Nevelési ellátás, iskoláztatási támogatás, mint családi pótlék

Írta:Erzsébet

Nevelési ellátás, iskoláztatási támogatás, mint családi pótlék

A családi pótlékra vonatkozó új szabályozást az Országgyűlés június 28-án fogadta el és 2010. augusztus 30-án lép hatályba. Az ellátást nevelési ellátás, valamint iskoláztatási támogatás jogcímen folyósítják és adott tanévben igazolatlanul mulasztott ötvenedik kötelező tanórai foglalkozás után felfüggesztik. A gyermeket ebben az esetben védelembe veszik. A felső életkori határ is módosul aszerint, hogy a nem tanköteles fogyatékossági támogatásra nem jogosult, de sajátos nevelési igényű tanuló esetében folyósítható annak a tanévnek a végéig, amelyben a gyermek 23. életévét betölti, más esetben  a korábbi 23. életévről 20. életévre változik.

.

Ki jogosult nevelési ellátásra?

 1. A szülő: vér szerinti, örökbe fogadó, szülővel együtt élő házastárs, gyermeket örökbe fogadni kívánó személy (eljárás folyamatban van).
 2. A nevelőszülő, a hivatásos nevelőszülő, a gyám.
 3. Az a személy akinél a Gytv. (72.§ (1) bekezdése) alapján a gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezték és a gyermeket saját háztartásában neveli.
 4. A vagyonkezelői joggal felruházott gyám, illetőleg a vagyonkezelő eseti gondnok a gyermekotthonban, a javítóintézetben nevelt vagy a büntetés-végrehajtási intézetben lévő gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermekre való tekintettel.
 5. A Magyarország területén működő szociális intézmény vezetője az intézményben elhelyezett gyermekre tekintettel.
 6. Saját jogon a tizennyolcadik életévét betöltött tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy az iskoláztatási támogatásra való jogosultság megszűnésének időpontjától.

.

Meddig jár a nevelési ellátás?

A gyermek születésétől a gyermek tankötelessé válása évének október 31-éig (pl. 2010. szeptember 1-én tanulmányait megkezdő első éves tanulónál 2010. október 31-éig.), illetve lsd. előző 6. pont.

.

Ki jogosult iskoláztatási támogatásra?

 1. A nevelési ellátásra jogosultak.
 2. A gyámhivatal által a szülői ház elhagyását engedélyező határozatban megjelölt személy.

.

Meddig jár az iskoláztatási támogatás?

 1. A gyermek tankötelessé válása évének november 1-jétől a tankötelezettség teljes időtartamára.
 2. A tankötelezettség fennállása alatt a tanulói jogviszony szüneteltetésének időtartamára.
 3. A tankötelezettsége megszűnését követően közoktatási intézményben tanulmányokat folytató gyermekre (személyre) tekintettel annak a tanévnek az utolsó napjáig, amelyben a gyermek (személy) a huszadik – a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998 . évi XXVI. törvény alapján fogyatékossági támogatásra nem jogosult, de sajátos nevelési igényű tanuló esetében huszonharmadik – életévét betölti .
 4. A súlyos és halmozottan fogyatékos tanuló (a közoktatásról szóló 1993 . évi LXXIX. törvény 30/A. §) szülője a tankötelezettség teljesítésének formájától függetlenül a tankötelezettség teljesítésének végéig jogosult iskoláztatási támogatásra .

.

Kinek jár saját jogon az iskoláztatási támogatás?

Annak a közoktatási intézményben tanulmányokat folytató személynek,

 1. akinek mindkét szülője elhunyt,
 2. akinek a vele egy háztartásban élő hajadon, nőtlen, elvált vagy házastársától különélő szülője elhunyt,
 3. aki kikerült az átmenti vagy tartós nevelésből,
 4. akinek a gyámsága nagykorúvá válása miatt szűnt meg,
 5. aki a „nevelési ellátás” 1-3. pontja szerinti személlyel nem él egy háztartásban,
 6. akinek az iskoláztatási támogatást – a gyámhivatalnak a szülői ház elhagyását engedélyező határozatában foglaltak szerint – a nagykorúságát megelőzően is a részére folyósították.

.

Meddig folyósítják saját jogon az iskoláztatási támogatást?

A tankötelezettség megszűnésétől annak a tanévnek az utolsó napjáig, amelyben a huszadik – a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998 . évi XXVI . törvény alapján fogyatékossági támogatásra nem jogosult, de sajátos nevelési igényű tanuló esetében huszonharmadik – életévét betölti.

.

Mikor szünetel a családi pótlék folyósítás?

Amennyiben a 18. életévét betöltött gyermeknek rendszeres jövedelme van, a családi pótlék folyósítását a 4. hónaptól szüneteltetni kell addig, amíg rendszeres jövedelme van. Másik gyermekre tekintettel folyósított ellátás számítását nem befolyásolja a szüneteltetés.

.

A következő bejegyzésben a családi pótlék összegével, valamint az igénylésre és a  folyósításra vonatkozó közös szabályokkal kapcsolatban írok.

.

Szerző

Erzsébet administrator

159 hozzászólás

Berndt HajnalkaKözzétéve: 3:43 du. - jún 27, 2011

szeretném megkérdezni meddig jár a családi pótlék? Egyedül nevelem a lányomat aki után 2010 júniusig kaptam meg a családi pótlékot.Akkor fejezte be a közép iskolát. Szeptembertől Egerbe ment főiskolára de már nem kaptam utána semmit.Amikor megkérdeztem azt mondták 20éves koráig jár, de akkor még csak a 19 töltötte be. most a munkahelyemen azt mondták 25éves koráig kellene kapnia és hogy miért nem adtam be nekik a család kedvezményre a papírokat.szeretném minél hamarabb megtudni mert be kellene adnom a papírokat. köszönettel Berndt Hajnal

  Horváthné Pelyva ErzsébetKözzétéve: 4:04 du. - jún 27, 2011

  Kedves Hajnalka!

  Főiskolás gyermek után nem jogosult családi pótlékra (iskoláztatási támogatásra) és családi kedvezményre sem. A munkahelyén félre tájékoztatták.

M. MónikaKözzétéve: 9:42 de. - jún 25, 2011

Üdvözlöm! Családi Pótlék ügyben szeretnék segítséget kérni. Három gyermekem van 6 éves ő most kezdi az iskolát 17 éves szakközépbe jár, 23 éves aki októberbe lesz 24 siket van már érettségije most tanulja a második szakmáját jövőre végez most ő kapja a családi pótlékot és én nagycsaládosként a két kicsire. Azt szeretném tudni meddig kapjuk ezeket az összegeket? Köszönettel

Nagy ZoltánKözzétéve: 10:21 de. - jún 24, 2011

Üdvözlöm!

Az lenne a kérdésem, hogy a fiam (18 éves), aki idén érettségizett melyik hónapban kap utoljára családi pótlékot automatikusan.
Valamint szügséges-e bejeleneteni a MÁK-nak, hogy nem tanul tovább középfokú intézményben, hanem vélhetően egyetemen, vagy automatikusan megszűntetik az utalást?

Előre is köszönöm válaszát!

  Horváthné Pelyva ErzsébetKözzétéve: 2:18 du. - jún 24, 2011

  Kedves Zoltán!

  A vizsgákkal megszűnik a tanulói jogviszony, vélhetőleg június hónapban. Az iskola pontos felvilágosítást tud adni. A tanulói jogviszony megszűnését követő 15 napon belül köteles ezt a MÁK felé írásban bejelenteni. Ahogy a központi nyilvántartáson keresztül vezetik a t.jogviszony megszűnését a MÁK is értesül erről elektronikusan, de a jogszabály a családi pótlékban részesülő részére írja elő a bejelentési kötelezettséget.

F. VandaKözzétéve: 9:30 du. - jún 23, 2011

Fiam 2011. októberében tölti a 20. évét, a 2011-12. tanévben érettségizik.
( 1 évet ismételnie kellett hosszan tartó betegség miatt, a középiskolában 5 éves, nyelvi előkészítős osztályba jár)
A következő tanévben jár-e a családi pótlék?
Köszönöm válaszát.

Szné ÉvaKözzétéve: 10:53 de. - jún 20, 2011

Üdvözlöm!
Szeretnék érdeklődni,lányom most érettségizett a továbbiakban egy olyan iskolát választott ami szakközépiskola érettségizetteknek.Az fel van tüntetve az iskola honlapján,hogy iskoláztatási támogatás jár,de,hogy családi adókedvezmény jár-e azt viszont nem írták.Az lenne a kérdésem jár-e az adókedvezmény?
A másik kérdésem pedig az lenne,hogy ha főiskolán felsőfokú szakképzésre járna akkor kaphatnánk iskoláztatásit és adókedvezményt?
Válaszát előre is köszönöm. Üdv Éva

  Horváthné Pelyva ErzsébetKözzétéve: 10:33 de. - jún 23, 2011

  Kedves Éva!

  1. Akkor jogosult családi kedvezményre a szóban forgó gyermek után, ha családi pótlékot (iskoláztatási támogatást) is folyósítanak utána.
  2. Közoktatási intézményben folytatott tanulmányok esetében jár a családi pótlék. Az iskolában kell érdeklődni, hogy az adott képzés hogyan van minősítve, nyilvántartva.

Hozzászólások lezárva.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.