Családbarát munkahely 2010. – pályázati felhívás

Írta:Horváthné Pelyva Erzsébet

Családbarát munkahely 2010. – pályázati felhívás

Az Európai Unió tagállamaiban a foglalkoztatottság növelésének igénye és a demográfiai egyensúly megőrzésének szándéka révén egyre fontosabb szemponttá válik a munka és magánélet harmonikus összeegyeztetése és ebben a munkaadók felelőssége.

Amikor családbarát munkahelyekről beszélünk, az nem jelent mást, mint azokat a munkahelyeket, ahol a munkáltatók elősegítik a munka és magánélet összeegyeztetését, a családi/magánéleti és munkahelyi kötelezettségek összehangolását.

A kormányzat ezt megpróbálja különböző eszközökkel elősegíteni (pl.: a GYES megtartása mellett lehetőség a teljes munkaidős állás vállalására, START –PLUSZ kártya stb.), de emellett hangsúlyt helyez a kiemelkedő jó példák elismerése és nyilvánossá tételére, így is segítséget nyújtva a szervezetek társadalmi felelősségvállalásának és a versenyképességének növelésében.

.

A családi kötelezettségeket tiszteletben tartó, rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkező munkahely vonzó az alkalmazottak számára, és növeli a vállalat versenyképességét is. Ahol a vállalatvezetés stratégiai szempontja a magánélet és a munka összeegyeztetése, ott nő az alkalmazottak motivációja, munkavégzési hatékonysága, kevesebb a stressz, csökken a fluktuáció, a betegség miatti távolmaradás. Az elkötelezett munkaerő megtartása hosszú távon nyereséges a vállalat számára. A rendezett munkaügyi kapcsolatok, a munkavállalók megfelelő bevonása és tájékoztatása, az emberi erőforrással való jó gazdálkodás a sikeresség kulcsa. Az inaktívak újra munkába állásához, tervezhető életpályák megvalósításához nélkülözhetetlen az esélyegyenlőség megteremtése, a jó példák megismertetetése a foglalkoztatás területén.

.

A korszerű családbarát politikáknak alapvető eleme a nemek közti egyenlőség elősegítése a munkahelyen és a magánéletben egyaránt.

.

Így a nőket támogató politikák (anyasági, előmeneteli), intézkedések mellett elengedhetetlen

 • az egyenlő munkáért egyenlő bért elvének következetes megvalósítása,
 • a rugalmas munkavégzés lehetőségeinek bővítése, férfiak általi igénybevételük ösztönzése,
 • a nemek közti egyenlőség, a nemek új típusú partnersége szemléletének integrálása a vállalat pl. személyiségfejlesztő, kommunikációs képzéseibe,
 • a férfiak otthoni, magánéleti szerepvállalásának elfogadása, támogatása és
 • a családbarátság új üzenetének minél szélesebb körű kommunikálása a szervezet társadalmi közeggel való érintkezésének minden szintjén (partner- és üzleti kapcsolatokban, ügyfélszolgálatokon, reklámokban stb.)

Amennyiben a munkahelyi kötelezettségek lehetővé teszik a harmonikus életvezetést, segítik a teljes élet megvalósítását, képességeik kibontakoztatását nők és férfiak számára egyaránt, az bátorítólag hat magánéleti kötődések felvállalására, többek között a gyermekvállalásra is. Ha férfi és nő egyformán kielégítő perspektívákkal rendelkezik a munka világában, úgy kockázataikat is megosztják: betegség, állásvesztés esetén sem sérül az egyén biztonságérzete, a család, a gyermekek jövője. Ily módon a korszerű családbarát politikák valójában ténylegesen a családokat erősítik.

.

Az idén kilencedik alkalommal kerül meghirdetésre a Családbarát Munkahely pályázat, melyben a pályázók, hat kategóriában, egy adatlap kitöltésével tudnak számot adni azokról az intézkedésekről, melyeket a munka és magánélet összeegyeztetése tekintetében ismernek, alkalmaznak.  .

A pályázati adatlap és a pályázatot bemutató részletes tájékoztató letölthető: www.szmm.gov.hu, honlapról. További kérdések esetén forduljanak dr. Makár Orsolyához (csbm2010@szmm.gov.hu telefon: 795-3056) 1. Mikrovállalkozások: 10 fő alatti munkavállalót foglalkoztató gazdasági társaságok.

2. Kisvállalatok: 10- 49 fő közötti munkavállalót foglalkoztató gazdasági társaságok.

3. Középvállalatok: 50 – 249 fő közötti munkavállalót foglalkoztató gazdasgi társaságok.

4. Nagyvállalatok: 250 főnél több munkavállalót foglalkoztató gazdasági társaságok

5. Költségvetési szervek: A költségvetési szerv az államháztartás részét képező olyan jogi személy, amely a társadalmi közös szükségletek kielégítését szolgáló jogszabályban, határozatban, alapító okiratban (a továbbiakban együtt: alapító okirat) meghatározott állami feladatokat alaptevékenységként, nem haszonszerzés céljából, az alapító okiratban megjelölt szerv szakmai és gazdasági felügyelete mellett, az alapító okiratban rögzített illetékességi és működési körben, feladatvégzési és ellátási kötelezettséggel végzi. Költségvetési szervek:  a) a központi költségvetési szerv (ideértve a Munkaerő-piaci Alapból finanszírozott munkaerő-piaci szervezetet is);

b) helyi önkormányzati költségvetési szerv (ideértve a többcélú kistérségi társulás költségvetési szervét is), a helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv;

c) a társadalombiztosítási költségvetési szerv;

d) az országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv;

e) a köztestületi költségvetési szerv.

6. Civil szervezetek: Társadalmi szervezetek és alapítványok Civil szervezetként nyújthatnak be pályázatot azon szervezetek, melyek megfelelnek a 2003. évi L. törvényben megjelölt szervezeteknek.

. 

Nem vehetnek részt a pályázatban azok a vállalatok, szervezetek: 

 • Amelyek ellen az 1991. évi XLIX. törvény szabályai szerint csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás indult, üzletmenetüket bíróság által kirendelt biztos irányítja, tevékenységüket felfüggesztették, szüneteltetik, vagy jogszabályokban meghatározott más, hasonló eljárás miatt ilyen vagy hasonló helyzetben vannak.
 • Amelyeket az elmúlt öt évben tisztességes üzleti magatartási szabályok megsértéséért jogerősen elmarasztalták.
 • Amelyek a pályázati adatlapon történő adatszolgáltatás során valótlan információkat közöltek;
 • Amelyeknek 60 napot meghaladó lejárt adótartozásuk, illetve adók módjára behajtható köztartozásuk van az állam vagy az önkormányzatok felé, ideértve az egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási járulékot is.
 • Amelyek, vagy amelyek érdekében harmadik fél kísérletet tettek bizalmas információk megszerzésére vagy használatára, vagy az értékelő bizottság, illetve a pályzat kiírójabefolyásolására a jelen, vagy korábbi pályázati felhívások keretében benyújtott pályázatok elbírálása során.
 • Melyeket az Egyenlő Bánásmód Hatóság eljárása során elmarasztalt.
. 

A pályázati adatlap kérdései az alábbi fő témakörökhöz kapcsolódnak: 

 • Munkavállalókra vonatkozó adatok, politikák és gyakorlatok (pl.: a munkavállalók megoszlása pozíció, családi állapot, munkavégzés módja szerint, előmeneteli rendszerek, gyermekgondozással összefüggő kérdések, bérezés, képzés stb.)
 • Munkahelyi esélyegyenlőséget érintő kérdések (pl.: szabályozás, gyakorlatok stb.)
 • Családbarát, a munka és magánélet összeegyeztetését támogató politikák, gyakorlatok (pl.: munkaszervezés, szabadságolás, egyéb juttatások stb.)
 • Szervezeti kultúrára vonatkozó kérdések (pl.: családbarát szervezeti kultúra, munkavállalók bevonása, társadalmi felelősségvállalás stb.)
 • Egyéb kérdések (pl.: fejlesztés, monitoring stb.)
. 

A pályázatok értékelése: 

A pályázat értékelése két körben történik. Elsőként pályázati előértékelés zajlik, melynek során az előértékelő szakértők a melléklet értékelő lapon feltüntetett szempontok alapján kategóriánként felállítanak egy rangsort az egyes pályázati kategóriákon belül. Ezen rangsor felhasználásával a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Esélyegyenlőségi Szakállamtitkára által felkért értékelő bizottság hozza meg a végső döntést, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Esélyegyenlőségi Szakállamtitkára által felkért szakértő, a pályázónál tett esetleges monitorozás alapján született, megállapításainak figyelembe vételével.

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium fenntartja azt a jogot, hogy nem megfelelő minőségű pályázatok érkezése esetében a díjat nem osztja ki.

A pályázat benyújtása postai úton és párhuzamosan elektronikusan történik. Az elektronikus formában nem elérhető mellékletek megküldése postai úton lehetséges.

. 

Postacím: 

Szociális és Munkaügyi Minisztérium, 

„Családbarát Munkahely 2010” pályázat 

1054 Budapest, Hold utca 1. 

Elektronikusan: 

csbm2010@szmm.gov.hu 

Beküldési határidő 

(postai bélyegző): 2010. május 15.  

.

Letölthető dokumentumok: 

Pályázati űrlap (doc) 

Értékelő lap (doc) 

Útmutató (pdf) 

. 

Forrás: http://www.szmm.gov.hu/ 

Szerző

Horváthné Pelyva Erzsébet administrator

Szóljon hozzá!

ERROR: si-captcha.php plugin: GD image support not detected in PHP!

Contact your web host and ask them to enable GD image support for PHP.

ERROR: si-captcha.php plugin: imagepng function not detected in PHP!

Contact your web host and ask them to enable imagepng for PHP.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.