Egyéni cég alapítása, működtetése

Írta:Horváthné Pelyva Erzsébet

Egyéni cég alapítása, működtetése

Egyéni céget csak egyéni vállalkozó alapíthat, a cégalapítással együtt az egyéni vállalkozó státusz megszűnik, de az egyéni vállalkozóként vállalt kötelezettségeiért a természetes személy és az egyéni cég korlátlanul és egyetemlegesen felel. Az egyéni cég az alapító tagtól elkülönülő jogalany, jogokat és kötelezettségeket az egyéni cég szerez és vállal.

.

Alapítás menete, feltételei

Az egyéni cégnek kizárólag egy alapító tagja lehet, kivételesen a tag halála esetén korlátozott időre lehet több tagja is. Nincs kizáró ok, hogy valaki rövid ideig csak az egyéni cég alapítása céljából regisztráljon egyéni vállalkozóként.

A cég alapítása a gazdasági társaságokhoz (bt., kft.) hasonlóan történik, ügyvéd vagy közjegyző közreműködésével, szerződésminta alkalmazásakor egyszerűsített cégeljárással. A tag aláírásával ellátott alapító okirat csak ügyvédi vagy közjegyzői ellenjegyzéssel nyújtható be az elfogadásától számított 30 napon belül. Az egyéni cég a cégnyilvántartásba bejegyzéssel a bejegyzés napjától jön létre, a tevékenyégét ekkor kezdheti meg. A gazdasági társaságokhoz képest lényeges különbség, hogy az egyéni cég nem működhet előtársaságként. Ha az alapító okirat a cég időtartamáról nem rendelkezik, akkor a működését határozatlan időtartamúnak kell tekinteni.  Alapító okirat minta a szövegre kattintással tölthető le.

Az alapító okiratban folytatni kívánt tevékenységként minden olyan tevékenység megjelölhető, amit törvény nem tilt, vagy korlátoz. Az  alapító okiraton belül megjelöl bármely tevékenység folytatható, amit főtevékenységként, vagy más tevékenységként az adóhatóságnak bejelent. Gyakorlatilag azt jelenti, hogy az alapító okiratban szabadabban, pontos megnevezés nélkül beírható a tevékenység, amit az adóhatóság felé a TEAOR’ 08 megnevezésű osztályozás szerinti besorolás alapján kell bejelenteni. Jogkövetkezménye az utóbbi bejelentett tevékenységi köröknek van.

Az alapítás költségeiről, felelősségről röviden itt olvashatsz.

.

Érvénytelenség, semmisség

Az egyéni cég bejegyzéséig az alapító okirat érvényteleníthető, a jogerős cégbejegyzés után az alapító okirat megtámadására nincs mód, a semmisség megállapítása csak perben kezdeményezhető.

Milyen okból állapítható meg semmisség?

 • az alapító okirat ügyvédi ellenjegyzésére vagy közjegyzői okiratba foglalására nem került sor,
 • az alapító okirat nem tartalmazza az egyéni cég cégnevét, tevékenységét (tevékenységeit), jegyzett tőkéjét, továbbá a tag vagyoni betétjének mértékét és felelősségének megjelölését,
 • az egyéni cég tevékenységi köre jogszabályba ütközik,
 • az alapító nem volt egyéni vállalkozó,
 • az alapító cselekvőképtelen volt.

.

Egyéni cég működése

Ha a választott valamely tevékenység gyakorlását valamilyen jogszabály hatósági engedélyhez köti, akkor az egyéni cég a tevékenységet csak az engedély birtokában kezdheti meg, illetve végezheti.  Ha az egyéni vállalkozónak hatósági engedély kiadása iránti kérelemre indított eljárása van folyamatban és az egyéni cég alapításának elhatározását az engedélyt kiadó hatóságnak bejelenti, a hatósági engedély jogosultja az egyéni cég lesz, kivéve, ha a hatósági engedély feltételeinek az egyéni cég nem felel meg. Ha a hatósági engedélyre vonatkozó jogszabály másként nem rendelkezik, az egyéni vállalkozó számára az egyéni cég alapítását megelőzően kiadott hatósági engedély jogosultja az egyéni cég lesz, kivéve, ha a hatósági engedély feltételeinek az egyéni cég nem felel meg.

A képesítési feltételek ugyanazok, mint az egyéni vállalkozók esetében. A képesítési feltételekre, valamint az ügyvezetés ellátására vonatkozó részletesebb leírás a letölthető magazinban olvasható.

Az örökösök legfeljebb 3 hónapig válhatnak a cég tagjaivá feltéve, ha megfelelnek valamennyi egyéni cég alapítására vonatkozó feltételnek és a szándékot az ok bekövetkezésétől számított 30 napon belül bejelentik megjelölve, hogy ki látja el a vezető tisztségviselői feladatokat. A 3 hónapos határidő ha hagyatéki eljárásra nem kerül sor, az örökhagyó halálától; hagyatéki eljárás esetén a hagyaték teljes hatályú átadásáról rendelkező hagyatékátadó végzés jogerőre emelkedésének napjától;  öröklési per esetén a bírósági ítélet jogerőre emelkedése napjától számítandó.

.

Átalakulás, megszűnés

Az egyéni cég gazdasági társasággá alakulhat át.

Megszűnik, ha

 • az alapító okiratban meghatározott időtartam eltelt vagy más megszűnési feltétel megvalósult,
 • elhatározza jogutód nélküli megszűnését,
 • elhatározza jogutódlással történő megszűnését (átalakulását),
 • a cégbíróság megszűntnek nyilvánítja,
 • a cégbíróság hivatalból elrendeli törlését,
 • a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti.

.

. 

Szerző

Horváthné Pelyva Erzsébet administrator

Szóljon hozzá!

ERROR: si-captcha.php plugin: GD image support not detected in PHP!

Contact your web host and ask them to enable GD image support for PHP.

ERROR: si-captcha.php plugin: imagepng function not detected in PHP!

Contact your web host and ask them to enable imagepng for PHP.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.