Munkára jelentkezem

Írta:Erzsébet

Munkára jelentkezem

Jelenleg hatályos jogszabályok szerint Gyes folyósítása mellett keresőtevékenységet időkorlátozás nélkül lehet folytatni és gyakori, hogy az anya (apa) Gyed után munkába szeretne állni és ezt jelzi a munkáltatója felé. Pontosabban jelezné, de a  munkáltató sem telefonon, sem személyesen nem érhető el, a levél pedig a címzett ismeretlen helyre költözött postai jelzéssel jön vissza. Ugyanez a szituáció, amikor a munkavállaló az otthon tölthető időt teljesen igénybe veszi és a Gyes letelte után munkavégzési kötelezettsége keletkezik.

.

Az anya (vagy apa, ha ő vette igénybe az ellátást) többnyire az adóhatósághoz (APEH) és/vagy az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőséghez (OMMF) fordul és a szokásos eljárás a következő – az APEH felfüggeszti a közösségi adószámot, az OMMF eljárást kezdeményez, arra hivatkozva, hogy a cég a székhelyén nem található és erről értesíti a cégbíróságot.

A bíróság felhívja a társaságot a törvényes működés 30 napon belül történő helyreállítására. Továbbá felszólítja, amennyiben a társaság működését befejezte a fenti határidőn belül, nyújtsa be a jogutód nélküli megszűnés elhatározásával és a végelszámolás megindításával kapcsolatos iratokat jogi képviselő útján.

Ha nincs semmilyen visszajelzés,  senki nem érhető el,  következő lépésként Cégbíróság a rendelkezésére álló adatok alapján megállapítja, hogy a cég székhelyén, telephelyén, fióktelepén nem található, és a cég képviseletére jogosult személyek lakóhelye, tartózkodási helye is ismeretlen, illetve a cég képviseletére jogosult lakóhelye ismeretlennek minősül, mivel a lakóhelye pl. külföldön van és nincs a Cégjegyzékbe bejegyzett kézbesítési megbízottja. Ezért a bíróság a felhívja a cég tagjait, hogy a cég törvényes működéséhez szükséges intézkedéseket 60 napon belül tegyék meg. A felhívás eredménytelensége esetén a bíróság az ismeretlen székhelyű cég megszüntetésére irányuló eljárást megindítja…ect.

Még mindig ott tartunk, hogy a cég szerepel a cégnyilvántartásban és hónapok telnek el, ami sajnos az egy évet is meghaladja a gyakorlatban. Az anya munkaviszonya még mindig fennáll, mert nincs aki megszüntesse. Ha Gyes mellett szeretett volna dolgozni, még szolgálati időt szerez és ellátásban részesül. Ha pedig már nem jogosult ellátásra, mert pl. a gyermek betölti a 3. életévét (ha hatályban maradnak a 2010.május 1-től hatályos szabályok, akkor később 2. életév), nincs a munkaviszony megszűnéséről dokumentum a kezében, álláskeresési támogatás folyósítására nem jogosult.  Elhelyezkedés esetén a Start Plusz kártyát sem tudja kiváltani.

Hosszú idő után a Cégbíróság törli a céget a nyilvántartásból, a Regionális Egészségbiztosító Pénztár küld egy értesítést a biztosítási jogviszony megszűnéséről. Mindez felgyorsításra a munkavállaló a Munkaügyi Bírósághoz fordulhat és megállapítási keresetet nyújthat be, amelyben kéri a munkajogviszony megszűnésének megállapítását és a kapott igazolással jogosulttá válhat ellátásokra.

.

Ha nem érhető el a munkáltatód és milyen adatok érhetőek el nyilvánosan  a társaságokról, megtudhatod a Magazin 2. számából (Nyilvános cégadatok elérése, információ tartalma I. (társaság címe, képviseletre jogosult, felszámoló elérhetősége, felszámolás kezdő napja, stb.)).

Kattints ide a letöltéshez>>

.

Szerző

Erzsébet administrator

8 hozzászólás

Kovács AndreaKözzétéve: 7:46 de. - jan 4, 2011

Kedves Erzsébet!

2010. december 6-án kislányom 2 éves lett,így lejárt a gyedem. Október közepén megtudtam, hogy felvették a bölcsibe,ekkor jeleztem a munkáltatómnak is, hogy szeretnék újra dolgozni. Jelenleg az összegyűlt szabadságomat töltöm. Tegnap kaptam egy mailt a munkaügyről, hogy majd csak a munkába álláskor emelkedik a fizetésem (a kötelező elmaradt emeléssel), a szabit a 2,5 évvel ezelőtti fizum szerint számolták ki. Az oldaladon vastag betűvel olvasom, hogy a megemelttel kellett volna. Kérdésem, hogy ezt hol találom meg a munka törvénykönyvében? Lehet, hogy nekem kell bizonygatnom!
A másik dolog,hogy októberben kértem, hogy egy lakóhelyemhez közeli fiókban (bankban dolgozom) szeretnék elhelyezkedni vagy ahol korábban dolgoztam. Azót nagy átszervezések, leépítések voltak a cégnél. Ígérgetett mindenfélét a HR generátor, míg tegnap felsorolt 4 lehetőséget, ahova mehetnék, persze mind jó messze van! Mit tehetek ilyenkor? A gyerekeket iskolába, bölcsibe kell vinnem! Ellehetetlenítik a helyzetemet, mikor megoldható lenne! Február elején kellene újra dolgoznom. Mit tegyek? Írjak a vezetőnek?

Segítségét előre is köszönöm!
Üdvözlettel

  Horváthné Pelyva ErzsébetKözzétéve: 10:49 de. - jan 4, 2011

  Kedves Andrea!

  A emelt bérrel kellett volna a szabadságait kifizetni, vonatkozó hivatkozás – 1992. évi XX. törvény
  84. § A munkavállaló személyi alapbérét a sorkatonai vagy polgári szolgálat teljesítését, illetve a gyermek ápolása, gondozása céljából kapott fizetés nélküli szabadság [138. § (5) bekezdés a) pont], továbbá a közeli hozzátartozó ápolására vagy gondozására biztosított fizetés nélküli szabadság (139. §) megszűnését követően a munkáltatónál az azonos munkakörrel és gyakorlattal rendelkező munkavállalók részére időközben megvalósított átlagos éves bérfejlesztésnek megfelelően módosítani kell. Ilyen munkavállalók hiányában a munkáltatónál ténylegesen megvalósult átlagos, éves bérfejlesztés mértéke az irányadó.

  Fontos momentum lehet a munkaszerződésbe foglalt munkavégzés helye hogyan van meghatározva, ettől függően lehet eredményes a kérése. Ha fix hely (bankfiók) van megjelölve, akkor csak közös megegyezéssel módosulhat. Ha esetleg más kisgyermekes anyák kérését figyelembe vették korábban, akkor lehet esélyegyenlőségre hivatkozni, lsd. Magazin 1. szám – http://www.anyabarat.hu/magazin/
  Kívülállóként, nagyvonalú információk birtokában nehéz megítélni, hogy kinél (milyen szinten) próbálja újra.

Lövei EszterKözzétéve: 10:23 de. - nov 26, 2010

Közalkalmazott tanárként szeretnék visszatérni a munkahelyemre. A napi hírek szerint a GYES melletti munkavállalás változik, a kormány visszaállítja régi rendszert, hogy csak részmunkaidő mellett jár a gyermekgondozási segély.
Ezzel kapcsolatban négy kérdést szeretnék feltenni.
1. 2011. január 1-én vissza kell-e mondanom a GYES-t, ha a teljes bérem utáni fizetett szabadságomat töltöm és 2 éves gyermekemet nappali ellátórendszerbe (bölcsödébe) nem helyezem el.
„Kislányom 2010. november 18.-án betöltötte a 2. életévét, így a törvény által adta lehetőségemmel élve a GYES mellett szeretnék részmunkaidőben újra dolgozni. A munka megkezdése előtt azonban 78 nap fizetett szabadságot kell kivennem, ami 2011.március 8.-ig tartana. Hasznos, érdemi munkát szeretnék végezni, ezért jó lenne a 2010/2011.tanév II. félévét végig tanítani, mert a tanulók érdeke is ezt kívánja.”
Teljes munkaidőre járó szabadságomból (78 nap) 52 napot 2010.11.19.-2011.01.31.-ig, 26 napot a nyári időszakban szeretném igénybe venni.
2. Tiltja-e valamilyen jogszabály/törvény, hogy a felhalmozott szabadságomat több részletbe vegyem ki?
3. Részmunkaidős foglalkoztatás alatt kivehetek-e teljes munkaidőre járó (2010-es) szabadságot?
4. Előbb kivehetem-e a 2011-es részszabadságomat (tavaszi szünet), ha van még 2010 –es teljes munkaidőre számított szabadságom (,ha az év folyamán az összes 2010-es és 2011-es szabadságom kiveszem)?
Kérdéseim inkább munkajogi, mint számviteli jellegűek, de szerintem kisgyermekkel rendelkező tanár kollegáim közül többen felteszik ezeket a kérdéseket.
Ha kérdéseimet nem jó helyen tettem fel, legyen kedves segíteni, hová küldjem el levelem!
Segítségét előre is köszönöm.

  AnyaBarátKözzétéve: 8:52 de. - nov 27, 2010

  Kedves Eszter!

  1. A korlátozásnak várhatóan nem lesz visszamentőleges hatálya, a 2011.01.01-től visszatérőkre kell alkalmazni. DE várjuk meg a törvényjavaslat elfogadását, amiről az előzetes munkamenet szerint dec. 20-án szavaz az Országgyűlés és azt követően várható a kihirdetett változat.

  2-4. A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény értelmében a részmunkaidő kikötése az esedékesség évétől eltérő szabadság letöltését követő naptól kezdődhet. Eltérő megállapodás esetén a fizetés nélküli szabadság letöltését követő 30 napon belül el kell kezdeni a szabadság kiadását. Gyakorlatilag összefüggően és nem több részletben adható ki a fizetés nélküli szabadság. Javaslom konzultáljon a munkáltatójával, akinek ismernie kell a jogszerű eljárást.

  1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
  23/B. § (3) A részmunkaidő kikötése
  a) a fizetés nélküli szabadság megszűnését követő naptól,
  b) ha a közalkalmazottnak a Munka Törvénykönyve 134. §-a (3) bekezdésének b) pontja alapján ki kell adni rendes szabadságát, a szabadság leteltét követő naptól hatályos. A b) pontban foglaltak alkalmazása esetén – a felek eltérő megállapodása hiányában – a rendes szabadság kiadását a fizetés nélküli szabadság lejártát követő első munkanapon meg kell kezdeni. Eltérő megállapodás esetén a rendes szabadság kiadását a fizetés nélküli szabadság lejártát követő harminc napon belül meg kell kezdeni.

  1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről
  134. § (3) A szabadságot esedékességének évében kell kiadni. Az esedékesség évében kiadottnak kell tekinteni azt a szabadságot, amelynek megszakítás nélküli tartama – az esedékesség évében történő megkezdése esetén – a következő évben jár le, és a következő évre átnyúló szabadságrész nem haladja meg az öt munkanapot. A munkáltató
  b) a munkavállaló betegsége vagy a személyét érintő más elháríthatatlan akadály esetén az akadályoztatás megszűnésétől számított harminc napon belül adja ki, ha az esedékesség éve eltelt. E rendelkezésektől érvényesen eltérni nem lehet.

Molnár ÉvaKözzétéve: 9:33 du. - okt 17, 2010

Kedves Erzsébet!

Kértem már Öntől tanácsot,melyet meg is kaptam és éltem is vele.Most egy másik témával kapcsolatban szeretnék érdeklődni!

Téma:2007.12.17-én kezdtem el dolgozni egy cégnél és 2008.08.06-án megszületett a kislányom,így gyedre mentem.2010.08.06-án lejárt a gyedem,majd gyesre mentem ill.az állományt kezdtem a az elmúlt két évben összegyűlt szabadságommal,ami 2010.09.10-ig szólt.Következő hét 13-án már újra dolgoztam…viszont most jönne a kérdésem.Szeretnék újra egy gyermeket és igazság szerint nem vagyok tisztában a jogi utakkal.Mégis mit hogyan csináljak,hogy a cégtől ne tudjanak elküldeni függetlenül attól,hogy gyesen vagyok és kötelező volt vissza venniük(ezt a munkaügyes mondta,hogy nem áll jogukban elküldeni,tehát tűrniük kell gyermekem bölcsiből való kimaradásait,mely miatt én is otthon leszek sokat)csak mert újra állapotos lettem?Nyilván megvárom a 12 hetet már csak babaonából is,de bármikor bejelenthetem állapotomat,mert nem tudnak kirakni vagy esélyem sincs az ott maradásra?Ha a válasza az,hogy problémamentesen megmondthatom nekik helyzetemet,akkor továbbra is dolgozhatok majd,mindaddig amíg fizikailag bírom?

Kérem legyen szíves válaszolni,amennyiben ideje engedi.

Előre is köszönöm!

Üdvözlettel:

M.Évi

  Horváthné Pelyva ErzsébetKözzétéve: 7:43 du. - okt 18, 2010

  Kedves Éva!

  A terhesség újabb védelmet jelent, munkáltatói rendes felmondással nem szüntethető meg a munkaviszonya. Természetesen addig dolgozhat, amíg az állapota engedi. A terhességet ajánlott bejelenteni, főleg, ha olyan munkakörben dolgozik, amelyben való foglalkoztatása esetlegesen egészségügyi okokból kizárt lehet.

Nagy BernadettKözzétéve: 7:58 du. - okt 16, 2010

Kedves Erzsébet!

Nem találtam olyan tartalmat, amihez fűzve az én problémámra tudna válaszolni ezért írok itt. Én is munkába jelentekeztem, lejár a gyedem , a cégem megvan és fogad is, hanem a béren kívüli juttatásokkal kapcsolatban lenne problémám. Érdeklődtem a személyzetis kolléganőtől, hogy mi hogyan változott az elmúlt két évben, mikortól jár, milyen összegben, mikor kell nyilatkozni róla. Ő a kezembe nyomta az aktuális szabályzatot ill. az általános szabályzatot és annyit mondott, hogy az első ledolgozott munkanaptól jár, így majd csak jövőre. Viszont a szabályzatban ezt olvastam a jogosultsági feltételeknél:
„Az a munkatárs, aki egyéb munkajogi állományba kerül, a jogi állományba kerülés napját követő hónaptól nem jogosult az időarányos Cafeteria keretösszeg felhasználására. A jogi állományból visszatérés napjának az első ledolgozott munkanap, illetőleg a tárgyévi szabadság letöltésének első napja számít. A cafeteria jogosultság az ezt követő hónaptól nyílik meg újra. Jogi állományúnak tekintendő az, aki összefüggően 30 naptári munkanapot meghaladó időtartamon át nem részesül munkabérben, ide sorolandó a fizetés nélküli szabadság, a gyed, a gyes, a tartós betegállomány, a szülési szabadság.”
Most jönnek a konkrétumok: 2010. október 20-án kisfiam betölti a 2. életévét, így október 21-től én már a szabadságomat töltöm.az első munkában töltött napom december 2. lesz; így a fent leírtak szerint -az én olvasatomban- mivel október hónapban már a tárgyévi szabadságomat töltöm, így novembertől már jogosult vagyok a Cafetéria keret időarányos felhasználására, nem pedig jövőre. Ez már csak azért is fontos mert a szabályzat későbbi részében ezt olvastam a nyilatkozásról:
„Az év közben belépő, illetve jogi állományból visszatérő munkavállalók esetében a nyilatkozat leadásának határideje a jogosultság keletkezését követő 15. nap.” Vagyis az én olvasatom szerint november 15. napja. Illetve:
„A késve beérkező nyilatkozat semmisnek minősül, tehát a késve nyilatkozó munkavállaló elesik az éves keretösszegtől. Mentesül e következménytől az a dolgozó, aki igazolja, hogy a mulasztás önhibáján kívül következett be.”
Kérném a segítségét a tisztánlátásban, mert kisgyerek mellet minden fillér jól jön, és nem szeretném elveszíteni azt a lehetőségemet, mert a személyzetis kolléganő biztosan nem fogja elismerni hogy ő hibázott, én miért nem mentem utána én érdekem.
Válaszát ezúton is köszönöm! Üdvözlettel:
Nagy Bernadett

  Horváthné Pelyva ErzsébetKözzétéve: 7:32 du. - okt 18, 2010

  Kedves Bernadett!

  Önnel azonos módon értelmezem. Azt tudom tanácsolni, írásban közölje, hogy nem ért egyet a szóbeli tájékoztatással és az Ön értelmezése szerint és a szabályzat szerint mely esemény mely dátumhoz kötődik (visszatérés dátuma, jogosultság kezdete, stb.), valamint nyújtsa be a nyilatkozatát. Mindkét dokumentumról legyen átvételi elismervénye (pl. 1 példányra vezesse rá, hogy ….-án átvettem és legyen rajta az átvevő aláírása).

Hozzászólások lezárva.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.