Nevelési ellátás, iskoláztatási támogatás, mint családi pótlék

A családi pótlékra vonatkozó új szabályozást az Országgyűlés június 28-án fogadta el és 2010. augusztus 30-án lép hatályba. Az ellátást nevelési ellátás, valamint iskoláztatási támogatás jogcímen folyósítják és adott tanévben igazolatlanul mulasztott ötvenedik kötelező tanórai foglalkozás után felfüggesztik. A gyermeket ebben az esetben védelembe veszik. A felső életkori határ is módosul aszerint, hogy a nem tanköteles fogyatékossági támogatásra nem jogosult, de sajátos nevelési igényű tanuló esetében folyósítható annak a tanévnek a végéig, amelyben a gyermek 23. életévét betölti, más esetben  a korábbi 23. életévről 20. életévre változik.

.

Ki jogosult nevelési ellátásra?

 1. A szülő: vér szerinti, örökbe fogadó, szülővel együtt élő házastárs, gyermeket örökbe fogadni kívánó személy (eljárás folyamatban van).
 2. A nevelőszülő, a hivatásos nevelőszülő, a gyám.
 3. Az a személy akinél a Gytv. (72.§ (1) bekezdése) alapján a gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezték és a gyermeket saját háztartásában neveli.
 4. A vagyonkezelői joggal felruházott gyám, illetőleg a vagyonkezelő eseti gondnok a gyermekotthonban, a javítóintézetben nevelt vagy a büntetés-végrehajtási intézetben lévő gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermekre való tekintettel.
 5. A Magyarország területén működő szociális intézmény vezetője az intézményben elhelyezett gyermekre tekintettel.
 6. Saját jogon a tizennyolcadik életévét betöltött tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy az iskoláztatási támogatásra való jogosultság megszűnésének időpontjától.

.

Meddig jár a nevelési ellátás?

A gyermek születésétől a gyermek tankötelessé válása évének október 31-éig (pl. 2010. szeptember 1-én tanulmányait megkezdő első éves tanulónál 2010. október 31-éig.), illetve lsd. előző 6. pont.

.

Ki jogosult iskoláztatási támogatásra?

 1. A nevelési ellátásra jogosultak.
 2. A gyámhivatal által a szülői ház elhagyását engedélyező határozatban megjelölt személy.

.

Meddig jár az iskoláztatási támogatás?

 1. A gyermek tankötelessé válása évének november 1-jétől a tankötelezettség teljes időtartamára.
 2. A tankötelezettség fennállása alatt a tanulói jogviszony szüneteltetésének időtartamára.
 3. A tankötelezettsége megszűnését követően közoktatási intézményben tanulmányokat folytató gyermekre (személyre) tekintettel annak a tanévnek az utolsó napjáig, amelyben a gyermek (személy) a huszadik – a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998 . évi XXVI. törvény alapján fogyatékossági támogatásra nem jogosult, de sajátos nevelési igényű tanuló esetében huszonharmadik – életévét betölti .
 4. A súlyos és halmozottan fogyatékos tanuló (a közoktatásról szóló 1993 . évi LXXIX. törvény 30/A. §) szülője a tankötelezettség teljesítésének formájától függetlenül a tankötelezettség teljesítésének végéig jogosult iskoláztatási támogatásra .

.

Kinek jár saját jogon az iskoláztatási támogatás?

Annak a közoktatási intézményben tanulmányokat folytató személynek,

 1. akinek mindkét szülője elhunyt,
 2. akinek a vele egy háztartásban élő hajadon, nőtlen, elvált vagy házastársától különélő szülője elhunyt,
 3. aki kikerült az átmenti vagy tartós nevelésből,
 4. akinek a gyámsága nagykorúvá válása miatt szűnt meg,
 5. aki a “nevelési ellátás” 1-3. pontja szerinti személlyel nem él egy háztartásban,
 6. akinek az iskoláztatási támogatást – a gyámhivatalnak a szülői ház elhagyását engedélyező határozatában foglaltak szerint – a nagykorúságát megelőzően is a részére folyósították.

.

Meddig folyósítják saját jogon az iskoláztatási támogatást?

A tankötelezettség megszűnésétől annak a tanévnek az utolsó napjáig, amelyben a huszadik – a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998 . évi XXVI . törvény alapján fogyatékossági támogatásra nem jogosult, de sajátos nevelési igényű tanuló esetében huszonharmadik – életévét betölti.

.

Mikor szünetel a családi pótlék folyósítás?

Amennyiben a 18. életévét betöltött gyermeknek rendszeres jövedelme van, a családi pótlék folyósítását a 4. hónaptól szüneteltetni kell addig, amíg rendszeres jövedelme van. Másik gyermekre tekintettel folyósított ellátás számítását nem befolyásolja a szüneteltetés.

.

A következő bejegyzésben a családi pótlék összegével, valamint az igénylésre és a  folyósításra vonatkozó közös szabályokkal kapcsolatban írok.

.

159 válasz a(z) Nevelési ellátás, iskoláztatási támogatás, mint családi pótlék bejegyzéshez

 1. szeretném megkérdezni meddig jár a családi pótlék? Egyedül nevelem a lányomat aki után 2010 júniusig kaptam meg a családi pótlékot.Akkor fejezte be a közép iskolát. Szeptembertől Egerbe ment főiskolára de már nem kaptam utána semmit.Amikor megkérdeztem azt mondták 20éves koráig jár, de akkor még csak a 19 töltötte be. most a munkahelyemen azt mondták 25éves koráig kellene kapnia és hogy miért nem adtam be nekik a család kedvezményre a papírokat.szeretném minél hamarabb megtudni mert be kellene adnom a papírokat. köszönettel Berndt Hajnal

  • Horváthné Pelyva Erzsébet

   Kedves Hajnalka!

   Főiskolás gyermek után nem jogosult családi pótlékra (iskoláztatási támogatásra) és családi kedvezményre sem. A munkahelyén félre tájékoztatták.

 2. Üdvözlöm! Családi Pótlék ügyben szeretnék segítséget kérni. Három gyermekem van 6 éves ő most kezdi az iskolát 17 éves szakközépbe jár, 23 éves aki októberbe lesz 24 siket van már érettségije most tanulja a második szakmáját jövőre végez most ő kapja a családi pótlékot és én nagycsaládosként a két kicsire. Azt szeretném tudni meddig kapjuk ezeket az összegeket? Köszönettel

 3. Üdvözlöm!

  Az lenne a kérdésem, hogy a fiam (18 éves), aki idén érettségizett melyik hónapban kap utoljára családi pótlékot automatikusan.
  Valamint szügséges-e bejeleneteni a MÁK-nak, hogy nem tanul tovább középfokú intézményben, hanem vélhetően egyetemen, vagy automatikusan megszűntetik az utalást?

  Előre is köszönöm válaszát!

  • Horváthné Pelyva Erzsébet

   Kedves Zoltán!

   A vizsgákkal megszűnik a tanulói jogviszony, vélhetőleg június hónapban. Az iskola pontos felvilágosítást tud adni. A tanulói jogviszony megszűnését követő 15 napon belül köteles ezt a MÁK felé írásban bejelenteni. Ahogy a központi nyilvántartáson keresztül vezetik a t.jogviszony megszűnését a MÁK is értesül erről elektronikusan, de a jogszabály a családi pótlékban részesülő részére írja elő a bejelentési kötelezettséget.

 4. Fiam 2011. októberében tölti a 20. évét, a 2011-12. tanévben érettségizik.
  ( 1 évet ismételnie kellett hosszan tartó betegség miatt, a középiskolában 5 éves, nyelvi előkészítős osztályba jár)
  A következő tanévben jár-e a családi pótlék?
  Köszönöm válaszát.

 5. Üdvözlöm!
  Szeretnék érdeklődni,lányom most érettségizett a továbbiakban egy olyan iskolát választott ami szakközépiskola érettségizetteknek.Az fel van tüntetve az iskola honlapján,hogy iskoláztatási támogatás jár,de,hogy családi adókedvezmény jár-e azt viszont nem írták.Az lenne a kérdésem jár-e az adókedvezmény?
  A másik kérdésem pedig az lenne,hogy ha főiskolán felsőfokú szakképzésre járna akkor kaphatnánk iskoláztatásit és adókedvezményt?
  Válaszát előre is köszönöm. Üdv Éva

  • Horváthné Pelyva Erzsébet

   Kedves Éva!

   1. Akkor jogosult családi kedvezményre a szóban forgó gyermek után, ha családi pótlékot (iskoláztatási támogatást) is folyósítanak utána.
   2. Közoktatási intézményben folytatott tanulmányok esetében jár a családi pótlék. Az iskolában kell érdeklődni, hogy az adott képzés hogyan van minősítve, nyilvántartva.

 6. Azt szeretném kérdezni, hogy ha az egyedüli 20 éves lányom most júniusban érettségizik, kaphatom-e utána a családi pótlékot, ha felsőoktatásban tanul tovább?
  Külföldön való továbbtanulás esetén (nappali tagozat, 1. diploma megszerzéséért) járhat-e családi pótlék? Ha nem, milyen állami támogatást kaphatok erre az időszakra?
  Június után (az érettségi után) jogosult leszek-e a családi adókedvezményre – ami most az 1 gyerek után járó 62.500 Ft?
  Örülnék, ha nem lennének helyesek az ismereteim erről, de úgy tudom, hogy az érettségi után nem jár sem a családi pótlék, sem a családi adókedvezmény, akkor sem, ha továbbtanul a gyerek, helyette viszont (közszférában dolgozóként)kapnék kompenzációt. Így az eddigi 23-24.000 Ft-os támogatás helyett kb. 3.000 Ft kompenzációt kapnék – egyedüli nevelőként.
  Várom szíves válaszát, üdvözlettel:
  H.Hedvig

  • Horváthné Pelyva Erzsébet

   Kedves Hedvig!

   A családi pótlék jogosultság nem kizárólag a közoktatási intézményben való tanulmányok befejezése miatt, hanem a gyermek életkora miatt is megszűnne. (Csak akkor jár 20 év felett, ha sajátos nevelésű a gyermek és erről szakértői véleménnyel rendelkeznek és közoktatási intézményben tanul.)
   Június hónapra (júliusi eleji folyósítás) jár még az ellátás és a családi kedvezményt szintén ebben a hónapban veheti igénybe. A közszféra kompenzációs rendszerét nem ismerem, érdeklődjön a bérosztályon.

   • Kedves Erzsébet!

    Nagyon köszönöm a gyors válaszát, már csak azt szeretném tudni, hogy nekem kell-e bejelentenem a csal. pótlék és az adókedvezmény jogosultságának megszűnését, ha igen, milyen határidőn belül vagy engem fog az Államkincstár értesíteni?
    Előre is köszönöm a választ.
    Üdvözlettel:
    H.Hedvig

    • Horváthné Pelyva Erzsébet

     Kedves Hedvig!

     A családi pótlékot jogosultság megszűnését követő 15 napon belül kell a MÁK felé bejelenteni. A családi kedvezmény jogosultság megszűnéséről azt a foglalkoztatót kell tájékoztatni, akinél a kedvezmény igénybevételére a nyilatkozatot leadta. Ha június hónapra jogosult utoljára családi pótlékra (júliusi folyósítás), akkor július havi bérszámfejtés kezdetéig köteles bejelenteni.

 7. Üdvözlöm!
  2011 márciusában töltöttem be a 18. életévemet. Áprilisban még folyósították a családi pótlékot, de május, illetve június hónapban már nem. Holott én még egy évig gimnáziumban tanulok, majd csak jövőre fogok érettségizni. Visszamenőleg megkapjuk majd azt a pénzt? És ha bemegyünk elintézni, mivel kell alátámasztanom, hogy én még jogosult vagyok a családi pótlékra?

  • Horváthné Pelyva Erzsébet

   Kedves Alexandra!

   Jogszabály előírása szerint fennáll a jogosultság. Kérdezzenek rá személyes adatok megadásával (TAJ-szám), hogy mi az oka a folyósítás elmaradásának. Kattintson ide.

 8. Érdeklődnék hogy van egy tartósan beteg gyermekünk aki júliusba tölti be a 18.évét szeptembertől lesz 11.-es tehát még tanuló. Milyen igazolni valom lenne orvosi papír iskola látogatási az emelt családi pótlékot folyamatosan kaphassa továbbra is.
  a másik gyermekünk most vizsgázott május végén le 19éves ő utána gondolom már csak júniusig kapjuk a családi pótlékot? Évzárótól,bizonyítványtól függ vagy vizsga időpontjától?
  Tisztelettel Krisztina

  • Horváthné Pelyva Erzsébet

   Kedves Krisztina!

   A tartósan beteg gyermek után csak akkor jár magasabb összegű családi pótlék, ha az ORSZI szakértői vizsgálata alapján erre jogosult. A MÁK felé jelezzék, hogy kérik az ORSZI vizsgálatot, a továbbiakról értesítik. Ha nem kérik, vagy a szakvélemény alapján nem lesznek tovább jogosultak, akkor a normál összegű családi pótlékot kapják tovább. Az iskola látogatási igazolást szept. 30-ig kell leadni. A 19 éves hallagatói jogviszonyának megszűnésének hónapjában jár utoljára a családi pótlék. A hallgatói jogviszony az utolsó vizsgával szűnik meg, általában június hónapban. Tisztázzák az iskolával, Önöknél ez május, vagy június hónapra esik és a megszűnést követő 15 napon belül ezt kötelesek a MÁK felé bejelenteni.

 9. Érdeklődni szeretnék családi pótlékkal kapcsolatban.

  4 gyermekem van. 1, 14 , 20 és 22 évesek.
  A 20 éves most érettségizik, tehát azt gondolom júliustól nem jár utána családi pótlék. De felvételizik főiskolára, ami nem biztos, hogy sikerül, nagyon rezeg a léc.:) Ha esetleg felveszeik, akkor Őt beszámítják a családi pótlék összegébe?

  A 22 éves elvégzett egy OKJ-s iskolát, és most szintén főiskolára menne. Ő úgy néz ki, biztos bekerül. Ha a 20 éves nem tanul mégsem tovább a főiskolán, de a 22 éves igen, akkor talán a 22 éves beszámítható a családi pótlék összegébe?

  És ha esetleg beszámítható valamelyik nagy harmadikként , akkor a családi adókedvezmény hogyan alakul?

  Elnézést, nem tudtam értelmesebben leírni a kérdésem.
  Válaszukat előre is köszönöm!

  • Horváthné Pelyva Erzsébet

   A felsőoktatási intézményben tanuló gyermek a családi pótlék összegénél, valamint a családi kedvezmény adóalap csökkentő összegénél figyelembe veszik. A hallgatói jogviszonyt igazolni kell a MÁK felé.
   A családi pótlék a következő lesz: 2 gyermek x 16.000 Ft/gyermek,
   családi kedvezmény: 2 gyermek x 206.250 Ft/gyermek adóalap csökkentés.

   • Válaszát nagyon köszönöm!

    Még egy kérdést szeretnék feltenni.
    Június, augusztusi hónapokra visszamenőleg is kérhetem majd szeptemberben a családi pótlékba való beszámítást?

    Mert ugye az adóalap miatt igencsak jó lenne ezekre a hónapokra is megkapni.

    szép napot!

    • Horváthné Pelyva Erzsébet

     A tanulói jogviszony megszűnése és a hallgatói jogviszony létesítése közötti időre, legfeljebb 2 hónapra visszamenőleg utólag a családi pótlék összegének számítása szempontjából figyelembe veszik. Ahogy beiratkozik a gyermek, kérjen igazolás kiállítását a hallgatói jogviszonyról és továbbítsák a MÁK felé. A családi kedvezmény az utólagosan figyelembe vett időszakra, csak utólag az éves szja bevallásban érvényesíthető.

 10. Üdvözlöm!

  2011. ápr. betöltöttem a 18.életévemet s az idén érettségizek(épp folyamatban van), ha minden jól megy, a továbbiakban egyetemen szeretnék tanulni…eddig emelt összegű családi pótlékot kaptam magas vérnyomásom miatt.(Utazási kedvezményt igazoló kártyám ápr 30.-ig volt érvényes, de még kapom az emelt családi pótlékot.)
  A kérdésem az lenne, hogy esetemben, melyik hónapban kapom az utolsó összeget? (Meddig jár az emelt, illetve az általános családi pótlék?)
  Most májusban még megkaptam…
  Van-e bármiféle jelenteni valóm az Államkincstár felé.. ugyanis nem szeretnénk semmit visszafizetni. Remélem ennek alapján érthető a helyzetem…
  Várom válaszát.. Előre is Köszönöm..

  Üdv.: K.János

  • Horváthné Pelyva Erzsébet

   Kedves János!

   Május hónapra már normál családi pótlékot utalnak (júniusban kapja) és utoljára június hónapban lesz jogosult (július eleji kifizetés). Ahogy megszűnik a hallgatói jogviszony (vizsgák befejezésével) 15 napon belül írásban be kell jelenteni a MÁK-nak.

 11. Tiszteletem,
  Én idén érettségizek, 20-án szóbeli, és ugyanebben az iskolában lesz technikusi képzés (2éves). Ebben az esetben jár a családi pótlék?

  • Horváthné Pelyva Erzsébet

   Kedves József!

   A technikusi képzés is közoktatási intézményben folyik, így jár a családi pótlék. Az iskola a tanulói jogviszonyról igazolást állít ki és ezt szept. végéig továbbítani kell a MÁK felé.

 12. Szeretném kérdezni ,hogy fiam 2011 júliusában szakmunkásvizsgázik 2012 januárba 20 éves de a vizsga után marad az iskolába nappali tagozaton érettségizik.Meddig jár a családi pótlék? Tisztelettel:Ágnes

 13. Tisztelt Szakértő!

  Fiam júniusban érettségizik, most 19 éves. Főiskolára megy továbbtanulni. Jól értem, hogy nem kapunk családi pótlékot utána?
  Ha nem kapunk, a családi kedvezménynél (mivel 3 gyermekem van) figyelembe veszik őt is? Vagy minden háromgyermekes kedvezményt elveszítünk júniusban????

  Válaszát köszönöm

  • Horváthné Pelyva Erzsébet

   Kedves Valéria!

   A fiú után valóban megszűnik a családi pótlék jogosultság, valamint utána már nem érvényesíthető a családi kedvezmény, azonban mind a családi pótléknál, mind a családi kedvezménynél számításba veszik/vehető. Családi pótlékot két gyermek után kapnak, de három gyermek esetében járó egy főre járó összeggel utalják (2×16.000 Ft), valamint a családi kedvezménynél is a három gyerek után járó adóalap csökkentést vehetik figyelembe két gyermek után (2×206.250 Ft). Csak akkor jogszerű az igénybe vétel, ha a felsőoktatási hallgatói jogviszonyt a MÁK felé igazolják, illetőleg az Szja-hoz az adóév elévüléséig megőrzik.

 14. Lányom 2010 febr.volt 20 éves.0.évfolyamos gimnáziumban végzett,utánna közel egy évig bruttó 24500Ft ápolási díjban részesült.
  Ez a fajta jövedelem kizárja a családipótlékra való jogot?

  (Nappali tagozatos,államilag finanszírozott főiskolára jár jelenleg.Ha jól értem akkor már ennek sincs jelentősége a családi pótlék szempontjából.)
  Előre köszönöm,a választ!

  • Horváthné Pelyva Erzsébet

   Kedves Orsi!

   Felsőoktatási intézményben (főiskola is) folytatott tanulmányokat folytató gyermek után már nem jár családi pótlék.

 15. Szeretnék érdeklődni, hogy meddig jár a családi pótlék, kell-e jelezni bármely hatóság felé a betöltött 18. életévet, ha:
  két (iker) lányom 2011. júliusában töltik be 18. életévüket. Évvesztesek, így egyik 2012.ben fog érettségizni, majd 19 évesen, másik – mivel 0. évfolyamra is járt – 2013-ban, majd 20 évesen fogja befejezni középiskolai tanulmányait és szeretnének mindketten továbbtanulni felsőfokú intézménybe.előre is köszönöm megtisztelő válaszát! Adrienn

  • Horváthné Pelyva Erzsébet

   Kedves Adrienn!

   Nem kell jelenteni sehová, a gyermekek tanulói jogviszonya most nem szűnik meg. Majd szeptemberben kell a tanulói jogviszony fennállásáról igazolást küldeni a MÁK felé.

  • Nagyon köszönöm gyors visszajelzését!
   üdvözlettel!

 16. Engem az érdekelne,hogy 2010.november 17-én betöltöttem a 18.évemet,júniusban lesz a szóbeli érettségim,és,hogy meddig kapom a családi pótlékot,az árvaságit?
  Esetleg ha elmennék érettségi után dolgozni akkor jár e még utána családi pótlék vagy árvasági?
  Köszönöm
  Szandi

  • Horváthné Pelyva Erzsébet

   Kedves Alexandra!

   A családi pótlék az érettségi után megszűnik (júliustól), a további folyósítás csak közoktatási intézményben folytatott tanulmányok esetében lehetséges. Az árvasági 16. életév betöltése után csak nappali tagozaton folytatott tanulmányok esetében jár. Tehát, ha dolgozol és nem tanulsz, akkor már egyik sem jár.

 17. Tiszteletem!Érdeklődnék,hogy én egy március 26.-án 20. életévét betöltött fiú vagyok és nappali tagozaton végzem tanúlmányaim,amely kb. 2012.05.x. éig tart!ez iskola befejezéséig kapni fogom még a családipótlékot????választ köszönöm.Üdv.

  • Horváthné Pelyva Erzsébet

   Kedves Gergely!

   Főszabályként a családi pótlék 2011. június hónapban jár utoljára. Akkor van lehetőség továbbfolyósításra, ha sajátos nevelési igényű tanulónak minősülsz és erről szakértői bizottság által kiállított igazolással rendelkezel, akkor az iskola befejezéséig jár az ellátás.

 18. Üdvözlöm!

  Azt szeretném kérdezni,hogy jövő májusban fogok érettségizni. És utána szeretnék esti iskolában továbbtanulni.Akkor is járni fog a családi pótlék?
  Köszönöm!

  • Horváthné Pelyva Erzsébet

   Kedves Judit!

   Akkor jár a családi pótlék, ha a tanulmányokat közoktatási intézményben folytatod. Utoljára annak a tanévnek a végéig jár a családi pótlék, amely tanév során betöltöd a 20. életévedet.

  • lányom most lesz 20-éves agusztusban szeretném megkédezni egyedülnevelem mivel őzvegy vagyok akkor is ezek aszabályok vonatkoznak is rám .Iskolábol van 1-év.

 19. Fiam 2011. 04. 06.-án betöltötte a 19. életévét.
  2011. júniusában lesz a szakmunkás vizsgája.
  Meddig kapom rá a családi adókedvezményt és a családi pótlékot.
  Van e valamilyen bejelentési kötelességem az államkincstár és a munkáltatóm felé.

  • Horváthné Pelyva Erzsébet

   Kedves Enikő!

   A családi pótlék és a családi kedvezmény júniusig jár. Jogszabály szerint a családi pótlékra jogosult személy a jogosultságot befolyásoló minden változást, a bekövetkezését követő 15 napon belül köteles a MÁK felé bejelenteni. Ilyen változás a tanulói jogviszony megszűnése is. Elvileg a tanulói jogviszony központi nyilvántartásából törlik és a MÁK a nyilvántartásról kap adatszolgáltatást, ennek ellenére a jogszabályban előírt kötelezettségnek eleget kell tenni.

 20. Jó napot!
  Nagyobbik gyermekem május végén betölti a 18.évét. Most érettségizik. Tervei szerint a felsőoktatásban fog továbbtanulni.Meddig kapom a családi pótlékot?
  Ha OKJ szakmát tanul mégis főiskola helyett, akkor újra igényelni kell a családi pótlékot?
  A családi adókedvezményben meddig lehet érvényesíteni ezt a gyermekemet?
  Köszönettel várom válaszát.
  K. Ferenc

  • Horváthné Pelyva Erzsébet

   Kedves Ferenc!

   A családi pótlék és a családi kedvezmény is júniusban jár utoljára. Amennyiben nem főiskolán, hanem közoktatási intézményben folytatja a gyermek a tanulmányait, a családi pótlékra és családi kedvezményre is jogosult lesz. Érettségivel megszűnik a tanulói jogviszony, az új jogviszony létesítését igazolni kell és a családi pótlékot legfeljebb két hónapra visszamenőleg lehet igényelni.

 21. Az érdekelne, ha egy gyermek aki 16 éves, sajátos nevelési igényű tanuló és esti gimnáziumba folytatná tanulmányait jár-e utána családi pótlék és igényelhető-e adójóváírás utána. Ha igen akkor meddig? Válaszát előre is köszönöm.

  • Horváthné Pelyva Erzsébet

   Kedves Anikó!

   Amíg közoktatási intézményben tanul (gimnázium annak minődül), de legfeljebb annak a tanévnek a végéig, amelyben a 23. életévét betölti és nem rendelkezik 3 egymást követő hónapban rendszeres jövedelemmel. Amely hónapban családi pótlékot folyósítanak, abban a hónapban a családi kedvezmény is érvényesíthető.

 22. Tisztelt Szakértő !

  Lányom 2010. december 26- betöltötte a 18. évét. Előtte már kaptam utána a magasabb családi pótlékot a tartós betegsége miatt.Miután a MÁK jelezte, hogy 2011. januártól már nem jár a magasabb csp., ezért kértem az ORSZI felülvizsgálatát. 2011. februárjában voltunk a felülvizsgálaton így 2011. augusztus 31-ig meghosszabbították a magasabb csp. folyósítását, erről csak a MÁK állított ki egy igazolást, határozatot nem kaptam. Egyetemre jelentkezett.
  – Miután 2011-ben érettségizik, be kell-e jelentenem a MÁK-nak, hogy megszűnik a tanulói jogviszonya?
  – 2011 augusztusában újra kérelmeznem kell-e az ORSZI felülvizsgálatát?

  Válaszát előre is köszönöm Sné Edit

 23. Ha egy gyerek betölti a 20-ik évét, és még tanul okj képzésen, nappali tagozaton, a családi pótlék helyett miért nem kap valami támogatást hogy a szülök tudják taníttatni?
  Egy másik kérdésem is lenne. Ha a 18-év alatti gyerek nem tanul, büntetés végre hajtó intézetben van, jár-e utána a családi?
  köszönettel

  • Horváthné Pelyva Erzsébet

   Az első kérdésre nem tudok érdemi választ adni.
   A családi pótlék (iskoláztatási támogatás) jogosultság egyik feltétele a gyermek saját háztartásban való nevelése. Intézményi, ezen belül büntetés-végrehajtási intézetben lévő gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermek esetében a vagyonkezelői joggal felruházott gyám, vagy vagyonkezelő gondnok igényelheti a családi pótlékot.

 24. Üdvözlöm! Gyermekem 2010 aug. 25-én töltötte a 18-at, 2010-ben érettségizett és befejezte a középiskolát, a családi pótlékot februárig kaptam. A családi adókedvezmény igénylésénél munkáltatóm jelezte, hogy nem vagyok jogosult, én ezt februárban jeleztem az államkincstár felé. Most megkaptam a határozatot, hogy fizessek vissza jogtalanul felvett 72.000 forintot. Tavaly változott a Cst. 36 §-a. ez szerint nem csak engem terhel a felelősség? (tanulói jogviszony fennállásának vizsgálata) A középiskolának van-e bejelentési kötelezettsége a MÁK felé miszerint a tanuló befejezte a tanulmányait? Tavaly augusztusban úgy tudom volt egy adatlekérés a MÁK és az oktatási intézmények között, segítsen a leírás nyomára akadni.
  Köszönöm

  • Horváthné Pelyva Erzsébet

   Kedves Zoltán!

   Kormány rendelet szerint a szülő kötelessége a tanulói jogviszony megszűnésének bejelentése, ugyanakkor akire augusztus hónapban még családi pótlékot folyósítanak és az Oktatási Hivatal által MÁK felé közölt állományában nem szerepel, hivatalból felszólítják a jogosultat, hogy igazolja a tanulói jogviszony fennállását. Vélhetőleg az átadott állomány is hibás volt, vagy a MÁK is mulasztott.

 25. üdvözlöm.gyermekem gimnáziumba jár,idén érettségizik,tartósan beteg.eddig emelt családipótlékot kaptunk.egyetemre felvételizik.nekünk meddig jár az emelt családi pótlék ill. az egyetem alatt meddig jogosult oktatási támogatásra,

  • Horváthné Pelyva Erzsébet

   Kedves Eszter!

   Felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok során nem jár a családi pótlék. Az oktatási támogatást nem ismerem. (Iskoláztatási támogatásra gondolt?)

 26. Jó napot ! Arról szeretnék tájékoztatást kapni,hogy Én idén fogok érettségizni,és júniusban töltöm be a 20. életévemet.2 évig még szeretnék tovább tanulni,ugyan abban az iskolában,ahol most is tanulok,és szakközép iskolában maradnék.( Ipari szakközép iskola).Akkor már nem jár a családi pótlék? Én azt a tájékoztatást kaptam,ha államilag finanszírozott,vagy szakközép iskolába megyek tovább tanulni,akkor jár majd ..
  Válaszát előre is köszönöm

  • Horváthné Pelyva Erzsébet

   Kedves Alexandra!

   Ha nincs olyan szakértői igazolása, hogy sajátos nevelésű tanulónak minősül, akkor már az újabb tanulmányok ideje alatt nem jár a családi pótlék. Ha van igazolás, akkor annak a tanévnek a végéig jár, amelyben a tanulmányait befejezik, de legfeljebb amelyben a 23. életévét betölti.

 27. Szeretném megkérdezni, hogy a lányom 2011.nov.21-én betölti a 18. életévét.2012.juniusában fog érettségizni. Tovább szeretne tanulni valamelyik főiskolán. Meddig jár a családi pótlék? 18.életév után külön kell-e igényelni a folyósítását, vagy automatikusan kapjuk?

  Válaszát előre is köszönöm!

  • Horváthné Pelyva Erzsébet

   Kedves Angéla!

   Annak a tanévnek a végéig (ált. június 15., rendeletben határozzák meg), amelyikben betölti a 20. életévét betölti, amennyiben közoktatási intézményben tanul. A 18. életév betöltésével, tanév közben nem kell külön igazolni a hallgatói jogviszonyt. A középiskolai tanulmányok befejezésével megszűnik a tanulói jogviszony és a családi pótlék jogosultság is, főiskolás után már jár.

 28. Jó napot kívánok szeretnék érdeklődni hogy most január 10-én szült a lányom de még csak 14-éves de már az anyasági támogatást megigényeltük az ő nevére de a családi pótlékot azt nem tudtuk mert fiatal korú és így én mint az anyukája én lettem a gyámja a megszületett gyermeknek most akkor mikortól fogom megkapni a családi pótlékot visszamenőleg is meg kapom de még határozat nem jött mai napig sem és még nem tudtuk elintézni a családi pótlékot mert volt már olyan aki azt mondta hogy nem lehet visszamenőleg igényelni csak a határozat létrejött napjától Kérem írjon már minél előbb mert fontos lenne Köszönöm.

  • Horváthné Pelyva Erzsébet

   Kedves…!

   A határozat kézhezvételét követő naptól lesz jogosult családi pótlékra, akkor, ha a gyámkirendelő határozat nem tartalmaz a kézhezvételnél korábbi időpontot pl. a gyermek születésnapjának dátumát. Amennyiben korábbi időpont szerepel a határozatban, azt a napot írhatja az igénylés dátumaként.
   Amely naptól jogosult a családi pótlékra attól a naptól igényelheti a családi pótlékot később is, de arra figyelemmel kell lenni, hogy csak max. 2 hónapos késést fogad el a MÁK.

 29. Idősebb gyermekem 2011.júliusban lesz 18 éves, 2012. júniusban fog érettségizni gimnáziumban. Ha OKJ-s képzésre megy 2012-ben, jár utána a családi pótlék?
  Korábbi hozzászólásokból jól értettem ha egyetemre vagy főiskolára megy nem jár utána családi pótlék? Iskoláztatási támogatás jár?

  Üdv.,

  • Horváthné Pelyva Erzsébet

   Kedves Albizia!

   Az iskoláztatási támogatás a családi pótlék egyik fajtája, egyetemista, főiskolás gyermek után nem jár. Ha az OKJ-s képzés iskolarendszerű képzés formájában közoktatási intézményben folyik, akkor jogosult az ellátásra. Az iskolától mindenképpen kérjenek tájékoztatást az aktuális szabályokról, naprakészen tudják informálni.

 30. Azt szeretném kérdezni,hogy a lányom 2010.12.27-én töltötte be a 20. életévét és meddig kapom a családi pótlékot,ugyanis most szakközép iskolába jár!!!Válaszát előre is köszönöm!!!

  • Horváthné Pelyva Erzsébet

   Kedves Marika!

   2011. júniusig.

   • Még azt szeretném megkérdezni,hogy adó kedvezménybe részesülünk-e?Ha igen akkor addig az időpontig ameddig a családi pótlék jár vagy egész évben igénybe vehetjük-e?Válaszát előre is köszönöm!!

    • Horváthné Pelyva Erzsébet

     Kedves Marika!

     Abban a hónapban jogosult utoljára családi kedvezményre, amely hónapra utoljára folyósítják a családi pótlékot.

 31. Poórné Nikula Györgyi

  a lányom márciusban tölti a 18. életévét.jelenleg gimnáziumba jár .azt szeretném kérdezni milyen nyomtatványt kell kitöltenem és hová kell postáznom hogy továbbra is folyósítsák a családi pótlékot ?És mikor kell ezt leadni hogy az ellátás folyamatos legyen?Köszönöm válaszát.

  • Horváthné Pelyva Erzsébet

   Kedves Györgyi!

   A gyermek tankötelezettsége annak a tanévnek a végéig fennáll, amelyben a 18. életévét betölti, ennek értelmében márciusban nem kell a tanulói jogviszonyt külön igazolni a MÁK felé.

 32. Tisztelt Cím!
  Azzal a kérdéssel fordulok Önökhöz, hogy gyermekem májusban tölti a 20. életévét, most még gimnáziumba jár. A családi pótlékot a gimnázium befejezéséig kapja? Utána nem fog velem közös háztartásban élni mert OKJ-s képzésre megy, jár e neki saját jogon iskoláztatási támogatás?
  Tisztelettel: Edit

  • Horváthné Pelyva Erzsébet

   Kedves Edus!

   2011. júniusig jár a családi pótlék.Az életkora miatt további ellátásra nem jogosult.

   • Saját jogán sem? Mint iskoláztatási támogatás? Mivel első szakma szerzés lesz.

    Üdv: Edit

    • Horváthné Pelyva Erzsébet

     Kedves Edit!

     A jogosultság szempontjából a gyermek életkora az irányadó és főszabály szerint annak a tanévnek a végéig jár az ellátás, amelyben a 20. életévét betölti. Kivétel, ha sajátos nevelési igényű és erről szakértői bizottság által kiállított igazolással rendelkezik, akkor az életkor kitolódik a 23. életévre.

 33. Tudni szeretném, hogy meddig kapom 3 gyerekre az iskoláztatási támogatást, ha nagyobbik fiam az idén érettségizik betöltötte 2010 októberében a 18-at, és felsőoktatásban kíván tovább tanulni, a másik két gyermekem 16 és 7 évesek.Azt tudom, hogy 20 éves korig jár,ha közoktatási intézmény tanulója.A felsőfokú intézmény nem közoktatási intézmény???

  • Horváthné Pelyva Erzsébet

   Kedves Lyna!

   Törvény szerint felsőoktatási intézménynek számít. 2010. júniusig jár a 3 gyermekre az iskoláztatási támogatás és ha a hallgatói jogviszonyt igazolják, akkor 2×16.000 Ft-ra lesz jogosult.

 34. Köszönöm szépen a gyors tájékoztatást!

 35. Jó napot! 18 éves vagyok 2010.december 17én töltöttem be a 18-at.Most 2011-be fogok érettségizni!Tovább fogok tanulni, egyetemre szeretnék menni.Meddig jogosult anyukám a családi pótlékra?!

 36. Fiam áprilisban lesz 20 éves. Jelenleg hatodéves technikus hallgató,és szeptemberben egyetemre fog menni ( már 2010-ben fel vették ).
  Azt szeretném tudni, hogy a családi kedvezményt is júniusig kapom, mint családipótlékot?

 37. Lányom 2o11 jan. 17-én tölti be a 2o.életévét,jelenleg felsőfokú akreditált képzésben vesz részt.A 17 éves fiamra aki még/ középiskolában tanul/eddig meg is kaptuk a két gyerek után járó családipótlékot.Azt szeretném kérdezni hogy meddig jár ez igy nekünk.
  Köszönettel

  • Horváthné Pelyva Erzsébet

   Kedves Bettina!

   A lánya utáni jogosultság 2011. júniusban megszűnik. A fia után amíg közoktatási intézményben tanul, legfeljebb annak a tanévnek a végéig, amelyben a 20. életévét betölti jogosult családi pótlékra.

 38. Tiszteletem!

  Szeretném megtudni, hogy ha a lányom 2010 decemberében betöltötte a 20. életévét, de még érettségi előtt áll és egyedül nevelem, jövedelme nincsen, nappali gimnáziumba jár, tovább is szeretne tanulni nappali tagozaton főiskolán, akkor családi pótlék jár-e még, illetve az új családi adózás hogyan érint bennünket!

 39. Lányom 2010 05.12-én volt 18 éves. 2010 szeptemberben az egyetemtől kapott hallgatói jogviszony igazolással elmentem a családi pótlékot intéző irodába, ahol azt mondták nem jár már a továbbiakban a családi pótlék. Most azt hallottam hogy 20 éves korig jár ha egyetemista. Szeretném megkérdezni mi az igazság?
  Jár-e valamilyen kedvezmény nekünk?
  köszönettel: Zsuzsa

  • Horváthné Pelyva Erzsébet

   Kedves Zsuzsa!

   Felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató gyermek után nem jogosult családi pótlékra. Közoktatási intézmény tanulói jogviszonya alapján lehetne jogosult az életkora miatt.

 40. Lányom 2011 májusában 24 éves lesz,egyetemi hallgató/nappali,első diploma,államilag finanszírozott/a befejezés várható éve 2015.,fiam 15 éves gimnazista.2008 októberétől egyedül nevelem őket.Jár-e a magasabb családi pótlék/13.700 Ft/ a fiam után,vagy csak 13.300?
  Az új családi adózásban 2 gyermek után kapom az adókedvezményt
  Válaszukat köszönöm!

  • Horváthné Pelyva Erzsébet

   Kedves Judit!

   Egyedülállóságról nyilatkozni kell és a 13.300 Ft helyett 14.800 Ft-ra lesz jogosult, amíg az egyetemi hallgató figyelembe vehető, azt követően 13.700 Ft-ra.
   Családi kedvezményt csak a 15 éves gyermek után tud érvényesíteni, mivel ő számít kedvezményezett eltartottnak.

 41. Az a kérdésem. hogy meddig kapok a lányomra családi pótlékot, ha 2011. novemberében tölti be a 20-at és egyetemre szeretne tovább menni és van egy 16 éves középiskolában tanuló gyerekem is. Ez befolyásol-e valamit?

  • Horváthné Pelyva Erzsébet

   Kedves Nusi!

   A nagyobb gyermekre annak a tanévnek a végéig (június), amelyben a 20. életévét betölti és még közoktatási intézményben tanul (tanulói jogviszonya fennáll). Azt követően, ha felsőoktatási intézményben megkezdi a tanulmányait- a kisebbik gyermeknél a figyelembe veszik -ha a kisebbnél minden feltétel adott- és a családi pótlékot összegét két gyermekre való tekintettel állapítják meg, de csak egy gyermek után folyósítják.

 42. Varsányiné Ganyecz Ildikó

  Szeretném tudni, hogy gyermekem meddig kap családi pótlékot.
  2010.augusztus 14.-én töltötte a 18.évét.jelenleg 8 évfolyamos gimnáziumba jár, 2011-ben fog érettségizni.
  Válaszukat nagyon köszönöm előre is!
  Üdvözlettel!Varsányiné

 43. Fiam februárban tölti a 19. életévét. Jelenleg gimnáziumi tanuló, mivel 5. éves (0. évfolyammal kezdte tanulmányait)Úgy gondolom, hogy mivel ez évben érettségizik, ez év június 30-ig kapok rá családi pótlékot (iskoláztatási támogatást).

  Kérdezném, hogy a családi kedvezmény számításnál eltartottként figyelembe vehető-e.

  Köszönöm
  Ági

  • Horváthné Pelyva Erzsébet

   Kedves Ági!

   A fia júniusig kedvezményezett eltartottnak -egyben eltartottnak- is számít a családi kedvezmény érvényesítésénél. Júliustól attól függ, hogy figyelembe vehető-e akár eltartottként, akár kedvezményezett eltartottként, hogy folytatja-e a tanulmányait és hol.

 44. következő a kérdésem. fiam 2o éves,esti gimnáziumban tanul,keresete nincs,jár-e neki a családi pótlék? (egyedül nevelem őket húgával együtt)

  • Horváthné Pelyva Erzsébet

   Kedves Ferenc!

   A közoktatási intézményben való tanulmányok folytatása, vagyis a tanulói jogviszony megléte az egyik feltétel a családi pótlék folyósításnak, ennek értelmében az esti tagozat esetében is jogosult az ellátásra. Ha 2010. szeptember- 2011. június között töltötte/tölti be a 20. életévét, akkor szintén jogosult, amennyiben 2010. augusztus hónappal bezárólag betöltötte az előbbi életkort, akkor nem jogosult ellátásra. Sajátos nevelésű igényű tanulónál ez az életkor 23. év.

 45. Nagyobbik fiam 22 éves egyetemista. Kisebbik gyermekem ez év októberében lesz 20 éves. Édesapjuk 17 éve elhunyt, azóta egyedül nevelem őket. Árvaellátást kap mindkettő. Nagyobbik fiam gyereklétszámba való figyelembevételét 2010. november 01-ével visszavonták, így most 13 700 Ft családi pótlékot kapok. Előző válaszában olvastam, hogy elvileg a létszámba továbbra is be kéne őt számítani. Kérdezem, hogy jól értelmeztem-e válaszát tényleg figyelembe vehető -e a családi pótlék megállapításánál?
  Másik kérdésem, hohy a sajátos nevelési igényű kategóriába családi pótlék szempontjából beszámít-e a diszleksziás fiatal, akinek szakértői papírja van.
  Köszönöm válaszát!

  • Horváthné Pelyva Erzsébet

   Kedves Kiss Jánosné!

   Nyilván a határozatban szerepelt a visszavonás indoka, azt kellene megnézni mi volt. Feltétekhez kötött, hogy mikor vehető figyelembe a létszámnál, pl hallgatói jogviszony igazolása, nincs rendszeres jövedelme.
   Sajátos nevelésű igényű gyermeknek minősül a diszlexiás gyermek, szakértői vélemény mellett a hallgatói jogviszonyt kell igazolni.

 46. Hello!
  20 Éves tanuló vagyok. 2011 Januárban végzem az iskolával. Meddig jár nekem a családi pótlék.Nem a szüleimmel élek egy háztartásben!
  Válaszát köszömöm!

  • Horváthné Pelyva Erzsébet

   Kedves Alexandra!

   Ha a közoktatási intézményben (pl. középiskola, szakiskola) a tanulmányaidat 2011. januárban befejezed és a mostani tanévben töltötted (töltöd) be a 20. életévedet, akkor január hónapban jár utoljára családi pótlék (február elején folyósítják).
   A tanulmányok befejezésével, iskolából való kimaradással a tanulói jogviszony megszűnik, így a családi pótlék jogosultság is. Ha szeptember előtt volt a 20. születésnapod, akkor most nem is jár családi pótlék.
   Az, hogy nem élsz egy háztartásban a szüleiddel, annál van jelentősége, hogy saját jogon is igényelhetnéd az ellátást, ha minden feltétellel rendelkeznél.

 47. Hello!
  Én azt szeretném megtudni h ezt a rendeletett most hozták be aug.30al.De én a 20adik életévemet dec 16al betöltöttem.Akérdésem az lenne h juniusig kapom a családi pótlékot v januárban megszüntetik?Választ köszönöm.

  • Kedves Márk!

   Ha a tanulói jogviszony közoktatási intézményben továbbra is fennáll (középiskolában, szakiskolában tanulsz), akkor júniusig jár a családi pótlék.

 48. Ha legnagyobb gyerekem betöltötte a 20-at, a két kisebbnek jár-e valamilyen kompenzáció a családi pótlék mellé?

  • Kedves Erzsébet!

   Ha a legidősebb gyermek után már nem folyósítanak családi pótlékot a gyermekszámba beleszámítják akkor, ha az közoktatási intézmény tanulója vagy felsőoktatási intézményben első akkreditált felsőfokú iskolai rendszerű szakképzésben, első egyetemi vagy főiskolai szintű képzésben részt vevő hallgató és rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik. Más “kompenzáció” nincs.

 49. asztszeretném kérdezni a lányom augusztus 1.töltötte a 20.demég továbtanul 3 évet. neki jármég a családi? válaszát köszönöm.

  • A gyermek a tanév kezdetét (szeptember 1.) megelőzően betöltötte a 20. életévét, ennek értelmében nem jogosult családi pótlékra kivéve, ha a gyermek sajátos nevelési igényű.

  • A gyermekem 2010. dec. 21.-én lesz 19 éves, most érettségizik, és tanul tovább. Kapok utána családi pótlékot vagy valamilyen támogatást?

   Üdv

   • Kedves Éva!

    Ha felsőoktatási intézményben fog tanulni, akkor nem lesz jogosult tovább családi pótlékra. Ha közoktatási intézményben, akkor jogosult lesz.

 50. Azt szeretném megkérdezni, hogy meddig tart a tanév? Június 30-ig, ahogyan a MÁK gondolja, vagy augusztus 31-ig, ahogyan a közoktatási törvényben szerepel. 19 éves gyermekem után ugyanis július és augusztus hónapokra felfüggesztették az iskoláztatási támogatás folyósítását, és csak szeptemberben, amikor iskolalátogatási igazolással bizonyította a tanulói jogviszonyát, folyósították visszamenőleg.
  Ebben a tanévben betölti a 20. életévét. 2011. júniusáig, vagy augusztusáig vagyok jogosult az iskoláztatási támogatásra?

  • Kedves Anni!

   Utolsó jogosultsági hónap 2011. június. A tanév utolsó napja 2011. június 15. (22/2010. (V. 13.) OKM rendelet)

 51. sziasztok.
  Én 18 élet évemet betöltöttem és saját jogon kapom a családi pótlékomat.
  9 hónapos terhes vagyok és azt szeretném megtudni,hogy a saját családi pótlékom mellet kaphatom a babáét is ?

  • Kedves Anett!

   Ha a tanulói jogviszonyod (közoktatási intézményben) megszűnik, akkor saját jogon biztosan nem jár. Ha nem szűnik meg, nem tartom kizártnak, hogy mindkettő folyósítható, de javaslom mindenképpen érdeklődj a MÁK-nál.

 52. sziasztok. Azt szeretném kérdezni, hogy 17 éves tanuló vagyok, és 3 hónapos terhes. A szüleimmel nem élek, akkor is jár saját részre a családi

 53. Kedves Erzsébet!
  21 éves nappali tagozatos egyetemista vagyok és cukorbeteg (gimis koromban ezért emelt családi pótlékot kaptunk ezért). Szüleim elváltak, anyukámmal élek és nem tudom pontosan értelmezni a törvényt. A kérdésem az lenne, hogy jár-e nekem nelevési vagy iskoláztatási támogatás és ha igen, akkor hol lehet ezt igényelni.
  Válaszát előre is köszönöm,
  Zsanett

 54. Kedves Erzsébet!

  Segítségét szeretném kérni családi pótlékkal kapcsolatban. Lányom november végén tölti be a 18. évét. 3 évvel ezelőtt non-hodgkin limfómával került kórházba, a kemoterápia mellékhatásaként agytrombózis és epilepszia lépett fel, ami azóta nagyjából rendeződött. 2009-ben már csak 2010 novemberig kaptuk meg az orvosi igazolást a tartós betegség fennállásáról, életkora miatt. Pár nappal ezelőtt ismét küldött adatlapot az Államkincstár, amit a kezelőorvos ki is töltött, arra gondoltunk, változhatott a törvény. Mikor bevittem az ügyintézőhöz, szinte meg lettem szégyenítve, mit akarok ezzel a papírral. Kérdésemre, miért küldték ki, az volt a válasz, biztos a kolléganő elnézte. Kérdésem ezek után: van-e lehetőségünk a normál családi pótlékon kívül valamilyen ellátásra, esetleg csak egy 90%-os utazási kártyára, mert az ellenőrzésre 100 km-re kell utaznunk, és számomra érthetetlen okból csak a visszautat téríti az Egészségbiztosító.

  Köszönettel: H. Henriett

 55. Kedves Erzsébet!

  Én azt szeretném tudni, hogy nekem jár e a családi pótlék, ha most májusban érettségiztem, másik intézményben tanulok jelenleg és csak jövő májusban töltöm be a 20. életévemet. Az igazolást már szeptemberben elküldtem, de még semmit nem tudok róla.

  Előre is köszönet.

  • Horváthné Pelyva Erzsébet

   Kedves Bonie!

   Érdeklődjön a MÁK-nál, hogy a benyújtott igazolás alapján megfelel-e a jogosultsági feltételeknek.

 56. Nekem a Szociális Munka tantárgyamhoz lenne egy kérdésem.:

  A családi pótlék, iskoláztatási támogatás jogosultsága mely törvény által van szabályozva?

  • Horváthné Pelyva Erzsébet

   Kedves Katalin!

   1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról, 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról, 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról.

 57. Most akkor nem értem ezeket a törvényeket. :S

  Én 21 éves nappali tagozatos diák vagyok mint mástól, tőlem is megvonták a családi pótlékot sajna :S de mivel én se otthon lakom szüleimmel ezért igényelhetnék iskoláztatási támogatást vagy az is csak 20 éves korig jár?
  nem értem, hogy miért a diákoktól kell elvenni a járadékokat bezzeg a szocit mindenki kapja.

 58. Takácsné Varga Ilona

  20. életévét betöltött gyermek után iskoláztatási támogatás sajátos nevelési igény esetén 23. életév betöltéséig jár a szülő részére. A gyermek fogyatékosségi támogatásban részesül. A szülő részére az iskolásztatási támogatés, illetve a gyermek részére a fogyatékossági támogatás együttesen folyósithatő-e? Köszönettel: Ilona

  • Horváthné Pelyva Erzsébet

   Kedves Ilona!

   A sajátos nevelési igényű gyermek után iskoláztatási támogatásra való jogosultság feltétele, hogy a gyermek fogyatékossági támogatásra nem jogosult. Ennek értelmében a két ellátás nem folyósítható együttesen.

 59. Kedves Erzsébet!

  Lányom 1991 decemberében született befejezte a középiskolát, jelenleg egyetemre jár és még ebben(október a hónapban is kaptam utána a családi pótlékot.
  Meddig jár a családi pótlék? Nekem kell valamit tennem, hogy ne kapjam, mert nem szeretném utólag egy összegben visszafizetni.

  Válaszát előre is köszönöm:Horváth Gabriella

  • Horváthné Pelyva Erzsébet

   Kedves Gabriella!

   A jogosultság a középiskolai tanulói jogviszony megszűnésével megszűnt. Erről elvileg elektronikus úton kellett információt kapnia a MÁK-nak. A jogviszony megszűnését jelezze telefonon, vagy e-mailen keresztül a MÁK felé. Az elérhetőségeket megtalálja a MÁK honlapján.

 60. Kedves Erzsébet!
  Csak gratulálni szeretnék a törvényhozóknak! Megint nem gondolták végig mit szavaznak meg. Tehát ha jól értelmezem az új törvényt, aki május után született és egy évvel később /7 évesen/ kezdte tanulmányait, azokat büntetik, mert nem ad neki családi pótlékot hiába jár nappali 2 éves felsőfokú képesítésre. Ugyanis 19 évesen érettségizik, választ egy 2 éves iskolát, amit manapság nagyon ajánlanak. 21 évesen végez. Az iskolába való beiratkozásnál azt ígérik , jár családi pótlék is, de meddig? Ehhez még társulhat, ha egy alapítványi iskolába iratkozott , ahol 50 %-al megemelik a második év tandíját.
  Nálunk pár napja szembesült ezzel a ténnyel sok szülő.
  Remélem valaki elgondolkodik mindezen.
  Üdvözlettel: Bné

 61. AZT szeretném kérdezni ,hogy a tesom kislánya hozzám került én vagyok a gyámja beadtam az igénylést szept 1 a családira de még nem kaptam meg ˛mikor kapom meg. köszönöm

  • Horváthné Pelyva Erzsébet

   Érdeklődjön az eljáró MÁK-nál, konkrét ügyekben ott tudnak felvilágosítást adni. A kérelem elbírálásának határideje az eljáró szervhez való beérkezéstől számított 22 munkanap, amely indokolt esetben meghosszabbítható, ezt követően történik határozat közlése. Olyan előfordul, hogy előbb utalják az ellátás összegét, mint ahogy kézhez kapja a határozatot.

 62. Tóthné Csehovics Mónika

  Kedves Erzsébet! (Illetve aki ebben segíteni tud!)

  Egy volt tanítványom ügye miatt szeretnék érdeklődni. 22 éves, szakiskolába jár nappali tagozaton és megvonták tőle a családi pótlékot. Javasoltam, hogy kérjen a szakiskolától iskolalátogatási igazolást, valamint a legutolsó szakértői véleményről hivatalos másolatot (F70, enyhe fokban értelmi sérült, >> szerintem SNI kategória). Beszerezte a papírokat, majd felhívta a folyósító szervet, ahonnan azt a választ kapta, hogy nem jár 23 éves koráig a családi pótlék. Semmi más ellátásban nem részesül, édesanyja elhunyt,gyakorlatilag saját magáról gondoskodik. Én akárhogy értelmeztem a törvényeket, szerintem neki jár a családi pótlék. Ez az utolsó tanéve.
  Reménykedve várom mielőbbi válaszát, nagyon sürgős lenne!

  Köszönettel és Tisztelettel: T. Mónika

  • Horváthné Pelyva Erzsébet

   Kedves Mónika!

   Az enyhén értelmi fogyatékos tanulásban akadályozott és véleményem szerint is SNI kategória (Közoktatási tv. 121.§ 29. a) pont). Papíralapon be kell nyújtani az igényt, megjelölve a megállapító bizottság megnevezését és címét, valamint a szakértői vélemény számát.

 63. Én 1987. július 4.én születtem,és tanulmányaimat még folytatom. Határozat alapján megszüntették szeptember elsejétől a családi pótlékot,de szeptemberben még kaptunk, ekkor már elkezdtem tanulmányaim folytatását…,de most októberben már nem. Édesanyám már nem él,és ketten élünk édesapámmal…valamilyen módon erre az utolsó tanévemre,ami még fizetős is,kérvényezhetek valamilyen módon családi támogatást?? előre is köszönöm!!

  • Horváthné Pelyva Erzsébet

   Az augusztus végén hatályba lépett jogszabály változás az életkora miatt kizárja a családi pótlék jogosultságot. Sajátos nevelési igény esetén lehetne újból igényelni, amelyet szakértői véleménnyel kell alátámasztani.

 64. Érdeklődnék, hogy mi a teendő ha januárban 21.éves leszek és júniusban végeztem az Okj-s szakmunkásképzőbe és most felnőttek középiskolájába járok nappali tagozaton Édesanyám egyedül nevel! És diszlexiás és diszgráfiás vagyok ez sajátos nevelési igénynek számít? Kaphatok ez miatt bármilyen támogatást? Most állapították meg a betegségeket! Várom válaszukat! Köszönettel Dani

  • Horváthné Pelyva Erzsébet

   Kedves Dani!

   Családi pótlékot lehet igényelni. Az igénylésnél igazolni kell a tanulói jogviszonyt és írásban be kell jelenteni a diszlexiát, diszgráfiát megállapító bizottság megnevezését és címét, valamint a szakértői vélemény számát.

 65. Kedves Erzsébet,

  21 éves nappali tagozatos tanuló vagyok, külön élek a szüleimtől(anyukám+férje),anyukám munkanélküli a férje nyugdíjas.
  Most intézem a hivatalos lakcímet,mert még velük lakom elméletben.Saját jogon igényelhetem a családi pótlékot ha meglesz az új lakcímkártyám?
  Vagy esetleg van valamilyen más mód?
  Előre is nagyon köszönöm

  • Horváthné Pelyva Erzsébet

   Kedves Renáta!

   Akár szülő, akár saját jogán igényli az ellátást, főszabályként annak az tanévnek a végéig jár, amelyben a 20. életévét betölti. Életkora alapján nem áll fenn a jogosultság.

 66. Kedves Erzsébet!

  Asthmás/tartósan beteg vagyok,20.élet évemet betöltöttem,nappali tagozatos tanuló vagyok.
  Ugye bár megszűnt az emelt családi pótlék,de ha saját jogon kérem a családit akkor megkaphatom???

  Régebben már voltam ORSZI-n és akkor megállapították,hogy tartós beteg vagyok és,hogy az emelt családi pótlék jár.

  • Horváthné Pelyva Erzsébet

   Kedves Katalin!

   A szülő, vagy saját jogon fennálló jogosultság tekintetében az életkor azonos. Próbálja meg a fogyatékossági támogatást megérdeklődni a MÁK-nál.

 67. Én most töltöttem be a 20. életévemet július 4.én.
  Szerintem ez nagyon igazságtalan hogy, aki pl szeptember 1.-én tölti be a 20.at az akkor egész évben fogja kapni a családit…nem tehetek róla hogy nyáron születtem.
  Ráadásul nekünk is nagy gondot okoz ez, mivel édesanyám rokkantnyugdíjas és egyedül álló és ketten vagyunk testvérek akiknek eddig járt a családi…
  Iskola mellett én is járok dolgozni, és eddig nagy segítség volt pl. a bérlet megvásárlásában de ezentúl ezt is már saját pénzből kell fizetni…
  Nem értem miért kellett a rendeletet módosítani 23. éves korról 20. éves korra.
  Ez rengeteg családnak nagy gondot fog okozni… 🙁

 68. Hát nagyon hosszú lenne a problémám leírni amilyen levelezgetést folytat velem a MÁK. Megpróbálom a lényeget:fiam 19éves asztmás/tartós beteg/most jár a középiskola 5.be/OKJ/elküldtem az iskolai látogatást de az már ugye szept. az ingyenes tankönyv miatt és a kezelő orvosi igazolást is. Először kaptam egy csal.pótl.megszüntetést.aztán 3hét múlva hogy visszavonják,tehát jár.és majd utólag megkapom /még nem/egybe.2havit.aztán kaptam 1olyan levelet hogy saját jogú de én nem töltöttem ki gondolván hogy az én nevemre jár.aztán kaptam 1 köv. levelet,jár a családi de a tartós betegséget igazolni kell/én már azt is beküldtem de az nem volt elég/ebben a Rehab. intézet behívója volt ami majd okt.11-én lesz.tehát még mindig nincs pénz!Erre ma jött az utolsó levél amiben a magas összegű családit megszüntetik.szóval most itt tartok.És lenne még 1kérdésem:ha a fiam középiskolás vállalkozó lenne járna e a CSP?tisztelettel.

  • Horváthné Pelyva Erzsébet

   Kedves Eleonóra!

   Azért szüntetik meg a magasabb összegű családi pótlékot, mert nincs olyan ORSZI szakvéleményük, amely alapján folyósítható lenne. Most a normál családi pótlékot folyósítanak és ha a szakvélemény alapján jogosult lesz a magasabb összegűre, akkor módosítják az összeget.
   Ha legalább 3 egymást követő hónapban jövedelme van, akkor a 4. hónaptól addig szüneteltetni kell a folyósítást, amíg rendszeres jövedelme van.

 69. Azt írták a Magyar Állam Kincstár honlapján, hogy akiket érint a változás 2010. július végéig küldenek ki határozatot. Én és egyik ismerősöm sem kapott határozatot. Én saját jogon kapom a családi pótlékot. Jelenleg22 éves vagyok. A napokban bevittem az Állam Kincstárhoz a iskolalátogatási igazolást. Tájékoztattak vagyis átvették az igazolást és ráírták a másolatra, hogy “jogszabály változásról tájékoztatva”. A kérdésem az, hogy én továbbra is fogom kapni az ellátást vagy nem.?! Augusztusi ellátást szeptemberben megkaptam. Köszönöm a segítséget. M

  • Horváthné Pelyva Erzsébet

   Kedves Miklós!

   Júliusban azok kaphattak határozatot a megszüntetésről, akik részére az akkor hatályos jogszabály szerint szűnt meg a jogosutlsága. A MÁK a tanulói jogviszony fennállásáról elektronikusan kap adatokat és vélhetőleg az Ön adatai a nyilvántartás szerint megalapozták a további jogosultságot, vagyis a tanulói jogviszony fennállt és az életkora még lehetővé tette. Emiatt folyósították az augusztusi családi pótlékot.
   Az új szabályozás augusztus 30-tól hatályos és eszerint már az életkora miatt megszűnik a jogosultsága. Gondolom erről tájékoztatták – “jogszabály változásról tájékoztatva”.

 70. Kedves Erzsébet,

  abban szeretném a segítségét kérni,hogy beadjam-e az igényem a családi pótlékra,vagy felesleges,mert vissza el fogják utasítani.
  Én 21 éves tanuló vagyok,de már 18 éves korom óta külön háztartásban élek( az állandó lakcímem azonos édesanyáméval és a nevelőapáméval,de a tartózkodási helyem más),tehát lényegében önellátó vagyok.Állandó diákmunkahelyem van,ebből fedezem a megélhetésem,de a családi pótlék hiánya nagyon rosszul érintene,mivel az iskola mellett nem tudok annyit dolgozni,ami teljesen fedezné a költségeimet.Ez mennyiben mérvadó az elbírálásban?

  Válaszát előre is köszönöm!
  Üdv:
  M. Alexandra