Adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatás

Írta:Horváthné Pelyva Erzsébet

Adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatás

Természetes személyek között létrejövő foglalkoztatás feltételeit szabályozza az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásról szóló új rendelkezés. 2010. augusztus 15-től alkalmazható és kizárólag háztartási munkára létesíthető, ezen belül végezhető tevékenységek: lakás takarítása, főzés, mosás, vasalás, gyermekek felügyelete, házi tanítása, otthoni gondozás és ápolás, házvezetés, valamint kertgondozás. Háztartási munka természetes személy, a háztartásban vele együtt elő személyek, továbbá közeli hozzátartozók részére végezhető.

.

Mikor nem létesíthető adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatás?

  1. Az előzőekben felsorolt tevékenységet végző személy a munkát egyéni vállalkozói, egyéni cég, vagy ilyen tevékenységet folytató társas vállalkozás tagjaként, munkavállalójaként végzi.
  2. Ha a háztartási alkalmazott által nyújtott szolgáltatás ellenértékeként a természetes személy foglalkoztató -akár közvetve- mástól juttatásban részesül.
  3. Ha az a természetes személy foglalkoztató, vagy a háztartásában vele együtt élő személyek, illetve közeli hozzátartozóik üzletszerű tevékenységével összefüggő célt szolgál.

.

Mi vonatkozik a háztartási alkalmazottra?

A háztartási munka ellenértékeként adórendszeren kívüli keresetben részesül és az így szerzett keresettel összefüggésben bevallási kötelezettség nem terheli, még akkor sem, ha a foglalkoztató a bejelentési kötelezettségét elmulasztja. Továbbá nem minősül biztosítottnak, nem szerez jogosultságot a társadalombiztosítás ellátásaira és magánnyugdíjra. A foglalkoztatásról igazolást kérhet a bevétel megszerzés időpontjában, azonban ha egy hónapon belül ugyanaz a foglalkoztató több napon keresztül is foglalkoztatja, akkor az utolsó munkavégzéssel töltött napon kérheti.

.

Mit kell feltüntetni az igazoláson?

Az igazolásnak tartalmaznia kell a kifizetett összeget, a kifizetés időpontját, a hónap során munkavégzéssel töltött napok felsorolását, a foglalkoztatás helyének címét, a foglalkoztató és a háztartási alkalmazott aláírását. Az igazolás bélyegzőlenyomat nélkül is érvényes. A nyomtatvány mintát(majd) az APEH honlapjáról lehet letölteni.

.

Milyen kötelezettségek terhelik a foglalkoztató(t) magánszemélyt?

A háztartási alkalmazott munkavégzését a munkavégzés megkezdése előtt be kell jelenteni az APEH felé. A bejelentés elektronikus úton ügyfélkapun (10T1043H jelű bejelentő és változásbejelentő lap), vagy telefonos ügyfélszolgálaton keresztül, illetőleg SMS (2010. december 1-től) útján teljesíthető. A bejelentés kötelező adattartalma a foglalkoztató adóazonosító jele, a háztartási alkalmazott adóazonosító jele és TAJ száma, és a tényleges foglalkoztatás kezdő napja. A bejelentés egy hónapra vonatkozik a foglalkoztatás napjainak számától függetlenül, és minden hónapban meg kell ismételni, amennyiben történik ilyen jellegű foglalkoztatás. A munkavégzés meghiúsulása, vagy téves adatközlés miatt a bejelentés visszavonására és módosítására a bejelentést követő 24 órán belül van lehetőség.

A foglalkoztató havonta, háztartási alkalmazottanként 1.000 Ft regisztrációs díjat fizet. Az összeget akár 1 nap foglalkoztatás esetén is meg kell fizetni és független a munkavégzéssel töltött napok számától.  A regisztrációs díjat tárgyhót követő 12-ig kell megfizetni. A fizetés teljesíthető készpénzfizetéssel, az állami adóhatóság ügyfélszolgálatán bankkártyával, vagy pénzforgalmi számláról való utalással.

A bejelentési kötelezettség és/vagy a regisztrációs díj teljesítésének elmulasztása 100.000 Ft mulasztási bírsággal sújtható. A kötelezettségek teljesítése esetén a foglalkoztatót sem terheli bevallási kötelezettség, mulasztásnál viszont a mulasztással érintett naptári hónapokban a háztartási alkalmazottnak kifizetett bevétel teljes összege után a  személyi jövedelemadót és a társadalombiztosítási járulékokat meg kell fizetni. Ha a mulasztás a foglalkoztató érdekkörére vezethető vissza, a magánszemélyt terhelő közterheket is a foglalkoztató köteles megfizetni.

.

Szerző

Horváthné Pelyva Erzsébet administrator

2 hozzászólás

SZEGVÁRI SZILVIAKözzétéve: 1:28 du. - febr 3, 2011

Tisztelt Cím!

Érdeklődnék, hogy egyszerűsített foglalkozásból származó jövedelmet
szerepeltetni kell az adóbevallásban ha ezen kívül volt munkaviszony-
ból származó jövedelem?
Köszönettel: Szegvári Szilvi

    Horváthné Pelyva ErzsébetKözzétéve: 10:56 de. - febr 4, 2011

    Kedves Szilvi!

    A munkaviszonyból származó jövedelem adóbevallási kötelezettség alá eső jövedelem és ebben az esetben az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelmet be kell vallani.

Szóljon hozzá!

ERROR: si-captcha.php plugin: GD image support not detected in PHP!

Contact your web host and ask them to enable GD image support for PHP.

ERROR: si-captcha.php plugin: imagepng function not detected in PHP!

Contact your web host and ask them to enable imagepng for PHP.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.