Last minute – Szja bevallás

Írta:Erzsébet

Last minute – Szja bevallás

Május 20-a az utolsó nap, amikor a személyi jövedelemadó (Szja) bevallás továbbítható az adóhatóság felé. Ez a határidő vonatkozik olyan magánszemélyre, aki részére 2009-ben pl. munkabért, betegszabadságot, táppénzt, álláskeresési támogatást (járadék, segély), Tgyást, Gyedet, megbízási díjat fizettek és a foglalkoztatója nem vállalta, illetve a munkavállaló nem bízta meg (bízhatta meg) a bevallás elkészítésével. Szintén ez a határidő érvényes a 2009-ben tevékenységét megszüntető egyéni vállalkozóra, illetve aki átjelentkezett egyéni cégként a társasági és osztalékadó törvény hatálya alá; a mezőgazdasági őstermelőre, ha nem kötelezett áfa fizetésére. A bevallás keretén belül kell számot adni a különadózó jövedelmekről, az EKHO-ról; az EHO-fól;  a különadóról.

Május 20-a a határidő az egyes nagy értékű vagyontárgyak bevallására (autó, hajó, stb.), valamint az 1+1%-ról történő rendelkező nyilatkozat vonatkozásában is. Utóbbit nem kötelező az Szja bevallás mellé csatolni, külön is továbbítható, de a határidőt be kell tartani, azt követően beérkezett nyilatkozat nem érvényes.

.

Mikor nem kell bevallást benyújtani?

A magánszemélynek nem kell adóbevallást benyújtania, ha az adóhatóság közreműködésével az egyszerűsített bevallást (nyilatkozott 2010.02.15-ig), vagy a munkáltató által történő adómegállapítást (nyilatkozott 2010.01.31-ig) választotta. Nincs bevallási kötelezettség kizárólag adómentes jogcímen szerzett jövedelem, adóterhet nem viselő járandóságnak minősülő jövedelem (Gyes, Gyet), kizárólag nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján a Magyar Köztársaságban nem adóztatható jövedelem szerzése esetén;  a nyugdíj folyósításnál, ha más adóköteles jövedelme nem volt a magánszemélynek. Mentesül az a magánszemély mezőgazdasági kistermelőnek, ha a tevékenységből származó támogatásokkal csökkentett bevétele a 600 ezer Ft-ot nem haladta meg. Alkalmi munkavállalói könyvvel szerzett jövedelmet 858 ezer Ft alatt nem kell bevallani, akkor, ha az adóterhet nem viselő járandóságon kívül más bevallási kötelezettség alá jövedelem nem volt. Szintén mentesül a bevallási kötelezettség alól a 200 ezer Ft-ot meg nem haladó ingó értékesítésből származó jövedelem, valamint az ingatlan, vagyoni értékű jog értékesítése, ha abból nem származik jövedelem.

A magánszemélynek bevallási kötelezettség alá nem eső más jövedelme mellett megszerzett értékpapír-kölcsönzésből, osztalékból, árfolyamnyereségből származó, a vállalkozásból kivont, a kifizetővel kötött szerződés alapján ellenszolgáltatás nélkül kapott életjáradékból származó jövedelmek együttes összege ha nem haladja meg a 100 eze Ft-ot és ebből a kifizető igazolás alapján az adót levonta, akkor nem kell bevallást benyújtani.

.

Milyen adókedvezmények érvényesíthetők (teljesség igénye nélkül)?

1.) lakáscélú hiteltörlesztés áthúzódó kedvezménye,

2.) személyi kedvezmény,

3.) alkalmi foglalkoztatás kedvezménye,

4.) összevont adókedvezmény:

  • háztartással kapcsolatos szolgáltatások igénybevételének kedvezménye (lakásfelújítással, -korszerűsítéssel kapcsolatos szolgáltatások; gyermekfelügyelet (bébiszitter); háztartásvezetés; házi ápolás; háztartási nagygépek karbantartása, javítása; a lakás, a lakóház tüzelőberendezésének, fűtésrendszerének, égéstermék elvezető rendszerének, hideg- és meleg-, valamint szennyvízrendszerének karbantartása, javítása)
  • egyes társadalombiztosítási és magán-nyugdíjpénztári befizetések kedvezményei,
  • a foglalkoztatói hozzájárulás kiegészítéseként történő befizetés,
  • tandíj utáni és a képzési költség halasztott kedvezménye,
  • közcélú adomány, tartós adományozás céljára történő befizetés,
  • biztosításra történő befizetés.

5.) őstermelői kedvezmény,

6.) családi kedvezmény

7.) egyéb

A kedvezmény a kiállított névre szóló számla, illetve igazolás birtokában számolható el. Az igénybe vehető adókedvezmény összege az összevont kedvezményalap 30%-a, de legfeljebb 100 ezer Ft , érvényesítése függ a magánszemély összes jövedelmétől (alkalmazása megtalálható a kitöltési útmutatóban). 

.

Befizetés, visszaigénylés

 A fizetendő adó esedékessége 2010. május 20-a, a visszaigényelt adót beérkezéstől számított 30 napon belül utalja az adóhatóság.

.

Szerző

Erzsébet administrator

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.