Kisgyermekes bérlet

Írta:Horváthné Pelyva Erzsébet

Kisgyermekes bérlet

A kisgyermekes családok helyi tömegközlekedési támogatása Budapest,  Debrecen, Eger, Szolnok, Kaposvár, Sopron mellett 2010. március 1-től Szegeden is bevezetésre került.  A  jogosultak körét,  feltételeket a helyi önkormányzat képviselő testülete határozza meg.

.

1. Budapest –  Kisgyermekes bérlet (Havi bérlet 3.850 Ft)

Feltételek:
 1. A jogosult Gyes vagy Gyet folyósításban részesül, ÉS
 2. Budapesti lakcímmel rendelkezik.

A BKV gyakorlatában kezdetben csak azok kaptak bérletigazolványt, akik állandó budapesti lakhellyel rendelkeztek, majd a rendelet “budapesti lakcímmel rendelkező személy” szövegének helyes értelmezésének eredményeképpen “kibővül” a jogosultak köre.

Budapesti lakcím:
 • az állandó lakhely, vagy
 • a budapesti tartózkodási hely (ideiglenes lakcím), vagy
 • lakcím bejelentőn csak Budapest, vagy Budapest és kerület szerepel konkrét utca és házszám nélkül (pl. kisgyermekkel anyaotthonban lakók).
Igénylés:

Bérletigazolványt a BKV állítja ki, a bérletszelvény is a jegypénztárakban vásárolható.

 Igazolások, érvényesség:

A lakcím igazoláson kívül a bérlet kiváltásához szükséges a GYES, GYET folyósításáról szóló, 6 hónapnál nem régebbi eredeti igazolás, vagy az ellátást megállapító határozat. Amíg az ellátást megállapító határozat nincs meg az igazolványt nem állítják ki.

A kiállított bérletigazolvány érvényessége egy évig, de legfeljebb a juttatás folyósításának időtartamáig, vagy (ha a tartózkodási hely bejegyzése időkorláthoz van kötve) a tartózkodási hely bejegyzésénél szereplő időpontig tart. A felsorolt 3 határidő közül a legrövidebb kerül figyelembe vételre. Amennyiben a bejegyzett tartózkodási hely mellett határidő is szerepel, az a lakcím bejegyzésénél megtalálható. Az igazolvány a lejáratkor a jogosultág fennállása esetén meghosszabbítható, amelyhez a jogosultág ismételt igazolása szükséges.

.

2. Debrecen -Kisgyermekes bérlet (30 napos kombinált bérlet: 3.170 Ft)

Feltételek:
 1. A jogosult Gyes vagy Gyet folyósításban részesül, ÉS
 2. Debreceni lakcímmel rendelkezik.
Igénylés:

Bérletigazolványt a Hajdú Volán Zrt állítja ki, a bérletszelvény is a jegypénztárakban vásárolható.

Igazolások:
 1.  Személyazonosság és lakcím megállapítására alkalmas érvényes igazolvány.
 2. a GYES-t és GYET-et igazoló, hat hónapnál nem régebbi megállapító határozat.
Érvényesség:

A bérletigazolványt a kiállítás időpontjától számított egy évre, vagy az említett juttatások folyósításának időtartamára lehet igényelni. A kisgyermekes bérlet abban az esetben kérhető ismét, illetve hosszabbítható meg újabb egy évre, ha az igénylő igazolni tudja, hogy jogosult a fentebb említett két juttatás valamelyikére.

.

3. Eger -Kisgyermekes bérlet (Havi összvonalas: 2.100 Ft)

Feltételek:
 1. A jogosult Gyes vagy Gyet folyósításban részesül, ÉS
 2. Egri lakcímmel rendelkezik.
Igénylés:

Bérletigazolványt az Agria Volán Zrt állítja ki, a bérletszelvény is a jegypénztárakban vásárolható.

Igazolások:

A lakcím igazoláson kívül a bérlet kiváltásához szükséges a GYES, GYET folyósításáról szóló, 6 hónapnál nem régebbi eredeti igazolás, vagy az ellátást megállapító határozat. Amíg az ellátást megállapító határozat nincs meg az igazolványt nem állítják ki.

4. Szeged – Kisgyermekes havi szociális bérlet (Havi bérlet: 2.710 Ft)

Jogosult, aki
 1. bejelentett szegedi lakó- vagy érvényes tartózkodási hellyel rendelkezik, ÉS
 2. Gyes-t vagy Gyet-et vesz igénybeÉS
 3. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt vesz igénybe.
Igénylés:

A  bérletigazolvány a Szegedi Közlekedési Kft. Ügyfélszolgálati Irodájában (Szeged, Deák Ferenc u. 31.) váltható ki.

Szükséges igazolások:
 1. lakcímkártya (vagy régi típusú személyi igazolvány),
 2. MÁK által kiállított 1 hónapnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány, vagy 3 hónapnál nem régebbi megállapító határozat,
 3.  gyermekvédelmi kedvezményről 1 hónapnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány vagy 3 hónapnál nem régebbi megállapító határozat.
Érvényesség:

A kiállított igazolvány érvényes a korábbi lejáratú hatósági bizonyítvány, vagy határozat szerinti lejárati hónap utolsó napjáig, de legfeljebb a bérletigazolvány kiállításától számított 6. hónap utolsó napjáig, mely érvényességi határnap a bemutatott okiratok alapján kerül meghatározásra. A bérletigazolvány alkalmanként legfeljebb 6 hónappal hosszabbítható meg, amelyhez a jogosultságot a fentiek szerint ismételten igazolni kell.

.

5. Szolnok – Kisgyermekes speciális igazolvány (utazás ingyenes, igazolvány kiváltásért díjfizetés)

 Jogosult
 1. szolnoki lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen Szolnokon tartózkodó szülő, törvényes képviselő,
 2. aki a kérelem benyújtásának időpontjában Tgyás-ban, vagy Gyes-ben, vagy
 3. Gyed-ben részesül és munkavégzéssel járó tevékenységet nem folytat, továbbá
 4. saját háztartásában egy vagy több harmadik életévét be nem töltött gyermeket nevel, továbbá
 5. három év alatti gyermeke rendelkezik szolnoki lakóhellyel és életvitelszerűen Szolnokon tartózkodik.
Igénylés:

Önkormányzat, Szociális Támogatások Osztálya.

Szükséges dokumentumok:
 1. a kérelmező, illetve a gyermek bejelentett lakóhelyét igazoló hatósági igazolvány,
 2. a törvényes képviseletet igazoló dokumentum (születési anyakönyvi kivonat, gyámkirendelő határozatot stb.),
 3. a folyósító szerv igazolása arról, hogy a támogatást igénylő szülő, törvényes képviselő gyermeke jogán részére Tgyás-t, Gyed-et, vagy Gyes-t folyósítanak,
 4. a kérelmező nyilatkozata arról, hogy munkavégzéssel járó tevékenységet nem folytat.
Érvényesség:

A támogatásra való jogosultságot a polgármester a határozat meghozatalát követő hónap első napjától 1 évre, de legfeljebb annak a hónapnak az utolsó napjáig állapítja meg, amikor a gyermek a 3. életévét betölti.

Szerző

Horváthné Pelyva Erzsébet administrator

Szóljon hozzá!

ERROR: si-captcha.php plugin: GD image support not detected in PHP!

Contact your web host and ask them to enable GD image support for PHP.

ERROR: si-captcha.php plugin: imagepng function not detected in PHP!

Contact your web host and ask them to enable imagepng for PHP.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.