Anyasági támogatás

Írta:Erzsébet

Anyasági támogatás

Anyasági támogatást igényelhet a Magyar Köztársaság területén élő

 1. magyar állampolgár;
 2. bevándorolt vagy letelepedett jogállású, továbbá a magyar hatóság által hontalanként menekültként elismert személyek;
 3. a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

Anyasági támogatásra jogosult a szülést követően

 1. az a nő, aki terhessége alatt legalább négy alkalommal – koraszülés esetén legalább egyszer – terhesgondozáson vett részt (a jogosultság halva születés esetén is fennáll);
 2. az örökbefogadó szülő, ha a szülést követő hat hónapon belül az örökbefogadást jogerősen engedélyezték;
 3. a gyám, ha a gyermek a születését követően hat hónapon belül – jogerős határozat alapján – a gondozásába kerül.

Amennyiben az anyasági támogatásra jogosult nő a támogatás felvételét megelőzően meghal, úgy az anyasági támogatást az anyával egy háztartásban élt apának kell kifizetni, ezen személy hiányában annak a személynek, aki a gyermek gondozását ellátja.

.

Nem jár anyasági támogatás, ha

 1. a szülők a gyermek születését megelőzően nyilatkozatban hozzájárultak a gyermek örökbefogadásához;
 2. a megszületett gyermek a gyámhatóság jogerős határozata alapján családból kikerülést eredményező gyermekvédelmi gondoskodásban részesül.

Az anyasági támogatás – a szülést követő hat hónapon belül benyújtott igény esetén – megilleti a jogosultat, ha

 1. a gyermek örökbefogadásához való hozzájárulásról szóló nyilatkozatot visszavonták;
 2. a családból kikerülést eredményező gyermekvédelmi gondoskodást megszüntetik, és a továbbiakban az anya gondoskodik a gyermek neveléséről.

Az anyasági támogatás -gyermekenkénti- összege 2010-ben is változatlan

 1. a gyermek születésének időpontjában érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 225%-a, vagyis 64.125 Ft;
 2. ikergyermekek esetén 300%-a, vagyis 85.500 Ft.

Igénybejelentés ügyintézése

Az anyasági támogatásra vonatkozó igényt a szülést követő 180 napon belül lehet benyújtani.

Benyújtás helye:

 1. lakóhely, vagy tartózkodási hely szerint illetékes Magyar Államkincstár Regionális Igazgatósága, vagy
 2. ha a munkáltatónál családtámogatási kifizetőhely működik, akkor oda.

Benyújtás módja:

 1. személyesen ügyfélszolgálaton, vagy
 2. postai úton.

Letölthető: MÁK ügyfélszolgálatok, levelezési címek

.

Igénybejelentéshez csatolandó dokumentumok:

 1. Igénylő természetes személyazonosító adataira vonatkozó érvényes személyi igazolvány vagy személyazonosító igazolvány vagy kártya típusú gépjárművezetői engedély vagy útlevél másolata,
 2. igénylő lakcímről szóló hatósági igazolvány másolata,
 3. igénylő TAJ kártya másolata,
 4. gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának másolata (aki(k) után a támogatás igénylése történik),
 5. gyermek(ek) TAJ kártyájának másolata (aki(k) után a támogatás igénylése történik),
 6. terhesgondozást végző orvos által kiadott eredeti igazolás a terhesgondozáson való részvétel számáról (ha terhesség időtartama alatt a külföldi tartózkodás időtartama egybefüggően az 5 hónapot meghaladta, az igazolás mellőzhető, a külföldön tartózkodás tényét azonban igazolni szükséges),
 7. örökbefogadó szülő esetén az örökbefogadást engedélyező határozat másolata,
 8. gyám esetén a gyámrendelő határozat másolata,
 9. apa, gondozó személy esetén az anya halotti anyakönyvi kivonat másolata,
 10. ha az örökbefogadást visszavonták a visszavonó nyilatkozat – illetve ha a gyermekvédelmi gondoskodást megszüntették, az erről szóló gyámhatósági határozat másolata.

Letölthető dokumentum: Anyasági támogatás igénybejelentés

.

Adózási tudnivaló:

Az anyasági támogatás 2010. április 01-től adóterhet nem viselő járandóság, az összegét az adóalap megállapításnál figyelembe kell venni. Esetleges hatása: igénybe vehető adójóváírás összege csökkenhet, a jövedelmet áttolhatja a magasabb adózási kulcsú sávba.

.

Magazin cikk: A baba első okiratai, katt ide a letöltéshez>>.

Szerző

Erzsébet administrator

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.