Nevelési ellátás, iskoláztatási támogatás, mint családi pótlék

A családi pótlékra vonatkozó új szabályozást az Országgyűlés június 28-án fogadta el és 2010. augusztus 30-án lép hatályba. Az ellátást nevelési ellátás, valamint iskoláztatási támogatás jogcímen folyósítják és adott tanévben igazolatlanul mulasztott ötvenedik kötelező tanórai foglalkozás után felfüggesztik. A gyermeket ebben az esetben védelembe veszik. A felső életkori határ is módosul aszerint, hogy a nem tanköteles fogyatékossági támogatásra nem jogosult, de sajátos nevelési igényű tanuló esetében folyósítható annak a tanévnek a végéig, amelyben a gyermek 23. életévét betölti, más esetben  a korábbi 23. életévről 20. életévre változik.

.

Ki jogosult nevelési ellátásra?

 1. A szülő: vér szerinti, örökbe fogadó, szülővel együtt élő házastárs, gyermeket örökbe fogadni kívánó személy (eljárás folyamatban van).
 2. A nevelőszülő, a hivatásos nevelőszülő, a gyám.
 3. Az a személy akinél a Gytv. (72.§ (1) bekezdése) alapján a gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezték és a gyermeket saját háztartásában neveli.
 4. A vagyonkezelői joggal felruházott gyám, illetőleg a vagyonkezelő eseti gondnok a gyermekotthonban, a javítóintézetben nevelt vagy a büntetés-végrehajtási intézetben lévő gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermekre való tekintettel.
 5. A Magyarország területén működő szociális intézmény vezetője az intézményben elhelyezett gyermekre tekintettel.
 6. Saját jogon a tizennyolcadik életévét betöltött tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy az iskoláztatási támogatásra való jogosultság megszűnésének időpontjától.

.

Meddig jár a nevelési ellátás?

A gyermek születésétől a gyermek tankötelessé válása évének október 31-éig (pl. 2010. szeptember 1-én tanulmányait megkezdő első éves tanulónál 2010. október 31-éig.), illetve lsd. előző 6. pont.

.

Ki jogosult iskoláztatási támogatásra?

 1. A nevelési ellátásra jogosultak.
 2. A gyámhivatal által a szülői ház elhagyását engedélyező határozatban megjelölt személy.

.

Meddig jár az iskoláztatási támogatás?

 1. A gyermek tankötelessé válása évének november 1-jétől a tankötelezettség teljes időtartamára.
 2. A tankötelezettség fennállása alatt a tanulói jogviszony szüneteltetésének időtartamára.
 3. A tankötelezettsége megszűnését követően közoktatási intézményben tanulmányokat folytató gyermekre (személyre) tekintettel annak a tanévnek az utolsó napjáig, amelyben a gyermek (személy) a huszadik – a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998 . évi XXVI. törvény alapján fogyatékossági támogatásra nem jogosult, de sajátos nevelési igényű tanuló esetében huszonharmadik – életévét betölti .
 4. A súlyos és halmozottan fogyatékos tanuló (a közoktatásról szóló 1993 . évi LXXIX. törvény 30/A. §) szülője a tankötelezettség teljesítésének formájától függetlenül a tankötelezettség teljesítésének végéig jogosult iskoláztatási támogatásra .

.

Kinek jár saját jogon az iskoláztatási támogatás?

Annak a közoktatási intézményben tanulmányokat folytató személynek,

 1. akinek mindkét szülője elhunyt,
 2. akinek a vele egy háztartásban élő hajadon, nőtlen, elvált vagy házastársától különélő szülője elhunyt,
 3. aki kikerült az átmenti vagy tartós nevelésből,
 4. akinek a gyámsága nagykorúvá válása miatt szűnt meg,
 5. aki a “nevelési ellátás” 1-3. pontja szerinti személlyel nem él egy háztartásban,
 6. akinek az iskoláztatási támogatást – a gyámhivatalnak a szülői ház elhagyását engedélyező határozatában foglaltak szerint – a nagykorúságát megelőzően is a részére folyósították.

.

Meddig folyósítják saját jogon az iskoláztatási támogatást?

A tankötelezettség megszűnésétől annak a tanévnek az utolsó napjáig, amelyben a huszadik – a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998 . évi XXVI . törvény alapján fogyatékossági támogatásra nem jogosult, de sajátos nevelési igényű tanuló esetében huszonharmadik – életévét betölti.

.

Mikor szünetel a családi pótlék folyósítás?

Amennyiben a 18. életévét betöltött gyermeknek rendszeres jövedelme van, a családi pótlék folyósítását a 4. hónaptól szüneteltetni kell addig, amíg rendszeres jövedelme van. Másik gyermekre tekintettel folyósított ellátás számítását nem befolyásolja a szüneteltetés.

.

A következő bejegyzésben a családi pótlék összegével, valamint az igénylésre és a  folyósításra vonatkozó közös szabályokkal kapcsolatban írok.

.

159 válasz a(z) Nevelési ellátás, iskoláztatási támogatás, mint családi pótlék bejegyzéshez

 1. szeretném megkérdezni meddig jár a családi pótlék? Egyedül nevelem a lányomat aki után 2010 júniusig kaptam meg a családi pótlékot.Akkor fejezte be a közép iskolát. Szeptembertől Egerbe ment főiskolára de már nem kaptam utána semmit.Amikor megkérdeztem azt mondták 20éves koráig jár, de akkor még csak a 19 töltötte be. most a munkahelyemen azt mondták 25éves koráig kellene kapnia és hogy miért nem adtam be nekik a család kedvezményre a papírokat.szeretném minél hamarabb megtudni mert be kellene adnom a papírokat. köszönettel Berndt Hajnal

  • Horváthné Pelyva Erzsébet

   Kedves Hajnalka!

   Főiskolás gyermek után nem jogosult családi pótlékra (iskoláztatási támogatásra) és családi kedvezményre sem. A munkahelyén félre tájékoztatták.

 2. Üdvözlöm! Családi Pótlék ügyben szeretnék segítséget kérni. Három gyermekem van 6 éves ő most kezdi az iskolát 17 éves szakközépbe jár, 23 éves aki októberbe lesz 24 siket van már érettségije most tanulja a második szakmáját jövőre végez most ő kapja a családi pótlékot és én nagycsaládosként a két kicsire. Azt szeretném tudni meddig kapjuk ezeket az összegeket? Köszönettel

 3. Üdvözlöm!

  Az lenne a kérdésem, hogy a fiam (18 éves), aki idén érettségizett melyik hónapban kap utoljára családi pótlékot automatikusan.
  Valamint szügséges-e bejeleneteni a MÁK-nak, hogy nem tanul tovább középfokú intézményben, hanem vélhetően egyetemen, vagy automatikusan megszűntetik az utalást?

  Előre is köszönöm válaszát!

  • Horváthné Pelyva Erzsébet

   Kedves Zoltán!

   A vizsgákkal megszűnik a tanulói jogviszony, vélhetőleg június hónapban. Az iskola pontos felvilágosítást tud adni. A tanulói jogviszony megszűnését követő 15 napon belül köteles ezt a MÁK felé írásban bejelenteni. Ahogy a központi nyilvántartáson keresztül vezetik a t.jogviszony megszűnését a MÁK is értesül erről elektronikusan, de a jogszabály a családi pótlékban részesülő részére írja elő a bejelentési kötelezettséget.

 4. Fiam 2011. októberében tölti a 20. évét, a 2011-12. tanévben érettségizik.
  ( 1 évet ismételnie kellett hosszan tartó betegség miatt, a középiskolában 5 éves, nyelvi előkészítős osztályba jár)
  A következő tanévben jár-e a családi pótlék?
  Köszönöm válaszát.

 5. Üdvözlöm!
  Szeretnék érdeklődni,lányom most érettségizett a továbbiakban egy olyan iskolát választott ami szakközépiskola érettségizetteknek.Az fel van tüntetve az iskola honlapján,hogy iskoláztatási támogatás jár,de,hogy családi adókedvezmény jár-e azt viszont nem írták.Az lenne a kérdésem jár-e az adókedvezmény?
  A másik kérdésem pedig az lenne,hogy ha főiskolán felsőfokú szakképzésre járna akkor kaphatnánk iskoláztatásit és adókedvezményt?
  Válaszát előre is köszönöm. Üdv Éva

  • Horváthné Pelyva Erzsébet

   Kedves Éva!

   1. Akkor jogosult családi kedvezményre a szóban forgó gyermek után, ha családi pótlékot (iskoláztatási támogatást) is folyósítanak utána.
   2. Közoktatási intézményben folytatott tanulmányok esetében jár a családi pótlék. Az iskolában kell érdeklődni, hogy az adott képzés hogyan van minősítve, nyilvántartva.

 6. Azt szeretném kérdezni, hogy ha az egyedüli 20 éves lányom most júniusban érettségizik, kaphatom-e utána a családi pótlékot, ha felsőoktatásban tanul tovább?
  Külföldön való továbbtanulás esetén (nappali tagozat, 1. diploma megszerzéséért) járhat-e családi pótlék? Ha nem, milyen állami támogatást kaphatok erre az időszakra?
  Június után (az érettségi után) jogosult leszek-e a családi adókedvezményre – ami most az 1 gyerek után járó 62.500 Ft?
  Örülnék, ha nem lennének helyesek az ismereteim erről, de úgy tudom, hogy az érettségi után nem jár sem a családi pótlék, sem a családi adókedvezmény, akkor sem, ha továbbtanul a gyerek, helyette viszont (közszférában dolgozóként)kapnék kompenzációt. Így az eddigi 23-24.000 Ft-os támogatás helyett kb. 3.000 Ft kompenzációt kapnék – egyedüli nevelőként.
  Várom szíves válaszát, üdvözlettel:
  H.Hedvig

  • Horváthné Pelyva Erzsébet

   Kedves Hedvig!

   A családi pótlék jogosultság nem kizárólag a közoktatási intézményben való tanulmányok befejezése miatt, hanem a gyermek életkora miatt is megszűnne. (Csak akkor jár 20 év felett, ha sajátos nevelésű a gyermek és erről szakértői véleménnyel rendelkeznek és közoktatási intézményben tanul.)
   Június hónapra (júliusi eleji folyósítás) jár még az ellátás és a családi kedvezményt szintén ebben a hónapban veheti igénybe. A közszféra kompenzációs rendszerét nem ismerem, érdeklődjön a bérosztályon.

   • Kedves Erzsébet!

    Nagyon köszönöm a gyors válaszát, már csak azt szeretném tudni, hogy nekem kell-e bejelentenem a csal. pótlék és az adókedvezmény jogosultságának megszűnését, ha igen, milyen határidőn belül vagy engem fog az Államkincstár értesíteni?
    Előre is köszönöm a választ.
    Üdvözlettel:
    H.Hedvig

    • Horváthné Pelyva Erzsébet

     Kedves Hedvig!

     A családi pótlékot jogosultság megszűnését követő 15 napon belül kell a MÁK felé bejelenteni. A családi kedvezmény jogosultság megszűnéséről azt a foglalkoztatót kell tájékoztatni, akinél a kedvezmény igénybevételére a nyilatkozatot leadta. Ha június hónapra jogosult utoljára családi pótlékra (júliusi folyósítás), akkor július havi bérszámfejtés kezdetéig köteles bejelenteni.

 7. Üdvözlöm!
  2011 márciusában töltöttem be a 18. életévemet. Áprilisban még folyósították a családi pótlékot, de május, illetve június hónapban már nem. Holott én még egy évig gimnáziumban tanulok, majd csak jövőre fogok érettségizni. Visszamenőleg megkapjuk majd azt a pénzt? És ha bemegyünk elintézni, mivel kell alátámasztanom, hogy én még jogosult vagyok a családi pótlékra?

  • Horváthné Pelyva Erzsébet

   Kedves Alexandra!

   Jogszabály előírása szerint fennáll a jogosultság. Kérdezzenek rá személyes adatok megadásával (TAJ-szám), hogy mi az oka a folyósítás elmaradásának. Kattintson ide.

 8. Érdeklődnék hogy van egy tartósan beteg gyermekünk aki júliusba tölti be a 18.évét szeptembertől lesz 11.-es tehát még tanuló. Milyen igazolni valom lenne orvosi papír iskola látogatási az emelt családi pótlékot folyamatosan kaphassa továbbra is.
  a másik gyermekünk most vizsgázott május végén le 19éves ő utána gondolom már csak júniusig kapjuk a családi pótlékot? Évzárótól,bizonyítványtól függ vagy vizsga időpontjától?
  Tisztelettel Krisztina

  • Horváthné Pelyva Erzsébet

   Kedves Krisztina!

   A tartósan beteg gyermek után csak akkor jár magasabb összegű családi pótlék, ha az ORSZI szakértői vizsgálata alapján erre jogosult. A MÁK felé jelezzék, hogy kérik az ORSZI vizsgálatot, a továbbiakról értesítik. Ha nem kérik, vagy a szakvélemény alapján nem lesznek tovább jogosultak, akkor a normál összegű családi pótlékot kapják tovább. Az iskola látogatási igazolást szept. 30-ig kell leadni. A 19 éves hallagatói jogviszonyának megszűnésének hónapjában jár utoljára a családi pótlék. A hallgatói jogviszony az utolsó vizsgával szűnik meg, általában június hónapban. Tisztázzák az iskolával, Önöknél ez május, vagy június hónapra esik és a megszűnést követő 15 napon belül ezt kötelesek a MÁK felé bejelenteni.

 9. Érdeklődni szeretnék családi pótlékkal kapcsolatban.

  4 gyermekem van. 1, 14 , 20 és 22 évesek.
  A 20 éves most érettségizik, tehát azt gondolom júliustól nem jár utána családi pótlék. De felvételizik főiskolára, ami nem biztos, hogy sikerül, nagyon rezeg a léc.:) Ha esetleg felveszeik, akkor Őt beszámítják a családi pótlék összegébe?

  A 22 éves elvégzett egy OKJ-s iskolát, és most szintén főiskolára menne. Ő úgy néz ki, biztos bekerül. Ha a 20 éves nem tanul mégsem tovább a főiskolán, de a 22 éves igen, akkor talán a 22 éves beszámítható a családi pótlék összegébe?

  És ha esetleg beszámítható valamelyik nagy harmadikként , akkor a családi adókedvezmény hogyan alakul?

  Elnézést, nem tudtam értelmesebben leírni a kérdésem.
  Válaszukat előre is köszönöm!

  • Horváthné Pelyva Erzsébet

   A felsőoktatási intézményben tanuló gyermek a családi pótlék összegénél, valamint a családi kedvezmény adóalap csökkentő összegénél figyelembe veszik. A hallgatói jogviszonyt igazolni kell a MÁK felé.
   A családi pótlék a következő lesz: 2 gyermek x 16.000 Ft/gyermek,
   családi kedvezmény: 2 gyermek x 206.250 Ft/gyermek adóalap csökkentés.

   • Válaszát nagyon köszönöm!

    Még egy kérdést szeretnék feltenni.
    Június, augusztusi hónapokra visszamenőleg is kérhetem majd szeptemberben a családi pótlékba való beszámítást?

    Mert ugye az adóalap miatt igencsak jó lenne ezekre a hónapokra is megkapni.

    szép napot!

    • Horváthné Pelyva Erzsébet

     A tanulói jogviszony megszűnése és a hallgatói jogviszony létesítése közötti időre, legfeljebb 2 hónapra visszamenőleg utólag a családi pótlék összegének számítása szempontjából figyelembe veszik. Ahogy beiratkozik a gyermek, kérjen igazolás kiállítását a hallgatói jogviszonyról és továbbítsák a MÁK felé. A családi kedvezmény az utólagosan figyelembe vett időszakra, csak utólag az éves szja bevallásban érvényesíthető.

 10. Üdvözlöm!

  2011. ápr. betöltöttem a 18.életévemet s az idén érettségizek(épp folyamatban van), ha minden jól megy, a továbbiakban egyetemen szeretnék tanulni…eddig emelt összegű családi pótlékot kaptam magas vérnyomásom miatt.(Utazási kedvezményt igazoló kártyám ápr 30.-ig volt érvényes, de még kapom az emelt családi pótlékot.)
  A kérdésem az lenne, hogy esetemben, melyik hónapban kapom az utolsó összeget? (Meddig jár az emelt, illetve az általános családi pótlék?)
  Most májusban még megkaptam…
  Van-e bármiféle jelenteni valóm az Államkincstár felé.. ugyanis nem szeretnénk semmit visszafizetni. Remélem ennek alapján érthető a helyzetem…
  Várom válaszát.. Előre is Köszönöm..

  Üdv.: K.János

  • Horváthné Pelyva Erzsébet

   Kedves János!

   Május hónapra már normál családi pótlékot utalnak (júniusban kapja) és utoljára június hónapban lesz jogosult (július eleji kifizetés). Ahogy megszűnik a hallgatói jogviszony (vizsgák befejezésével) 15 napon belül írásban be kell jelenteni a MÁK-nak.