Nevelési ellátás, iskoláztatási támogatás, mint családi pótlék

Írta:Horváthné Pelyva Erzsébet

Nevelési ellátás, iskoláztatási támogatás, mint családi pótlék

A családi pótlékra vonatkozó új szabályozást az Országgyűlés június 28-án fogadta el és 2010. augusztus 30-án lép hatályba. Az ellátást nevelési ellátás, valamint iskoláztatási támogatás jogcímen folyósítják és adott tanévben igazolatlanul mulasztott ötvenedik kötelező tanórai foglalkozás után felfüggesztik. A gyermeket ebben az esetben védelembe veszik. A felső életkori határ is módosul aszerint, hogy a nem tanköteles fogyatékossági támogatásra nem jogosult, de sajátos nevelési igényű tanuló esetében folyósítható annak a tanévnek a végéig, amelyben a gyermek 23. életévét betölti, más esetben  a korábbi 23. életévről 20. életévre változik.

.

Ki jogosult nevelési ellátásra?

 1. A szülő: vér szerinti, örökbe fogadó, szülővel együtt élő házastárs, gyermeket örökbe fogadni kívánó személy (eljárás folyamatban van).
 2. A nevelőszülő, a hivatásos nevelőszülő, a gyám.
 3. Az a személy akinél a Gytv. (72.§ (1) bekezdése) alapján a gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezték és a gyermeket saját háztartásában neveli.
 4. A vagyonkezelői joggal felruházott gyám, illetőleg a vagyonkezelő eseti gondnok a gyermekotthonban, a javítóintézetben nevelt vagy a büntetés-végrehajtási intézetben lévő gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermekre való tekintettel.
 5. A Magyarország területén működő szociális intézmény vezetője az intézményben elhelyezett gyermekre tekintettel.
 6. Saját jogon a tizennyolcadik életévét betöltött tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy az iskoláztatási támogatásra való jogosultság megszűnésének időpontjától.

.

Meddig jár a nevelési ellátás?

A gyermek születésétől a gyermek tankötelessé válása évének október 31-éig (pl. 2010. szeptember 1-én tanulmányait megkezdő első éves tanulónál 2010. október 31-éig.), illetve lsd. előző 6. pont.

.

Ki jogosult iskoláztatási támogatásra?

 1. A nevelési ellátásra jogosultak.
 2. A gyámhivatal által a szülői ház elhagyását engedélyező határozatban megjelölt személy.

.

Meddig jár az iskoláztatási támogatás?

 1. A gyermek tankötelessé válása évének november 1-jétől a tankötelezettség teljes időtartamára.
 2. A tankötelezettség fennállása alatt a tanulói jogviszony szüneteltetésének időtartamára.
 3. A tankötelezettsége megszűnését követően közoktatási intézményben tanulmányokat folytató gyermekre (személyre) tekintettel annak a tanévnek az utolsó napjáig, amelyben a gyermek (személy) a huszadik – a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998 . évi XXVI. törvény alapján fogyatékossági támogatásra nem jogosult, de sajátos nevelési igényű tanuló esetében huszonharmadik – életévét betölti .
 4. A súlyos és halmozottan fogyatékos tanuló (a közoktatásról szóló 1993 . évi LXXIX. törvény 30/A. §) szülője a tankötelezettség teljesítésének formájától függetlenül a tankötelezettség teljesítésének végéig jogosult iskoláztatási támogatásra .

.

Kinek jár saját jogon az iskoláztatási támogatás?

Annak a közoktatási intézményben tanulmányokat folytató személynek,

 1. akinek mindkét szülője elhunyt,
 2. akinek a vele egy háztartásban élő hajadon, nőtlen, elvált vagy házastársától különélő szülője elhunyt,
 3. aki kikerült az átmenti vagy tartós nevelésből,
 4. akinek a gyámsága nagykorúvá válása miatt szűnt meg,
 5. aki a “nevelési ellátás” 1-3. pontja szerinti személlyel nem él egy háztartásban,
 6. akinek az iskoláztatási támogatást – a gyámhivatalnak a szülői ház elhagyását engedélyező határozatában foglaltak szerint – a nagykorúságát megelőzően is a részére folyósították.

.

Meddig folyósítják saját jogon az iskoláztatási támogatást?

A tankötelezettség megszűnésétől annak a tanévnek az utolsó napjáig, amelyben a huszadik – a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998 . évi XXVI . törvény alapján fogyatékossági támogatásra nem jogosult, de sajátos nevelési igényű tanuló esetében huszonharmadik – életévét betölti.

.

Mikor szünetel a családi pótlék folyósítás?

Amennyiben a 18. életévét betöltött gyermeknek rendszeres jövedelme van, a családi pótlék folyósítását a 4. hónaptól szüneteltetni kell addig, amíg rendszeres jövedelme van. Másik gyermekre tekintettel folyósított ellátás számítását nem befolyásolja a szüneteltetés.

.

A következő bejegyzésben a családi pótlék összegével, valamint az igénylésre és a  folyósításra vonatkozó közös szabályokkal kapcsolatban írok.

.

Szerző

Horváthné Pelyva Erzsébet administrator

159 hozzászólás

Berndt HajnalkaKözzétéve  3:43 du. - jún 27, 2011

szeretném megkérdezni meddig jár a családi pótlék? Egyedül nevelem a lányomat aki után 2010 júniusig kaptam meg a családi pótlékot.Akkor fejezte be a közép iskolát. Szeptembertől Egerbe ment főiskolára de már nem kaptam utána semmit.Amikor megkérdeztem azt mondták 20éves koráig jár, de akkor még csak a 19 töltötte be. most a munkahelyemen azt mondták 25éves koráig kellene kapnia és hogy miért nem adtam be nekik a család kedvezményre a papírokat.szeretném minél hamarabb megtudni mert be kellene adnom a papírokat. köszönettel Berndt Hajnal

  Horváthné Pelyva ErzsébetKözzétéve  4:04 du. - jún 27, 2011

  Kedves Hajnalka!

  Főiskolás gyermek után nem jogosult családi pótlékra (iskoláztatási támogatásra) és családi kedvezményre sem. A munkahelyén félre tájékoztatták.

Nem lehet hozzászólni.

Nem lehet hozzászólni.