Adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatás

ByHorváthné Pelyva Erzsébet

Adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatás

Természetes személyek között létrejövő foglalkoztatás feltételeit szabályozza az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásról szóló új rendelkezés. 2010. augusztus 15-től alkalmazható és kizárólag háztartási munkára létesíthető, ezen belül végezhető tevékenységek: lakás takarítása, főzés, mosás, vasalás, gyermekek felügyelete, házi tanítása, otthoni gondozás és ápolás, házvezetés, valamint kertgondozás. Háztartási munka természetes személy, a háztartásban vele együtt elő személyek, továbbá közeli hozzátartozók részére végezhető.

.

Mikor nem létesíthető adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatás?

  1. Az előzőekben felsorolt tevékenységet végző személy a munkát egyéni vállalkozói, egyéni cég, vagy ilyen tevékenységet folytató társas vállalkozás tagjaként, munkavállalójaként végzi.
  2. Ha a háztartási alkalmazott által nyújtott szolgáltatás ellenértékeként a természetes személy foglalkoztató -akár közvetve- mástól juttatásban részesül.
  3. Ha az a természetes személy foglalkoztató, vagy a háztartásában vele együtt élő személyek, illetve közeli hozzátartozóik üzletszerű tevékenységével összefüggő célt szolgál.

.

Mi vonatkozik a háztartási alkalmazottra?

A háztartási munka ellenértékeként adórendszeren kívüli keresetben részesül és az így szerzett keresettel összefüggésben bevallási kötelezettség nem terheli, még akkor sem, ha a foglalkoztató a bejelentési kötelezettségét elmulasztja. Továbbá nem minősül biztosítottnak, nem szerez jogosultságot a társadalombiztosítás ellátásaira és magánnyugdíjra. A foglalkoztatásról igazolást kérhet a bevétel megszerzés időpontjában, azonban ha egy hónapon belül ugyanaz a foglalkoztató több napon keresztül is foglalkoztatja, akkor az utolsó munkavégzéssel töltött napon kérheti.

.

Mit kell feltüntetni az igazoláson?

Az igazolásnak tartalmaznia kell a kifizetett összeget, a kifizetés időpontját, a hónap során munkavégzéssel töltött napok felsorolását, a foglalkoztatás helyének címét, a foglalkoztató és a háztartási alkalmazott aláírását. Az igazolás bélyegzőlenyomat nélkül is érvényes. A nyomtatvány mintát(majd) az APEH honlapjáról lehet letölteni.

.

Milyen kötelezettségek terhelik a foglalkoztató(t) magánszemélyt?

A háztartási alkalmazott munkavégzését a munkavégzés megkezdése előtt be kell jelenteni az APEH felé. A bejelentés elektronikus úton ügyfélkapun (10T1043H jelű bejelentő és változásbejelentő lap), vagy telefonos ügyfélszolgálaton keresztül, illetőleg SMS (2010. december 1-től) útján teljesíthető. A bejelentés kötelező adattartalma a foglalkoztató adóazonosító jele, a háztartási alkalmazott adóazonosító jele és TAJ száma, és a tényleges foglalkoztatás kezdő napja. A bejelentés egy hónapra vonatkozik a foglalkoztatás napjainak számától függetlenül, és minden hónapban meg kell ismételni, amennyiben történik ilyen jellegű foglalkoztatás. A munkavégzés meghiúsulása, vagy téves adatközlés miatt a bejelentés visszavonására és módosítására a bejelentést követő 24 órán belül van lehetőség.

A foglalkoztató havonta, háztartási alkalmazottanként 1.000 Ft regisztrációs díjat fizet. Az összeget akár 1 nap foglalkoztatás esetén is meg kell fizetni és független a munkavégzéssel töltött napok számától.  A regisztrációs díjat tárgyhót követő 12-ig kell megfizetni. A fizetés teljesíthető készpénzfizetéssel, az állami adóhatóság ügyfélszolgálatán bankkártyával, vagy pénzforgalmi számláról való utalással.

A bejelentési kötelezettség és/vagy a regisztrációs díj teljesítésének elmulasztása 100.000 Ft mulasztási bírsággal sújtható. A kötelezettségek teljesítése esetén a foglalkoztatót sem terheli bevallási kötelezettség, mulasztásnál viszont a mulasztással érintett naptári hónapokban a háztartási alkalmazottnak kifizetett bevétel teljes összege után a  személyi jövedelemadót és a társadalombiztosítási járulékokat meg kell fizetni. Ha a mulasztás a foglalkoztató érdekkörére vezethető vissza, a magánszemélyt terhelő közterheket is a foglalkoztató köteles megfizetni.

.

About the author

Horváthné Pelyva Erzsébet administrator

2 hozzászólás

SZEGVÁRI SZILVIAPosted on1:28 du. - feb 3, 2011

Tisztelt Cím!

Érdeklődnék, hogy egyszerűsített foglalkozásból származó jövedelmet
szerepeltetni kell az adóbevallásban ha ezen kívül volt munkaviszony-
ból származó jövedelem?
Köszönettel: Szegvári Szilvi

    Horváthné Pelyva ErzsébetPosted on10:56 de. - feb 4, 2011

    Kedves Szilvi!

    A munkaviszonyból származó jövedelem adóbevallási kötelezettség alá eső jövedelem és ebben az esetben az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelmet be kell vallani.

Leave a Reply

*

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.