eleget. Az állampolgári jogok biztosa – egyszersmind gyermekjogi biztos – vizsgálata megállapította, hogy hiányoznak azok az előírások és eszközök, amelyek a mulasztó önkormányzatokat rábírják a kötelezettség teljesítésére. Országosan ugyan 90 százalékos az óvodák kihasználtsága, ám a területi egyenetlenségek miatt egyes vidékeken elérhetetlen az ellátás. Van, ahol a bölcsődei és óvodai ellátás önkormányzati feladatainak „kiváltására” üzleti alapon működő magánszervezetekkel kötnek szerződést, ám ezekre nem azok a garanciális vagy térítési szabályok érvényesek, mint az önkormányzati fenntartású intézményekre.

Az ombudsman felvetéseire és javaslataira válaszul Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter kifejtette: minden önkormányzatnak biztosítania kell a gyermekek napközbeni ellátását, függetlenül a lakosság számától, amelynek kötelező formája csak a 10 ezer lakos szám feletti településen van meghatározva bölcsődei ellátásként. A családi napközi különösen a kisebb településeken jelenthet megoldást. Tény ugyanakkor, hogy mivel a családi napközi a gyermekjóléti alapellátások egyik legfiatalabb szolgáltatástípusa, annak szakmai színvonalával kapcsolatban bizonytalanság tapasztalható. A miniszter szerint a szabályozás átgondolást igényel, a szaktárca fontolóra vette, hogy módszertani intézményt jelöl ki a családi napközi szolgáltatás engedélyezésére, ellenőrzésére, valamint a szakmai munka segítésére.

Az ombudsman ajánlásával egyetértve a tárca szándékában áll a gyermekek napközbeni ellátására vonatkozó jogszabályok áttekintése, az érintett szakemberek, intézmények, társadalmi szervezetek bevonásával javaslatok kidolgozása az érintett jogszabályok módosítására – sőt, a családi napközikről szóló módosítást már elő is készítették. Emellett a minisztérium megfelelő jogi és költségvetési szabályozás megteremtésével, pályázati lehetőségekkel, a hazai és az európai uniós forrásokhoz való hozzájutás segítésével közvetetten kívánja ösztönözni az önkormányzatokat, hogy javítsák a gyermekek napközbeni ellátását – tartalmazza a nemzeti erőforrás miniszter válasza.

(A bölcsődei és napközi ellátás feltételeiről – AJB-1920/2010)

.

Előzmény:

Munkát vállalnának, de nap közben nem tudják kire bízni a kisgyereket. Nem jut hely az önkormányzati bölcsődében, óvodában, vagy a településen egyáltalán nincs is ilyen, a magánszféra szolgáltatását pedig nem tudják megfizetni. Sok panaszos kereste meg ezzel Szabó Máté ombudsmant, aki a Kormányhoz fordult megoldásért.

Csak a 10.000 lakosnál népesebb települések önkormányzatát kötelezi a jogszabály bölcsőde fenntartására, de több helyütt ennek sem tesznek eleget. Az állampolgári jogok biztosa – egyszersmind gyermekjogi biztos – vizsgálata megállapította, hogy hiányoznak azok az előírások és eszközök, amelyek a mulasztó önkormányzatokat rábírják a kötelezettség teljesítésére. A jogi szabályozás ráadásul azt sem határozza meg, hogy figyelemmel kell lenni az ellátásra jogosult gyermekek számára, illetve, hogy annak arányában kell a férőhelyeket biztosítani.

A bölcsődék 130 százalékos kihasználtsággal működnek, és ezt az egykori Szociális és Munkaügyi Minisztérium. úgy legalizálta, hogy a feltételek javítása nélkül megemelte az egy csoportban elhelyezhető kisgyermekek számát. Ennek következtében romlott az ellátás minősége, sérülhetett a gyermek védelemhez és gondoskodáshoz való joga.

Van, ahol a bölcsődei és óvodai ellátás önkormányzati feladatainak „kiváltására” üzleti alapon működő magánszervezetekkel kötnek szerződést, ám ezekre nem azok a garanciális vagy térítési szabályok érvényesek, mint az önkormányzati fenntartású intézményekre – mutatott rá az ombudsman egy további ellentmondásra. A hagyományos bölcsődei, óvodai ellátásra például szigorú szakmai követelmények vonatkoznak, az alternatív formáknál (pl. a családi napközinél) csupán laza előírások határozzák meg a működés feltételeit, közöttük a személyzet képzettségét, az ingatlan alkalmasságát.

További probléma, hogy országosan ugyan 90 százalékos az óvodák kihasználtsága, ám a területi egyenetlenségek miatt az ország egyes vidékein elérhetetlen az ellátás. Óvoda híján – a jövő év végéig – a családi napközi, vagy házi gyermekfelügyelet jelenthetne megoldást, ám itt is tapasztalható az ellátás területi egyenetlensége: a családi napközik több mint 43% százaléka a Közép-magyarországi régióban található. A családi napközi szolgáltatás további problémája az, hogy csak kevesen kötöttek feladat-ellátási szerződést az önkormányzatokkal. Ahol nincs ilyen szerződés, ott magas a térítési díj, amit a szociálisan rászoruló gyermekek szülei nem tudnak megfizetni.

Vizsgálata nyomán Szabó Máté ombudsman felkérte a Kormányt, hogy tekintse át a gyermekek napközbeni ellátásának jogi szabályozását, a szabályozás egységességét, a szakmai garanciák érvényesülését, az ellátás ellenőrizhetőségét, a szankciórendszert. A biztos kezdeményezte, hogy a szaktárca dolgozzon ki intézkedési tervet, amellyel elérhető, hogy az önkormányzatok eleget tegyenek a gyermekek napközbeni ellátását előíró kötelezettségüknek.

(Jog van, hely nincs – az ombudsman a bölcsődei-óvodai férőhelyek problémáiról – 1920/2010)

.

Forrás: http://www.obh.hu/

.

Szerző

Horváthné Pelyva Erzsébet administrator

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.